blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


sâmbătă, 29 decembrie 2012

14.000 de prunci ucişi. ÎNGERII SFINŢI AI DOMNULUI!!!

Pruncii Ucişi Fie Binecuvântaţi cu toţi Sfinţii şi Îngerii în Împărăţia Veşnică! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Cu rugăciunile lor pure, feciorelnice şi luminoase să ne ajute cu sănătate pe Calea Dreptei Credinţe, a Iubirii, a Mântuirii şi a Miluirii, spre obţinerea Curăţeniei Copilăreşti a Sufletului. Binecuvântată Fie Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul Iisus Hristos, Împăraţii şi Stăpânii noştrii acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.(foto preluată de la comorinemuritoare.ro, mulţumiri)şi pruncii săracii ucişi prin avorturi... milioane şi milioane de mici îngeri care nu au respirat aerul creat de Dumnezeu!

şi lacrimi pentru toţi!

şi lacrimi şi pentru copii bolnavi sau părăşiţi de părinţi!

sau pentru copii bruscaţi ce stau cu mâna întinsă cerşind milă, copii sărmani chiar de singuri întind mâna, chiar de altul îi forţează să o întindă!


Doamne Ajută.

luni, 24 decembrie 2012

CRĂCIUN FERICIT.

Steaua Mântuirii noastre a Răsărit.
Soarele Dreptăţii s-a născut.
Naşterea Ta Hristoase Îngerii şi Sfinţii o laudă.
Lumină.
Binecuvântată eşti Pururea Fecioară între femei şi Binecuvântat este Rodul Pântecelui Tău.
Sănătate şi tot ce-i bun neam străbun.
Doamne Ajută.

joi, 6 decembrie 2012

Minunată voia Domnului. Bucură-te Sfinte Ierarh al Mirelor Lichiei, Dăruitorule Nicolaie!

Un eveniment remarcabil şi plin de lumină s-a petrecut în Ajunul Prăznuirii celui mai iubit Sfânt al Parohiei Apărătorii Patriei II în data de 05.12.2012 după Hristos şi cu voia Domnului , Sfântul Ierarh Nicolaie "s-a întors acasă", aşa cum frumos a subliniat Părintele Paroh Iulian amintind că Sfântul a mai fost odată la noi în Parohie dar de această dată a venit pentru vecie să stea alături de celălalt Ierarh de aici Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazi, lăudate să le fie numele, lor şi tuturor Sfinţilor şi Sfintelor.
O părticică Sfântă din Moaştele Preaiubite a Preaiubitului Sfânt Nicolaie Ierarhul Mirelor Lichiei se va odihni de acum încolo şi va ocroti insuflând şi aţâţând focul nestins al credinţei, în această Biserică ce are Trei Hramuri şi Doi Ierarhi. Biserica are pe lângă Hramul celor Doi Mari Ierarhi şi Hramul Adormirii Maicii Domnului Pururea Fecioara Preacurată Stăpână şi Împărăteasă Maria.
Ocrotitor al copiilor Sfântul Nicolaie, moşul cel plin de daruri, să binecuvânteze toţi copii şi bolnavii din toată lumea cu cadourile lui pline de Duh Sfânt Vindecător. Amin.
Doamne Ajută. Mulţi şi buni ani.

vineri, 30 noiembrie 2012

Sfântul Apostol Ocrotitor al Românilor Andrei cel Întâi Chemat

Veşmintele Sfântului au culori întâmplătoare?
Verde şi roşu.
Poate ar trebui ca pe Steagul României sau măcar pe unul dintre cele ale armatei sau a vreunei instituţii de stat, să-şi găsească loc şi această imagine cu Sfântul şi Crucea Sa.
Verde şi roşu am regăsit şi în frunzele acestea.
Tulpinile sunt roşii iar frunzele au acest verde cu nuanţe gălbui de Soare, strălucitoare culori ce înveşmântează natura şi pe Sfântul nostru.

Sfântul ne veghează cu rugăciunile şi mijlocirea lui la Dumnezeu, la Maica Domnului Pururea Fecioară şi Preacurată Stăpâna şi Împărăteasa noastră Maria Mama Sfântă şi Bună a Bunului Împărat Iisus Hristos Dumnezeul şi Împăratul Veşnic şi Slăvit în Vecii Vecilor Amin, la Sfântul Înaintemergător Proroc şi Botezător Ioan, cu toţi Sfinţii Apostoli, cu toţi Sfinţii, Sfintele şi Îngerii, şi am auzit spunându-se de către mulţi intelectuali că dacă nu ar fi fost această creştinare ce a venit prin Apostolul Andrei care a propovăduit Cuvântul Lui Iisus Hristos Dumnezeu Adevărat, poate că noi nu am fi existat ca şi popor român bine definit.

Am auzit şi o asemănare făcută între apă ca şi formulă chimică şi formula prin care am luat naştere ca popor de sine stătător, popor creştin, popor cu unicitate în lume prin simplitatea, credinţa, cultura şi multe alte calităţi ce nu vreau să le enumăr, spre nu a fi spre mândrie şi laudă deşartă, dar care sunt calităţi reale ce ne fac un nucleu de învăţăminte bune, un fagure de miere pentru cei ce vin cu sufletul curat şi cu braţele deschise şi o gură de apă şi aer vie ce rupe răul din temelie şi vindecă neputinţele sufleteşti şi trupeşti.

Din apa culturii noastre se adapă popoare.
Deci H2O ar fi două molecule de hidrogen care sunt daco-romanii şi o moleculă de oxigen, adică aerul curat al creştinismului ce s-a contopit la nivel intim cu cele două popoare şi pe care îl respirăm ca şi Adevăr, Iubire, Lumină şi Dreaptă Credinţă din moşi strămoşi. Nu puţini sunt Sfinţii ce au rodit pe aceste meleaguri din această simbioză. Bine-nţeles că şi alte neamuri înfruptându-se din acest fagure au primit ajutor şi au participat cu rodul lor la această formulă care a înflorit spiritual aceste meleaguri.

Cu toate acestea putem fi mai buni şi din ce în ce mai buni. Atenţie că colo unde este viţelul cel gras acolo vin şi prădătorii, aşa că trebuie să fim atenţi şi să ne păzim să nu cădem în ispita exterioară nouă a poftelor financiare şi trupeşti şi nici în ispita interioară nouă a deznădejdii şi a bolii trupeşti.
Speranţă şi răbdare.
Speranţă şi răbdare.
Speranţă şi răbdare.
(ca să-l parafrazez pe veşnicul de pomenire Părinte Cleopa, ... Dumnezeu să-l ţină la Dreapta Lui în Ceata Drepţilor cu toţi marii noştrii duhovnici şi cu toţi cei adormiţi pentru care ne rugăm Domnului să-i iubescă, ierte, mântuiască şi miluiască, ne rugăm Maicii Domnului Una Fecioară Maria şi tuturor Sfinţilor şi Îngerilor să mijlocească cu rugăciunile lor intrarea în Împărăţia Veşnică a Cerurilor a tuturor oamneilor de pe Pământ şi ne rugăm şi pentru noi toţi când vom trece la Cele Veşnice şi acum pentru sănătate sufletească şi trupească.)
Iubire faţă de semeni şi mult mai multă pentru duşmani!!!
Smerenie şi rugăciune.
La mulţi ani oameni, popor, fraţi creştini, Andreie şi Andrei!
Doamne Ajută.

Doamne Ajută.

duminică, 25 noiembrie 2012

Sfinţii. Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Mucenic Mercurie. Sfânta Muceniţă Ecaterina. Zile Luminate de Sus.

Bucuraţi-Vă Voi Sfinţi Ai Lui Dumnezeu care cu jertfa, rugăciunile, credinţa şi iubirea voastră pentru neamul omenesc aţi mijlocit iubirii, izbăvirii, mântuirii şi miluirii sufletelor noastre întinate de păcate.
Bucură-te Sfinte Apostole Andrei răstignit pe Crucea ta şi a Lui Hristos, cu capul în jos!
Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mercurie care multe chinuri ai pătimit atârnat cu capul în jos între patru suliţe şi cu o stâncă legată de grumaji, apoi capul ţi-a fost tăiat!
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina care multe chinuri ai pătimit şi trasă pe roată ai fost!
Bucuraţi-vă Apărătorii Cei Mari Ai Dreptei Credinţe Creştin Ortodoxe, Credinţa în Unul Dumnezeu Sfânta Treime cea de O Fiinţă şi Nedespărţită, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul Iisus Hristos şi Dumnezeu Duhul Sfânt!
Aliluia!
 Aliluia!
 Aliluia!
Doamne Ajută!
Mulţi ani cu sănătate celor ce poartă aceste nume frumoase, tuturor creştinilor de pretutindeni şi oamenilor copii Lui Dumnezeu.
Iartă Doamne pe toţi robii tăi vii şi adormiţi de pretutindeni, copii, tineri sau bătrâni din tot ceasul şi din tot locul!
Mulţumim pentru rugăciunile către Domnul nostru Iisus Hristos, Maicii PreaSfinte, PreaCurate, PreaLuminatei Stăpânei noastre Împărăteasa Pururea Preacurată Fecioară Maria, tuturor Sfinţilor şi Îngerilor!
Amin.

joi, 15 noiembrie 2012

Comunicare

La Icoană nu bucata de lemn te vindecă sau face minuni. Icoana este o poartă sau o fereastră către Cer către Dumnezeu. Reprezentarea Lui Dumnezeu Sfintei Treimi sau a unui episod din Viaţa lui Iisus Hristos sau a Maicii Domnului Stăpâna şi Împărăteasa noastră Preacurata şi Pururea Fecioara Maria sau a unor Sfinţi şi Îngeri sunt o interfaţă de comunicare, sunt ca displayul unui televizor conectat la satelit sau ca un pc conectat la reţeaua de internet. Calitatea unei Icoane constă în harul celui care a realizat-o şi în Duhul Sfânt care pogoară peste ea şi peste pictor în momentul Creaţiei. Prin Credinţa oamenilor şi a iconarului există Icoane care s-au pictat singure adică Mâna nevăzută a Lui Dumnezeu le-a pecetluit cu o imagine Dumnezeiască.
De aceea, Icoanele Făcătoare de Minuni sunt pictate cu post şi rugăciune, cu curăţenie şi cu smerenie de către pictorul iconar. O Icoană Curată Arde răul, Luminează în întuneric, alungă dracii.
Icoana este o formă de comunicare dintre multe altele. Dumnezeu în diversitatea Lui poate comunica şi prin prezenţa interioară, poate comunica şi de aproape şi de departe aşa cum Iisus Hristos vindecă prin atingere de aproape sau de departe în funcţie de credinţa oamenilor. Omul face un pas mic, tremurat, cu teamă iar Dumnezeu izbucneşte către acest punct cu Lumina Lui, ca o floare care plesneşte arătându-şi fumuseţea. Iubirea Lui nu te lasă să aştepţi. Dacă mica ta lacrimă este sinceră, El o primeşte şi o transformă într-un ocean de Bunătate. Dumnezeu nu doarme, El Este Cel Mai Treaz şi Este Mai Marele Atent la fiecare firmitură a Creaţiei Sale. El se dilată sau se contractă în funcţie de căi numai de El ştiute, aşa cum El Universul Fără Limită s-a micşorat să încapă în Pântecele Sfânt al Sfintei Mame Maria, aşa Vine şi la locul unde oamenii se întâlnesc în Numele Lui. Poate că acum este cu mine sau lângă mine sau în mine când scriu aceste cuvinte. Aşa cum merităm, aşa primim şi de fapt aşa cum nu merităm aşa primim!
El fiind Dumnezeu şi Dumnezeu este peste tot, distanţa o stabilim noi ca dimensiune umană, este ca o limitare a credinţei noastre. Deci noi avem liberul albitru de a comunica cu El, prin diverse forme sau la diverse distanţe şi spaţii.
Trebuie doar să vrem şi să credem şi vom putea muta munţii, vom putea merge pe ape, vom face chiar noi minuni, dar nu singuri, ci împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu ca fii ai Lui, ai Marelui Puternicului şi Bunului Creator. Deci Omule cunoaşte-te pe tine însuţi şi recunoaşte-te ca Dumnezeu prin Creaţie, prin Chip şi Asemănare dar niciodată nu te mândri căci nu noi suntem Dumnezeu, ci cu noi Este Dumnezeu! Dumnezeu Cuvântul ne Învaţă dacă avem urechi să-l auzim, ne dă Viaţă dacă credem, ne dă Lumină dacă vedem, ne dă Iubire dacă ne smerim. Crucea Domnului să ne păzească, sfinţească, îngrădească, pecetluiască, să nu ne lase să ridicăm capul decât atunci când ni-l ridică Dumnezeu. Doamne Ajută

duminică, 11 noiembrie 2012

Sfântul Mare Mucenic Mina
Sfantul mare Mucenic Mina în Egipt
Acatistul către Sfântul Mare Mucenic Mina întotdeauna izvorăşte binele şi bucuriile, Sfântul Mare Mucenic Mina venind imediat în ajutorul celor năpăstuiţi sau înşelaţi, celor ce pierd, celor sărmani şi nevoiaşi, celor ce plâng. Pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Mina pentru ajutorul lui dimpreună cu Maica Dumnezeului nostru Iisus Hristos Sfânta Împărăteasă şi Stăpâna Pururea Preacurată Fecioară Mărită Maria, cu toţi Sfinţii şi Îngerii să mulţumim!!!

La mulţi şi buni ani. Sănătate şi tot ce-i bun. Doamne Ajută.


Acatistul Sfantului Mina

Mina - Sfant Mare Mucenic !

(11 noiembrie)

Condacul 1

Folositor si ajutator mare te-ai aratat lumii im primejdii, Mucenice, ca pe multi ai izbavit de pagube: pe furi urmarind, pierderile departandu-le si celor ce alearga la tine cu credinta implinind cererea lor; pentru aceasta te rugam , fii milostiv si noua care iti cantam: Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Icosul 1

Intrupandu-se cuvantul lui Dumnezeu s-a luminat faptura, si printr-Insul a izvorat multimea mucenicilor, care au patimit pana la sange, facandu-se aparatori celor neputinciosi; pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, stea neapusa.

Bucura-te, raza de nematerialnic foc.

Bucura-te, lumina celor pagubiti.

Bucura-te, caderea celor rapitori.

Bucura-te, taina care destainuiesti nelegiuirea.

Bucura-te, stavila care opresti ratacirea.

Bucura-te, stalp care impiedici necuviinta.

Bucura-te, adanc care pierzi lacomia.

Bucura-te, suflare care intaresti inimile celor suferinzi.

Bucura-te, mana care descoperi pradaciunile.

Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele.

Bucura-te, negura care intuneci gandurile necurate.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 2-lea

Biruitor grabnic te-ai facut prigonitorilor celor care voiau a rapi munca saracului amarat de soarta si a stinge fiinta lui , fiind amenintat de intamplari; pentru aceasta strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sa nu se invredniceasca nelegiuitii a ne supune sub picioarele lor, Sfinte, cand se pornesc asupra noastra ca valurile marii ce vin spumegand pe aripile vanturilor turbate; ci sa cada ca spicele tarinii de fata ta si noi sa te binecuvantam, zicand:

Bucura-te, nadejdea noastra cea tare.

Bucura-te, caderea nelegiuitilor vrajmasi.

Bucura-te, ingradirea nesatioaselor fiare.

Bucura-te, infranarea mandrilor rapitori.

Bucura-te, ca se cutremura cei ce calca poruncile tale.

Bucura-te, ca se ticalosesc cei ce nu cinstesc minunile tale.

Bucura-te, ca se chinuiesc cei ce nu cheama intr-ajutor numele tau.

Bucura-te, ca se tulbura cei ce te amarasc.

Bucura-te, ca se lauda cei ce iti multumesc tie.

Bucura-te, ca de mila ta toata faptura se veseleste.

Bucura-te, ca de ingrozirea ta toti cei ce au gresit se pocaiesc.

Bucura-te, izbavitorul celor umiliti.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 3-lea

Dreptatea si pacea avand in cugetul tau, ai parasit tabara Frigiei, nemaiputand suferi ca sa vezi inchinaciunea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te la munta, cu post si rugaciuni ti-ai curatit sufletul de pacate si te-ai intarit in credinta Domnului nostru Iisus Hristos, cantand: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Paganii, nemairabdand urmarile tale cele sfinte, prin care se defaima inselaciunea lor cea idoleasca, caci propovaduind credinta lui Hristos poporului si dovedind ca El este Dumnezeu, Care face minuni, iar nu pietrele si arama, te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu tarsane.

Bucura-te, cel ce pe urma ai fost ars cu foc.

Bucura-te, cel ce ai rabdat usturimea ciulinilor.

Bucura-te, ca ai fost strapuns peste tot cu sulite.

Bucura-te, ca ai suferit pe tamplele tale ciocane de fier.

Bucura-te, ca si alte munci ai suferit cu rabdare.

Bucura-te, ca n-ai cartit impotriva lui Dumnezeu pentru patimirea ta.

Bucura-te, mai ales, ca te-ai luptat cu bucurie impotriva trupului si a sangelui.

Bucura-te, ca Alexandria s-a ingrozit de credinta ta cea tare.

Bucura-te, ca tiranii erau mustrati de cutezarea ta.

Bucura-te, ca, nemaiavand cu ce te mai spaimanta, au poruncit sa fii taiat cu sabia.

Bucura-te, ca multi din privitori te binecuvantam zicand: Bucura-te, Mina, mult patimitorule!

Condacul al 4-lea

Fericita credinta a Rasaritului ridicand in sfarsit crucea intre popoarele pagane, dupa caderea tiranilor vrajmasi ai crestinatatii, s-a zidit in Alexandria biserica ta, Sfinte, de catre un iubitor de Hristos cetatean, in vremea lui Constantin imparatul; si acolo au fost aduse ramasitele moastelor tale, carora ne inchinam cantand: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Glas ridicand catre tine strigam: Grabeste-te, Sfinte, a ne apara; nu ne dezlipi nadejdilede mila ta cea mare; ca unde vom nazui afara de tine sa ne linistim, dupa noianul pacatelor noastre, dupa Mantuitorul si preacurata lui Maica, decat la tine cel ce ai patimit cu dragoste pentru Hristos si pentru a noastra mantuire; tinde-ti mana ta spre noi, Mucenice, ca sa te binecuvantam zicand:

Bucura-te, aflatorul lucrurilor pierdute.

Bucura-te, aducatorul lor in starea in care au fost.

Bucura-te, lauda cetatenilor cinstiti cu fapta.

Bucura-te, fericirea negutatorilor cu bune masuri.

Bucura-te, pazitorul nedormit al satelor si al oraselor care sufera de pagube.

Bucura-te, scaparea celor amenintati de vapaie si de vifor.

Bucura-te, usurarea popoarelor ce se amarasc de navalirile grozave si de asuprelile nedrepte.

Bucura-te, povatuitorul drumetilor ce te cer in ajutor.

Bucura-te, izbavirea oamenilor de moartea naprasnica.

Bucura-te, scaparea corabiilor cuprinse de vijelie si de furturi.

Bucura-te, mangaierea a tot sufletul asuprit si amarat.

Bucura-te, si al nostru aparator grabnic in suferinte.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 5-lea

Hrana de mantuire vietii noastre trimite-ne noua, Sfinte, de la Dumnezeu, ca sa nu pierim de multimea patimilor ce se indesesc in noi cu prisosinta, ca pacatosi suntem; dar care pacat sau ce multime de greseli poate covarsi vreodata nemarginita milostivire a lui Dumnezeu, avand rugatori cetele mucenicilor? Cu acelea impreuna cantam: Aliluia!

Icosul al 5-lea

nima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi, zice imparatul si Proorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne pana la moarte, cadem catre tine, Mare Mucenice Mina, sa te rogi lui Dumnezeu pentru noi pacatosii ca sa ne linisteasca durerile, biruind pe vrajmasii care se lupta impotriva legilor Lui. Apropie-te, dar, Sfinte, apropie-te de noi cei ce patimim ca sa slavim minunile tale, cantand:

Bucura-te, mijlocitor fierbinte al celor suferinzi catre Dumnezeu.

Bucura-te, staruitor grabnic catre Dansul.

Bucura-te, ajutor puternic pentru cei ce pazesc poruncile Lui.

Bucura-te, nadejde nerusinata a crestinilor.

Bucura-te, tamaie bineprimita la cer in rugaciune.

Bucura-te, vas ales al Sfintei Treimi.

Bucura-te, cel ce nu voiesti rautatile oamenilor.

Bucura-te, cel ce plangi pentru nepriceperea lor.

Bucura-te, cel ce pururea ii indemni la fapte bune.

Bucura-te,ca ii povatuiesti a vietui in unire si dragoste.

Bucura-te, ca pe multi i-ai adus la pocainta.

Bucura-te, ca pentru toti te rogi pururea.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-6-lea

Evreul, care era asupritde crestin, prin tainuirea banilor ce ii lasase spre pastrare la el pana la intoarcerea sa, s-a botezat vazand minunea, cand I-ai descoperit adevarul; iar crestinul, ingrozindu-se de fapta ce facuse spre vatamarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocait, strigand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Pe calcatorul de juramant crestin si vicleanul prieten al iudeului, iesind din biserica ta, unde marturisise neadevarul, ca nu are stiinta de acei bani, l-a rapit calul; si tu te-ai aratat femeii lui acasa, ca sa trimita barbatului ei aurul iudeului, precum a si urmat si indata s-a descoperit viclesugul. De aceea cantam tie:Bucura-te, vadirea viclesugului tainuit.

Bucura-te, aflarea aurului rapit.

Bucura-te, rusinarea faptelor rele.

Bucura-te, amaraciunea urmarii lor.

Bucura-te, implinirea datoriilor credintei.

Bucura-te, crestinatorul iudeului ratacit.

Bucura-te, pocainta crestinului pierdut.

Bucura-te, lauda Bisericii Rasaritului.

Bucura-te, intristarea neamului iudeilor.

Bucura-te, ca prin a ta minune s-a aratat puterea darului.

Bucura-te, ca prin a ei lucrare doua suflete s-au izbavit.

Bucura-te, vrednicule laudator al lui Hristos.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-7-lea

Lanturile fermecatoare ale diavolului cu care infasura sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfarama, de nu am avea cugetul lucrator spre mantuire? Acesta dar, intarindu-se de catre puterea Sfintilor Mucenici alesi de Dumnezeu, risipeste negura inselaciunii si dezleaga legaturile vicleanului prin pocainta, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Slava Tie, Imparate Sfinte, Dumnezeule atotputernice, Care dintre noi oamenii si pentru noi ai ales pe Sfintii Tai Mucenici si Apostoli, ca sa ne izbaveasca de cursele vrajmasului si sa ne impartaseasca de bunatatile Tale cele nemarginite; ca in acest chip sa preaslaveasca numele Tau cel intru tot Sfant, si sa cantam:Bucura-te, Mina cel de toti iubit.

Bucura-te, Mucenic preafericit.

Bucura-te, luptator neostenit.

Bucura-te, viteaz neobosit.

Bucura-te, cuget neprihanit.

Bucura-te, privighetor neadormit.

Bucura-te, doctor iscusit.

Bucura-te, judecator nemituit.

Bucura-te, sprijinitor nepartinitor.

Bucura-te, dar nesfarsit.

Bucura-te, de daruri datatorule.

Bucurate de multe minuni facatorule.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-8-lea

Numele tau, mai mult decat oricare altul dintre sfinti, s-a facut crestinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnica si indestulatoare a orice pagubiri suferite de dansii. Pentru care si astazi patimind cei ce stau inaintea icoanei Tale cu credinta se roaga a te milostivi spre ei, mangaindu-i si indeplinind cererea lor, ca sa-ti aduca lauda, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Obositi de valurile intamplarilor ce vin asupra noastra, nu ne putem lupta si nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru ca pocainta nu avem, adancindu-ne in ganduri si fapte urate; pentru aceasta cadem inaintea ta, sa ne izbavestide ispitele ce ne apasa si sa ne intarestiin dragostea lui Dumnezeu, ca sa scapam de vrajmasi si sa-ti cantam:Bucura-te, turn de tarie.

Bucura-te, raza de bucurie.

Bucura-te, ancora tare.

Bucura-te, zid de scapare.

Bucura-te, gand intaritor.

Bucura-te, liman izbavitor.

Bucura-te, lumina sfanta.

Bucura-te, arma nebiruita.

Bucura-te, inger ceresc.

Bucura-te, dar dumnezeiesc.

Bucura-te, aparatorul crestinilor.

Bucura-te, miluitorul saracilor.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-9-lea

Patimile cu care tu ai patimit sa ne fie in ajutorul patimilor noastre si ranile trupului tau acoperamant durerilor ce ne tulbura toata odihna. Da-ne dar, in primejdii, rabdarea ta Sfinte, ca printr-insa sa dobandim maintuirea sufletului si intarirea neputintelor noastre spre a canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Cu sangele tau cel curs pentru dragostea lui Hristos, spala intinaciunea pacatelor noastre, Preafericite, si cu multimea minunilor schimba cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osanditi cu nedreptate si sa nu intunece adevarul pricinilor, ce avem dupa a lor placere, ca tu esti cel care descoperi toate nelegiuirile si tie se cuvine a canta

Bucura-te, mangaierea celor asupriti in judecati,

Bucura-te, biruinta ostasilor ce se lupta pentru credinta.

Bucura-te, pamant roditor de fapte bune.

Bucura-te, floare frumoasa din partile Siriei.

Bucura-te, margaritar ales de Dumnezeu.

Bucura-te, trandafir mirositor intre spinii idolesti.

Bucura-te, piatra scumpa din comorile Egiptului.

Bucura-te, dar prin care s-a implinit menirea magilor de la Rasarit.

Bucura-te, cedru crescut intre cedrii Libanului.

Bucura-te, camp adapat de apele Iordanului.

Bucura-te, straja neadormita a manastirilor din Muntele Sfant.

Bucura-te, povatuitor osardnic al celor ce merg la mormantul Mantuitorului.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 10-lea

Ramasitele calatorului omorat de gazda facatoare de rau, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, taindu-l bucati si ingropandu-l in gradina sa, tu le-ai dezgropat a doua zi, intrupandu-l precum a fost si dandu-i viata. De aceasta minune ingrozindu-se ucigasul, a cazut la picioarele tale cu lacrimi, rugandu-se sa nu-l pierzi. Iar calatorul trezit ca din vis dupa moarte. a dat lui Dumnezeu lauda, cantand: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zadarnica a fost sarguinta vinovatului de a ascunde uciderea strainului pe care, innoptand la dansul, l-a gazduit; ca tu urmandu-i nevazut, pentru dragostea ce avea catre tine, te-ai aratat a doua zi ca un ostas imparatesc, cerand sa-ti dea pe calator; despre care, tagaduind ca ar avea stiinta , tu i-ai descoperit fapta si l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta cantam tie:

Bucura-te, minunemai presus de toate minunile.

Bucura-te, cel care ai primit darul de a intrupa si a da viata trupului taiat in bucati.

Bucura-te, ca vinovatul s-a ingrozit de puterea ta.

Bucura-te, ca cel ucis, necunoscand de ce este mustrat acela, s-a spaimantat.

Bucura-te, ca fapta aceasta n-ai voit sa o descoperi indata.

Bucura-te, ca prin iconomia ta amandoi se gaseau in uimire.

Bucura-te, cel prin care calatorulsi-a indeplinit vointa, inchinandu-se tie.

Bucura-te, ca si fagaduintei lui a urmat, aducand in biserica ta mari daruri.

Bucura-te, mangaietorule al tuturor celor ce alearga la tine.

Bucura-te, marite izbavitor al celor ce te cinstesc.

Bucura-te, inzestratorule al fetelor sarace.

Bucura-te, usuratorule al celor cazuti in datorii grele.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 11-lea

Taina aceasta a sfintei pronii, care prin tine s-a savarsit, Mina, putandu-se reface trupul cel taiat in bucati al calatorului ucis si a fi adus iarasi la viata, este de nepatruns; pentru care, minunandu-ne de darul ce ti s-a dat tie de la Dumnezeu, cu credinta cantam: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Iubitorul de sine Eutropie, fagaduind un vas de argint pentru biserica ta, si facand doua deopotriva, acel cu numele tau I s-a parut mai frumos decat acel pentru dansul; drept care a hotarat sa-l opreasca pentru sine. Tu insa nesuferind inselaciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui cand se spala in corabie si cu dansul impreunal-ai tinut in mare pana cand s-a mustrat Eutropie insusi de lacomia sa. Pentru aceasta cantam tie:Bucura-te, ca indata ai scos pe sluga cu vasul din mare.

Bucura-te, ca sluga s-a infatisat stapanului sau intreg si nevatamat.

Bucura-te, ca el, multumind lui Dumnezeu, a si dus vasul la biserica.

Bucura-te, mustratorul lui Eutropie pentru indrazneala ce facuse.

Bucura-te, indreptatorul purtarii sale celei lacome.

Bucura-te, scaparea slugii de la moarte pentru nevinovatia sa.

Bucura-te, ca prin aceasta ai vrut sa arati puterea adevaratei credinte.

Bucura-te, ca pentru fapta iar nu pentru lucru ai infrant vointa cea rea.

Bucura-te, ca lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta lauda.

Bucura-te, ca numele Lui s-a preaslavit prin facerea minunilor tale.

Bucura-te, ca pentru dansul ai patimit ca sa si biruiesti cu Dansul.

Bucura-te, Mucenice prea folositorule.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 12-lea

Vazandu-se Sofia, o femeie oarecare din partile Fecozalieie, care venea la biserica ta sa se inchine, amenintata a fi batjocorita pe cale de catre un ostean, a cerut de la tine ajutor cu glas, si indata ai izbavit-o de navalirea aceluia, vadindu-l cu rusine catre mai multi; dupa care femeia a datlui Dumnezeu lauda, cantand: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Schiopul si o femeie muta, care de mult timp stateau langa biserica ta cu alti bolnavi , asteptand vindecarea, te-au vazut la miezul noptii, zicand: Schiopule, scoala pe femeia aceea si mergi de aici; la care cuvinte, mahnindu-se schiopul, pentru ca s-a crezut departat de la tine, nu facea nici o miscare; tu insa repetand porunca, el a trebuit sa asculte si indata s-au vazut amandoi vindecati; pentru aceasta cantam tie:

Bucura-te, ca schiopul spaimantandu-se a fugit.

Bucura-te, ca muta, spaimantandu-se, a vorbit.

Bucura-te, ca si alti bolnavi ai tamaduit.

Bucura-te, ca pe necredinciosi i-ai smerit.

Bucura-te, ca pe iubitorii de Hristos i-ai veselit.

Bucura-te, ca pe straini i-ai adapostit.

Bucura-te, ca pe flamanzi i-ai hranit.

Bucura-te, ca pe vaduve le-ai miluit.

Bucura-te, aparatorul celor din primejdii.

Bucura-te, indestulatorul celor pradati.

Bucura-te, izbavitorul Sofiei.

Bucura-te, mangaietorul celor asupriti.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 13-lea

(acest condac se zice de trei ori)

O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia !

O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia !

O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia !

Apoi iarasi se zice

Icosul intai

Intrupandu-se cuvantul lui Dumnezeu s-a luminat faptura, si printr-Insul a izvorat multimea mucenicilor, care au patimit pana la sange, facandu-se aparatori celor neputinciosi; pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, stea neapusa.

Bucura-te, raza de nematerialnic foc.

Bucura-te, lumina celor pagubiti.

Bucura-te, caderea celor rapitori.

Bucura-te, taina care destainuiesti nelegiuirea.

Bucura-te, stavila care opresti ratacirea.

Bucura-te, stalp care impiedici necuviinta.

Bucura-te, adanc care pierzi lacomia.

Bucura-te, suflare care intaresti inimile celor suferinzi.

Bucura-te, mana care descoperi pradaciunile.

Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele.

Bucura-te, negura care intuneci gandurile necurate.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

si

Condacul 1

Folositor si ajutator mare te-ai aratat lumii im primejdii, Mucenice, ca pe multi ai izbavit de pagube: pe furi urmarind, pierderile departandu-le si celor ce alearga la tine cu credinta implinind cererea lor; pentru aceasta te rugam , fii milostiv si noua care iti cantam: Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

si apoi se face otpustul.

Dupa aceasta se zice aceasta rugaciune :

Rugaciune foarte folositoare si grabnic ajutatoare catre Sfantul Mare MucenicMinaO, Preasfinte si intru tot laudate, Mare Mucenice Mina, si de minuni facatorule; primeste aceasta rugaciune de la mine nevrednicul robul tau, caci catre tine, ca la un adevarat izvor de tamaduiri si grabnic folositor si ajutator preaminunat , scap eu ticalosul si catre sfant chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinti ma rog tie: Vezi, Sfinte, paguba mea , vezi saracia si ticalosia mea; vezi bubele si ranile trupului si sufletului meu. De aceea ma rog tie, Fericite si Sfinte Mina, grabeste-te de ma ajuta cu neincetatele si sfintele tale rugaciuni si ma sprijineste pe mine robul tau. Ia aminte la suspinele mele si nu ma trece cu vederea pe mine ticalosul si scarbitul, ca stiu, Sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai si patimit munci grele si chinuri infricosatoare de la cei fara de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astazi vietuiesti luminat si ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindca ne-am incredintat ca si dupa mutarea ta din viata aceasta trecatoare, cine a nazuit la sfanta biserica ta si cu credinta ti s-a rugat nu a ramas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine intru ajutor si nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni facatorule, si tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, in pagube fiind si alergand spre ajutorul tau, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile si ajutorul tau m-au facut si pe mine, ticalosul si scarbitul, ca sa alerg la ajutorul tau. Am auzit de negutatorul acela din pamantul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugaciuni, nu numai ca ai vadit pe ucigasul sau si l-ai scos din paguba lui dandu-i indarat punga cu galbeni; dar, o! minune, ca si din mort si taiat in bucati, tu l-ai vindecat si l-ai facut sanatos.

Asemenea si lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur tinut in maini, fiindca il fagaduise bisericii tale. Tot asa si femeia Sofia, care venea spre inchinare in sfant locasul tau, nu numai ca a fost izbavita de ostasul acela ce o silea spre pacat, dar si pe ostas dupa cuviinta l-ai certat. La fel si schiopul care venea la sfanta biserica ta spre inchinare, cu rugaciunea indata l-ai tamaduit. Asemenea si femeii celei mute, i-ai deschis graiul si vorbea curat. De asemenea atunci cand iudeul daduse prietenului sau crestin o punga cu galbeni, pe care crestinul tagaduia ca a primit-o, jurand pentru aceasta chiar in biserica ta, tu, nu numai ca ai izbavit pe crestin de juramant, dar si evreul, vazand minunea ta, a crezut intru tine si a venit la credinta crestina. Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au facut pe mine a crede ca la orice facere de bine esti gata ajutator si grabnic folositor si minunat. De ceea incredintat sunt ca tot cel ce alearga la tine, cerand cu credinta ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta si eu cred ca tu acelasi esti ,Sfinte, ca atunci si astazi,ca oricine a alergat la tine nu s-a intors neajutat. Pentru aceasta si eu acum, fiind scarbit si in paguba, alerg catre tine cu credinta si cu lacrimi, ingenunchind, si ma rog tie, Sfinte si Mare Mucenice Mina, ca sa te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine pagubasul si scarbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea muceniceasca, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit in cerestile locasuri. Catre Acela roaga-te ca sa fiu si eu ajutat si miluit pentru rugaciunile tale, si din pagube si necazuri izbavit, ca sa laud si bine sa cuvantez si sa slavesc intru tot laudatul si preaputernicul nume al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.http://miriamturism.wordpress.com/2011/05/14/sf-mare-mucenic-mina-icoana-egipteana/

vineri, 9 noiembrie 2012

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina


Cântând împreună cu Cetele Îngereşti, imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, priveşte dintru înălţime şi spre noi păcătoşii şi cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuţi, pe cei ce cu credinţă, strigăm către tine unele ca acestea:
Bucură-te, fiul al Silivriei;
Bucură-te, slava Bisericii;
Bucură-te, mândria Eghinei;
Bucură-te,  păzitorul Eladei;
Bucură-te, chip şi model de cucernic Ierarh;
Bucură-te, pavăză şi scăpare pentru orice monah;
Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii;
Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii;
Bucură-te, cel prin care patimile se curăţesc;
Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc;
Bucură-te, apărător neobosit al credincioşilor;
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator;
Bucură-te, Părinte Nectarie.

Sfântă Treime Slăvită Dumnezeu cel de o Fiinţă,Tatăl Fiul şi Duhul Sfânt ne iartă nouă toate greşelile.
Doamne Iisuse Hristose Fiul Lui Dumnezeu Adevărat miluieşte cu Mila Ta Cea Bună, pe toţi robii tăi neputincioşi, obosiţi şi bolnavi şi odihneşte la Dreapta Ta pe cei adormiţi. 
Sfântă Preacurată şi Preanevinovată Pururea Fecioară de Dumnezeu Născătoare Marie, Mărita şi Slăvita Stăpâna şi Împărăteasa noastră Mijlocitoare şi Mângâietoare Marie Maica cea Bună a Bunului Împărat al tuturor neamurilor Iisus Hristos ai milă, ne iubeşte şi ne mântuieşte cu rugăciunile Tale şi ale tuturor Sfinţilor, Sfinţilor Doctori şi Îngerilor. 
Sfântă Cruce Lemn Sfânt îngrădeşte-ne, păzeşte-ne şi ne apără de tot răul cu Lumina Dumnezeului ce s-a Răstignit pe Tine.
Aliluia. Aliluia. Aliluia
Amin.

joi, 8 noiembrie 2012

Soborul Mai Marilor Arhistrategi Mihail, Gavril şi Rafail şi al tuturor cereştilor fără de trup
Mai Marilor Voievozi, ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe boi, noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari peste puterile celor de sus.

Mai Marilor Voievozi ai celor fără de trup, oaste binecuvântată a Domnului Dumnezeului nostru Sfintei Treimi cea de O Fiinţă şi Nedespărţită, Tatălui Ceresc, Fiului Iisus Hristos şi Duhului Sfânt, cei ce aţi stat neclintiţi apărători ai Slavei Cereşti, binecuvântaţi să fiţi în vecii vecilor amin!

Bucură-te Sfinte Arhanghele Gavril Îngere al Darului!
Bucură-te Sfinte Arhanghele Mihail Slujitorule al Legii!
Bucură-te Sfinte Arhanghele Rafaile A Toate Vindecătorule!
Bucuraţi-vă Îngeri Pere de Foc Apărătorii Cerului.

Maria Maică Sfântă Preacurată Pururea Fecioară Mărită Stăpână şi Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare şi Biruitoare a răului, roagă-te, întru Slava Cerului de pe Tronul Îngeresc pe care ţi în Braţele Tale Pruncul Întâi Ceresc străjuită de Îngeri şi dimpreună cu toţi Sfinţii şi Sfintele, pentru iubirea, pacea, mântuirea şi miluirea robilor Lui Dumnezeu de pretutindeni vii şi adormiţi, totdeauna acum şi pururea şi în Vecii Vecilor Amin.

La mulţi ani creştini bucuraţi-vă împreună cu Cerurile Neţărmurite.
Sănătate, tot ce-i bun şi ajutor de la Domnul să primim cu toţii vii şi adormiţi spre Slava Lui cea Mare, Luminată şi Bună.
Doamne Ajută.

joi, 1 noiembrie 2012

Sfinţii Cosma şi Damian

Sfinţii doctori fără de arginţi.
Sfinţilor! Miluiţi-ne pe noi cu rugăciunile voatre, că se abate toată lupta necuratului asupra neputincioşilor robi ai Lui Dumnezeu!!!
Cosma! Damiane! Bucuraţi-vă Sfinţi Sfinţiţi şi Curaţi ai Lui Dumnezeu!!!


...
se aplecă peste Racla Sfântului Dimitrie, era disperat, deznădejdea îi spunea că va muri în noaptea ce urmează. Boala îl storsese. Era uscat şi galben. Fugise din spital de frica morţii....
Simţii o mână de lumină cum iese din raclă şi trece prin el şi alungă boala cea rea.
Căzu în genunchi.
Lacrimile din mici şi negre se făcuseră albe şi curate, transparente ca un cristal, boabe tăioase chiar. Aerul devenise curat de parcă un munte coborâse cu piscul frunţii sale albe de nea să se lipească smerit de raclă.
Se ridică zvelt şi porni spre spital. Doctorul îl văzu roşu la faţă şi nu-l lăsă să plece. Tremură când văzu rezultatul negativ. Doctorul plângea...

sâmbătă, 22 septembrie 2012

Mare Prăznuire a Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi


Slavă Sfintei Treimi, Domnului Dumnezeu Adevărat Iisus Hristos, Sfintei Maicii Lui Preacurata şi Pururea Fecioara Maria Împărăteasa şi Stăpâna noastră, Sfinţilor şi Îngerilor şi mulţumiri Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi pentru rugăciunile lui, rugăciuni care ne susţin viaţa, sănătatea, iubirea şi credinţa. Amin.

Frumos, unic, Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi şi-a făcut simţită prezenţa prin mica părticică din racla de la Biserica Sfântul Nicolaie din Apărătorii Patriei la marea lui prăznuire.

A venit la noi şi ne-a unit în gânduri şi simţiri.
Credincioşii şi părinţii s-au pregătit cu pâine şi sare pentru venirea Arhiereului şi Stăpânului nostru.

Aici fac o paranteză şi vă spun că prezenţa enoriaşilor nu a fost foarte mare, dar cei prezenţi s-au simţit uniţi, au fost cuminţi în adevăratul sens al cuvântului aşa cum le stă bine unor creştini adevăraţi, au fost fraţi întru credinţă şi simţire.

Nu vreau să intru în conflicte de dialog, cu cei care contestă conducerea BOR sau cu cei care luptă împotriva lor, dar nu vreau să umbresc evenimentul prin comentarii deşarte, aşa că vă spun doar Cuvintele Mântuitorului care a spus să dăm Cezarului ce este al Cezarului şi care i-a spus chiar lui Pilat citez din Sfânta Evanghelie:
"11. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus."
deci trebuie să avem respect faţă de mai marii noştrii aici pe pământ şi cu atât mai mult faţă de Părinţii Bisericii Ortodoxe Române cei care ne arată Calea Mântuirii, urmaşii lui Iisus Hristos pe pământ.
Dacă vrem Părinţi mai buni ca acum trebuie să-i naştem şi să-i creştem!!! Amin.
  Sfântul Ierarh şi Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi l-a chemat la dânsul la închinare şi pe Preafericitul Părinte Daniel, care s-a închinat cu aceeaşi evlavie ca şi un om simplu şi a grăit un cuvânt de înţelepciune ce a fost ca o compresă pe inimile lucrate de probleme ale enoriaşilor în aceste momente de cumpănă şi criză spirituală şi financiară prin care trece întreaga comunitate, întreaga Românie.

Momente regale la care poate ar fi fost bine să fie şi Regele Mihai şi Casa Regală a României prezenţi, ca să ne aducem aminte de vremurile bune ale României.

Copii au stat aproape de Sfântul, între Sfinţi şi copii fiind o strânsă, mare, frumoasă şi luminoasă legătură guvernată de Sfânta Treime, de Tatăl, de Fiul şi de Duhul Sfânt, de Sfânta Maică Pururea Preacurată Fecioară Maria, de Sfânta Cruce şi de toţi Sfinţii şi Îngerii.
Psalmiştii cu voci de o mare frumuseţe şi a mare smerenie primită de Sus, înzestraţi cu Harul Duhului Sfânt, membrii ai Corului Patras cor ce susţine întreaga lucrare duhovnicească de la Biserica Sfântul Nicolaie Apărătorii Patriei.
Pentru cei vrednici Împărtăşire cu Sfintele Taine, Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Pentru enoriaşi anafură şi aghiasmă, apoi prăznuire pentru toţi cei prezenţi cu colivă, cozonac, vin, şi nu în ultimul rând sucuri şi tort pentru sărbătoriţi, spre mica bucurie trupească.
La mulţi ani tuturor.
Sănătate şi tot ce-i bun să ne dea Dumnezeu.
Mântuire.
Iubire.
Milă.
Aliluia. Aliluia. Aliluia.
Osana Domnului şi celor ce vin în Numele Domnului.
Amin.
Doamne Ajută.

Sfântul Ierarh şi Mucenic Teodosie de la Mânăstirea BraziLa Biserica Sfântul Ierarh Nicolaie din cartierul Apărătorii Patriei se pregăteşte Prăznuirea Sfâtului Ierarh şi Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi.
Acest al treilea praznic şi hram al Sfintei Biserici, după Praznicul Adormirii Maicii Domnului şi Praznicul Sfântului Ierarh Nicolaie, întregeşte întreita prăznuire de peste an.
Anul acesta un eveniment unic în istoria Bisericii Sfântul Nicolaie Apărătorii Patriei 2 se va scrie în data de 22 septembrie 2012, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va fi prezent şi va sluji la Liturghie de la ora 09.30.
Corul Psalmist Patras care de câtva timp se formează aici va încununa evenimentele cu voci îngereşti înălţătoare, dând o aureolă bizantină cuvintelor pline de lumină evanghelică, ce vor izvorî şi din piepturile şi din sufletele preoţilor slujitori, subliniind prezenţa nevăzută a Domnului Dumnezeul nostru Iisus Hristos printre noi cei ce ne adunăm în Numele Lui.
Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu Miluieşte-ne pe noi păcătoşii!
Binecuvântaţi Fie, Sfânta şi Preacurata Pururea Fecioară Maria Mărita Împărăteasă şi Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, Sfântul Ierarh şi Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi cu toţi Sfinţii şi Îngerii.
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Amin.
Viata Sfantului Ierarh Mucenic Teodosie de la Manastirea Brazi

Viata Sfantului Teodosie de la Manastirea Brazi
Sfantul lerarh Teodosie s-a nascut in Tinutul Vrancei. In prima jumatate a veacului al XVII-lea, si, iubind din tinerete viata  calugareasca, s-a lepadat de lume si a primit sfantul chip ingeresc  al calugariei. Cugetand ziua si noaptea la Legea lui Dumnezeu si deprinzand de la dascalii incercati din manastirile Tarii de Jos invataturile cele folositoare, a fost ales egumen al manastirii Bogdana reconstruind, in vremea staretiei sale, acest sfant locas. Pentru vrednicia si pentru bunele sale obiceiuri, a fost hirotonit episcop de Radauti in anul 1670. iar peste un an a fost trimis sa pastoreasca Episcopia Romanului. Iubind cu adevarat sfintele lui Dumnezeu Biserici,  a cercetat si a ajutat pe cat i-a stat in putinta schiturile si manastirile din eparhia sa, sprijinind, totodata, si pe binecredinciosii crestini aflati in felurite necazuri sau cuprinsi de saracie.
Sfantului Ierarh Teodosie de la Brazi

In anul 1674, fericitul si preainvatatul mitropolit Dosoftei, silit de vitregia vremurilor, s-a retras in Polonia, impreuna cu domnitorul Stefan Petriceicu, iar Moldova a fost asuprita de cetele de turci si de tatari, care au adus la carma tarii pe Dumitrascu din neamul Cantacuzinilor. Acesta, vazand ca moldovenii au fost lipsiti de pastorul lor, a cerut arhiereilor sa-si  puna mitropolit. Noul domn avea nevoie urgenta de un nou cap al Bisericii Moldovene pentru a-si legitima domnia, primind de la acesta indatinata ungere. Ierarhul Teodosie, desi nu voia, mai mult fiind silit, a luat conducerea Mitropoliei Moldovei in acele vremuri greu de indurat, cand turcii si tatarii intrasera ca lupii infometati in smerita lui turma. De aceea, bunul arhiereu nu a rabdat mult a vedea in toate zilele cum sunt nedreptatiti crestinii, ci, punandu-si  sufletul pentru acestia, a mers la domnitor si i-a cerut sa puna capat asupririi poporului si sa alunge dincolo de hotare pe pagani. Maniat, Dumitrascu Voda nu a voit sa auda mustrarile cele drepte ale mitropolitului, ci, fara judecata, l-a silit sa-si paraseasca scaunul, pe care nu statuse decat vreme de un an, fiind pus sub paza in Manastirea " Sfantul Sava " din Iasi. Rabdand cu mult curaj cumplita prigonire, ierarhul marturisitor al dreptatii a stat inchis acolo pana la revenirea in tara a blandului Dosoftei mitropolitul, care l-a scos pe fericitul Teodosie din surghiunul sau. Acesta s-a retras in partile Tarii de Jos. locuind cand la Focsani cand in Manastirea Bogdana.

In rastimp s-a ingrijit, indeosebi, de reconstruirea Manastirii Brazi,  unde a ridicat o noua biserica si chilii, asezand  acolo monahi, pe care i-a pus sub ascultarea egumenului Zaharia, care vietuise o vreme in Sfantul Munte Athos.

In anul 1688, pe cand se afla la Focsani a fost rapit si dus in Tara Romaneasca, unde a indurat, vreme de 10 saptamani, inchisoare si chinuri. fiind cercetat - pentru pricini inchipuite - de unii greci, pusi la cale de rudeniile lui Dumitrascu Voda, fostul domnitor al Moldovei. Scapand  insa cu viata si din aceasta grea incercare, Ierarhul Teodosie a continuat sa se ocupe de sfintele locasuri din Tinutul Vrancei, pregatind toate cele necesare pentru ridicarea a inca trei schituri.

In toamna anului 1694  tatarii au navalit, din nou, in Moldova, jefuind pe crestini si distrugand bisericile. Cunoscandu-si mai dinainte sfarsitul, fostul mitropolit Teodosie s-a pregatit duhovniceste asa cum se cuvine a face orice crestin adevarat.  Curand, la Mänästirea Brazi, a venit o ceatä de tatari, care l-au schingiuit pe batranul arhiereu, cerandu-i sa le predea avutul si odoarele sfantului locas. Acesta a refuzat, preferand mai degraba sa fie chinuit decat sa dea in mainile paganilor putinele  valori si sfintele vase. In cele din urma, tatarii, dupa ce l-au chinuit indelung, i-au taiat capul. Noaptea, a fost ingropat in graba de cativa credinciosi. Asa a castigat cununa muceniciei  mult-patimitorul Ierarh, primindu-si prin sabie sfarsitul,  suferind pentru dragostea de Dumnezeu. Sfantul Antipa de la Calapodesti (1816-1882), pe care biserica noastra il pomeneste la 10 ianuarie, fiind novice la Manastirea  Brazi, in anul 1842, a fost de fata la descoperirea  in chip minunat a moastelor  mitropolitului martir. El relateaza urmatoarele: " Inainte ca arhimandritul Dimitrie  sa fie staret al Manastirii Brazi din Moldova, el a trait viata pustniceasca aspra  intr-o padure mare, unde din intamplare a gasit ingropat  un vas mare plin cu bani de aur. In vas a gasit  o insemnare, in care se spunea ca acesti bani sunt de la Mitropolitul Dositei (Thodosie) care i-a ascuns acolo,  prevazandu-si sfarsitul  sau mucenicesc din mana turcilor. In insemnare se mai spuneau si acestea: " cine va gasi acesti bani este indatorat sa zideasca din ei o manastire si trei schituri " si ca " la terminarea de zidit a celui din urma, al treilea schit, va afla si moastele mele ". Instiintand  pe mitropolitul de la Iasi despre aceasta minunata descoperire si primind de la el binecuvantare, arhimandritul Dimitrie a inceput cu ravna sa implineasca ultima dorinta a fericitului mitropolit [ …] A inaltat o mare biserica, iar dupa ce a terminat de construit cel de-al treilea schit, a randuit ca in ograda lui (n.n. a schitului) sa se sape si pentru dansul un mormant.
[ …] Deoarece groapa pe care el poruncise sa i se sape se darama mereu, a pus sa se sape din nou, in prezenta lui, si, sapandu-se,  s-a gasit sicriul cu moastele fericitului   mitropolit […] "

Despre aceea aflare a sfintelor moaste  relateaza si insusi  staretul Dimitrie, scriind, intr-o insemnare din 20 februarie 1842:"Am vrut sa-mi fac mormantul meu in tintirim la Brazi, tocmai in mijlocul locului unde a fost biserica veche. Si, sapand adanc de sase palme […]  am gasit locul unde la picioarele raposatului Mitropolit Teodosie, ctitorul Manastirii Brazi, se gasea capul mormantului meu. Si, sapand in sus, am gasit tot trupul deplin, insirate oasele, iar capul l-am gasit cu gura in jos, pus pe o caramida mare in cornuri, precum  este stiut cä a fost taiat de tatari si ingropat noaptea de niste  credinciosi".  Sfantul Antipa adauga: ,,M-am invrednicit eu insumi sa vad si sa sarut aceste moaste, din care iesea un parfum foarte mirositor ". La 6 mai 1842 osemintele au fost prohodite de un sobor de slujitori si asezate in mormant nou, zidit in partea de nord a paraclisului subteran.

Ierarhul-ctitor al Manastirii  Brazi a fost cinstit de clerici, monahi si credinciosi inca din timpul vietii, pentru virtutile sale: dragostea de Dumnezeu si de semeni, blandetea, rabdarea, spiritul de dreptate. El s-a identificat cu durerile si nevoile credinciosilor din aceste tinuturi, participand activ la solutionarea conflictelor - cu precadere patrimoniale -  ivite intre ei, atat ca episcop de Roman cat si ca fost mitropolit. El a sus cu tarie mentinerea privilegiilor acordate vrancenilor de Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant.

O alta latura foarte importanta a activitatii sale o constituie  ridicarea de sfinte locasuri. El a avut initiativa reconstruirii Manastirii Bogdana, indemnand la aceasta pe marele logofat Solomon  Barladeanu. Dupa moartea acestuia, el a continuat lucrarile in calitate de cel dintai staret al Bogdanei, si a chemat la sfintirea ei pe patriarhul Dositei al Ierusalimului, care il  aprecia in mod deosebit. Ca episcop de Roman, s-a ingrijit de bunul mers al unor manastiri din eparhia sa, precum: Soveja, Mera, Lepsa Buluc si Scanteia, asa cum o dovedesc documentele vremii. In mod deosebit, a purtat grija de reconstruirea Manastirii Brazi, pentru care a obtinut dreptul de proprietate asupra terenului inconjurator, iar apoi, ca fost mitropolit, a refacut din temelii acest asezamant  monahal. Tot el a luat initiativa ridicarii Schiturilor Musinoaiele si Trotusanu cumparand, din vreme, terenuri in acest scop. Il putem, deci, considera, pe  drept cuvant, unul din cei mai importanti ierarhi-ctitori de sfinte locasuri.

Cinstirea sa ca Sfant a inceput cu adevarat din momentul mortii lui martirice, prin care si-a pecetluit ostenelile intregii vieti. Potrivit relatarii Sfantului Antipa mitropolitul Teodosie si-a prevazut dinainte sfarsitul,  ascunzand banii daruiti de credinciosi pentru construirea a patru biserici, insotindu-i  cu un text lamuritor. Aflarea acestor bani de catre ieroschimonahul Dimitrie, tocmai cel insarcinat cu conducerea Manastirii Brazi, ne arata limpede lucrarea lui Dumnezeu, Care a facut sa se implineasca toate sfintele dorinte ale slujitorului Sau: zidirea celor patru locasuri  de cult si, indata dupa aceasta, aflarea  cinstitelor sale moaste.  Prezenta unei miresme deosebite ce iese din acestea - lucru confirmat cu claritate nu de oricine, ci chiar de catre Sfantul Antipa - este un semn neindoielnic al sfinteniei potrivit Traditiei ortodoxe. Remarcam, de asemenea, ca Sfantul Antipa il numeste fericit pe mitropolitul Teodosie si se inchina cu evlavie sfintelor lui moaste.  El subliniaza si faptul ca aflarea sfintelor moaste s-a facut ,, In chip minunat".Cinstirea acordata de SfantulAntipa de la Calapodesti  Ierarhului Martir Teodosie este o dovada incontestabila a cultului de care s-a bucurat. Nu mult dupa aflarea minunata a moastelor  Mitropolitului Teodosie, capul a fost scos din mormant si tinut in mare cinste de vietuitorii  sfantului locas.

Trebuie subliniat ca moartea martirica a mitropolitului nu a fost nicicand data uitarii la ctitoria sa, asa  cum reiese din cuvintele staretului  Dimitrie, care, afland moastele fericitului arhiereu. spune: ,,Este stiut ca a fost taiat de tatari si ingropat noaptea de credinciosi ". Credem ca tot staretul Dimitrie i-a scos din mormant capul spre a fi cinstit, fapt de care amintea, in 1857, egumenul  Manastirii Bogdana, Antonie Dumbrava: " La Manastirea Brazi din tinutul Putnei si acum se afla tidva capului sau (n.n. - a mitropolitului), scoasa din mormant  si pastrata  cu mare cinste ". Capul sfantului  ctitor si patimitor  a fost astfel pastrat si cinstit cu evlavie in altarul paraclisului  subteran, pana  la  desfiintarea asezamantului monahal de la Brazi  in anul 1959.  De atunci, capul a fost pus inapoi in mormant.

Dupa 1989, redeschiderea  Brazilor ca manastire  in urma demersurilor facute de noi catre  Sfantul  Sinod si prin osteneala unor maici, in frunte cu fosta stareta Iustina si maica Pavelina, care-si aveau metania aici, a readus si cinstirea fericitului Mitropolit Teodosie. Acesta a fost pictat ca sfant cu aureola la troita  de la intrarea in manastire, precum si in pridvorul Palatului episcopal din Buzau, iar la inceputul anului 2002, cercetarile  facute din incredintarea noastra, pe locul fostului paraclis subteran, au dus la aflarea sfintelor moaste ale Mitropolitului Teodosie.

Viata curata si sfanta a Ierarhului Mucenic Teodosie, ravnitoarea slujire a lui Hristos prin intreita misiune arhiereasca, osteneala lui pentru ridicarea de  sfinte locasuri si pentru cinstirea celor sfinte, smerenia sa adanca, dragostea pentru buna randuiala si chivernisire a obstilor  monahale, grija parinteasca fata de pastoritii sai - ca aparator al celor nedreptatiti si sprijinitor al celor saraci -, rabdarea tuturor suferintelor si prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum si lucrarea lui incununata de jertfa martirica au facut ca sa fie intotdeauna cinstit cu evlavie de dreptslavitorii crestini.

De  aceea, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ca urmare a deselor noastre demersuri si la propunerea Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfintilor Romani, a aprobat canonizarea Mitropolitului Teodosie al II-lea al Moldovei, randuind a fi cinstit in toata Biserica noastra si trecut in calendarul crestin-ortodox cu denumirea de SFANTUL IERARH MUCENIC TEODOSIE DE LA MANASTIREA BRAZI, ziua de praznuire fiind 22 septembrie - data trecerii sale la cele vesnice  dupa cum rezulta si din Tomosul Sinodal.

Spre deplina cinstire a Ierarhului Martir, am randuit si alcatuirea sfintelor sale slujbe, ce se publica in continuare, pentru ca preotii nostri, cantaretii de strana, monahii, monahiile si dreptcredinciosii crestini, citindu-le in biserici ori in casele fratiilor lor in ziua pomenirii, in clipe de liniste si la vreme  de necaz, sa dobandeasca ocrotirea si mijlocirea Ierarhului Teodosie, la Dumnezeu, pentru iertare de pacate, sanatate, pace si mantuire.

Pentru rugaciunile Sfantului Ierarh Teodosie, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin !
+ EPIFANIE
EPISCOPUL BUZAULUI SI VRANCEIAcatistul Sfantului Teodosie de la Brazi
Teodosie de la Brazi - Sfant Mucenic si Ierarh !
(22 septembrie)
Troparul (glas 1) Podobie: Prea laudatilor mucenici...
Aratatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfesnic pururea luminos si mare aparator al Bisericii lui Hristos. Stralucit-ai, prin slujire si mucenicie, ca o jertfa preacurata, aducandu-te Stapanului tuturor; slavim pomenirea ta, rugand pe Dumnezeu sa daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila.
Condacele si Icoasele:
Condacul 1:
Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, ravnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a aratat aparator al Bisericii stramosesti, lauda de multumire ii aducem noi, nevrednicii; ca acesta s-a aratat odor preastralucit intre ierarhii Moldovei si pururi rugator catre Dumnezeu pentru cei ce, cu credinta si cu dragoste, ii canta: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Icosul 1:
Din pruncie te-a harazit Dumnezeu a fi vas ales al harului Sau, caci binecredinciosii tai parinti ti-au umplut inima si sufletul de iubire sfanta si de invatatura cea adevarata a Bisericii. Intrarmat fiind cu daruri alese, ti-ai inchinat viata implinirii virtutilor crestinesti, pentru care iti aducem aceasta cuvenita cantare:
Bucura-te, cel ce din bratele maicii tale pomul vietii a inflorit intru tine;
Bucura-te, ca din copilarie ai inceput calatoria catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca din casa parinteasca te-ai aratat ca un vas sfintit;
Bucura-te, ca din pruncie sufletul tau a fost locas al Sfantului Duh;
Bucura-te, cel ce ai fost ca o stalpare de finic inaintea Domnului;
Bucura-te, ca ingerul pazitor ti-a aratat calea cea buna de urmat;
Bucura-te, ca dragostea de Dumnezeu a impodobit viata ta;
Bucura-te, ca ai cautat comoara cea adevarata pe care ai gasit-o in Biserica Domnului;
Bucura-te, ca fiu al luminii te-a aratat pe tine vietuirea ta;
Bucura-te, ca pe calea cea buna, credinta in Dumnezeu te-a calauzit;
Bucura-te, ca multa staruinta ai aratat pentru imbunatatirea vietii tale;
Bucura-te, ca ai inmultit talantul ca sluga cea binecredincioasa;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 2:
Ascultand glasul chemarii celei de Sus, ai luat Crucea si ai urmat lui Hristos, indreptandu-ti pasii catre viata calugareasca de la Manastirea Brazi din Vrancea natala, unde, prin osardie si nevointa, te-ai facut bineplacut lui Dumnezeu, Caruia neincetat I-ai cantat: Aliluia!
Icosul 2:
Din tineretile tale, ravnitor al virtutilor si iubitor de nevointe te-ai aratat. Pentru aceasta, viata ta cea placuta lui Dumnezeu a fost cunoscuta de toti monahii ca o scara dumnezeiasca ce duce catre ceruri. Primit-ai, cu smerenie si evlavie, chipul cel ingeresc al calugariei, pentru care noi, credinciosii, iti impletim cununa de laude, cantand asa:
Bucura-te, ca ai socotit desertaciuni toate cele omenesti;
Bucura-te, ca navalirile patimilor le-ai potolit;
Bucura-te, ca toate cele pamantesti ca o panza de paianjen le-ai socotit;
Bucura-te, ca ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfintenie;
Bucura-te, cel ce pe piatra credintei ti-ai asezat tineretea ta;
Bucura-te, ca, prin viata neintinata, ai urcat pe scara virtutilor;
Bucura-te, ca ai cautat cu multa ravna a ajunge la firea cea dintai;
Bucura-te, ca ai fost ca o vita roditoare in via Domnului;
Bucura-te, ca, prin viata curata, ai dobandit frumusetile cele nepieritoare;
Bucura-te, ca te-ai facut salas curat al Sfantului Duh, dumnezeiasca dragoste arzand intru tine;
Bucura-te, ca ai fugit de viforul ispitelor celor vatamatoare de suflet;
Bucura-te, cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 3:
Ca o flacara arzatoare a stralucit viata ta in obstea ce te-a primit, minunate Parinte Teodosie, luminand si intarind pe cei din jurul tau. Darul Duhului Sfant te-a manat ca pe o pasare in pustie, unde ti-ai adapat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vietii sihastresti, urcand treptele sfinteniei si cantand neincetat lui Hristos Dumnezeu. Aliluia!
Icosul 3:
Curata pornire launtrica avand, ai cautat inaltarea sufletului, prin saracie de buna voie, curatie, deplina ascultare si neincetate rugaciuni. Si, ajungand la frumusetea nepatimirii, vrednicule ostas al lui Hristos, ai sporit roada Duhului Sfant intru tine, pentru care iti aducem aceasta cantare:
Bucura-te, ca ai intrat in ceata celor ce cu osardie il cauta pe Domnul;
Bucura-te, ca ingerescul chip ti-a fost pavaza impotriva ispitelor;
Bucura-te, ca ai trecut de la trairea in trup la trairea in duh;
Bucura-te, cel ce, intrand in linistea sihastriei, ai impodobit graiul inimii cu frumusetea rugaciunii;
Bucura-te, ca, zavorand usa ispitelor, zburdarile trupului ai vestejit;
Bucura-te, cel ce, prin curata viata calugareasca, ai devenit inger in trup;
Bucura-te, ca de poftele lumesti ai fugit, facandu-te ucenic ales al Domnului;
Bucura-te, ca, in manastire vietuind, desfatarea bunatatilor duhovnicesti ai dobandit;
Bucura-te, ca, traind intru sfintenie, cale la ceruri ti-ai pregatit;
Bucura-te, ca, prin post si rugaciune, ai dobandit bunatatile cele vesnice;
Bucura-te, ca, traire curata avand, vesmantul cel luminos al mantuirii l-ai impodobit;
Bucura-te, ca viata ta scara cereasca s-a aratat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 4:
Incununandu-ti viata sihastreasca cu daruri dumnezeiesti, imparatul doririlor te-a chemat la vrednicia arhieriei, alegandu-te pastor al turmei celei cuvantatoare din Tinutul Radautilor. Si intru aceasta slujire, ca un carbune dumnezeiesc, ai luminat sufletele celor credinciosi, povatuindu-i la lumina cea neinserata si invatandu-i a canta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4:
Ca un soare duhovnicesc te-ai aratat pastoritilor tai, Fericite Teodosie, si, prin pioase rugaciuni la mormantul marelui Voievod Stefan cel Sfant de la Putna, ai tinut aprinsa candela credintei si dragostea de tara. Pentru aceasta, te intampinam cu aleasa cinstire, zicand:
Bucura-te, vrednicule urmas al Apostolilor, cel ce toate cu intelepciune le-ai chivernisit;
Bucura-te, ca, prin darul arhieriei, ai primit mirul cel ceresc in inima ta;
Bucura-te, pastorule cel bun, care ai intrat prin usa in staulul oilor;
Bucura-te, ca, prin osteneli, chipul Marelui Arhiereu intru tine s-a implinit;
Bucura-te, ca sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfantului Duh;
Bucura-te, ca te-ai aratat turmei tale ca un spic cu insutita roada;
Bucura-te, ca ostenelile tale au fost ca o bogata parga adusa Domnului;
Bucura-te, cel ce cu painea cea cereasca pe cei credinciosi ai hranit;
Bucura-te, ca ai fost indrumator si povatuitor luminat pastoritilor tai;
Bucura-te, ca ai socotit turma lui Hristos ca o vistierie data in grija ta;
Bucura-te, ca povatuitor prea iscusit al calugarilor ai fost;
Bucura-te, ca nevointele tale s-au aratat podoaba de mult pret a Bisericii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 5:
Viata ta, placuta lui Dumnezeu, s-a facut cunoscuta tuturor, Ierarhe Teodosie; si, fiind ascultator de Hristos, ai fost chemat sa luminezi cu invataturile tale si pe cei din Episcopia Romanului, unde ca o stea preastralucita ai vestit cu tarie pe Soarele Dreptatii, Caruia impreuna cu tine ii cantam. Aliluia!
Icosul 5:
Povatuind cu multa dragoste turma cea incredintata tie de catre Dumnezeu, ca intr-o scoala duhovniceasca, ai umplut de mireasma dumnezeiasca sufletele pastoritilor tai, calauzindu-i catre limanul Imparatiei cerurilor, pentru care iti cantam:
Bucura-te, cel ce cu darul intelepciunii ai aratat luminata lucrarea arhieriei tale;
Bucura-te, ca pe credinciosi i-ai hranit cu dreapta invatatura a lui Hristos;
Bucura-te, cel ce din izvorul cel limpede al harului pe multi i-ai adapat;
Bucura-te, ca ai stralucit ca un sfesnic minunat in Biserica lui Hristos;
Bucura-te, ca ai condus turma ta spre dumnezeiestile limanuri;
Bucura-te, ca Evanghelia Domnului cu multa ravna o ai propovaduit;
Bucura-te, ca sufletele cele pustiite roditoare le-ai facut;
Bucura-te, cel ce cu multa cinste ai stat in ceata arhiereilor;
Bucura-te, ca la pasunea cea aleasa ai adus pe credinciosii tai;
Bucura-te, ca ai pastorit turma ta intru cuviosie si dreptate;
Bucura-te, ca te-ai aratat bun carmaci al Episcopiei Romanului;
Bucura-te, ca, prin arhiereasca ta slujire, ti-ai facut mai stralucitoare haina sufletului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al fui Hristos!
Condacul 6:
Ravna pentru Hristos si puterea cuvintelor tale te-au facut sa urci pe treapta cea inalta a arhipastoriei, invrednicindu-te pe pamant de cinstea de Parinte al intregii Biserici ! Moldave, iar in ceruri de lumina cea negraita a slavei lui Dumnezeu, Caruia ii canti neincetat. Aliluia!
Icosul 6:
Mai Marele pastorilor te-a chemat, Ierarhe Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei greu incercata de navalirile barbare. Iar tu, Parinte, intrarmat fiind cu puterea lui Hristos, nu te-ai inspaimantat de primejdii, pentru care, primeste cantarea aceasta:
Bucura-te, ca in vasul tau cel pamantesc a fost turnat mirul cel ceresc;
Bucura-te, ca, slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu;
Bucura-te, aparator si zid impotriva navalitorilor celor fara de lege;
Bucura-te, platosa si scutul neclintit impotriva dusmanilor adevarului;
Bucura-te, soare datator de lumina si caldura lui Hristos;
Bucura-te, ca Dumnezeu te-a rasplatit pentru ravna ta;
Bucura-te, cel ce caile cele strambe ale oamenilor le-ai indreptat;
Bucura-te, slujitor adevarat, ca pamantul de cer l-ai apropiat;
Bucura-te, stea stralucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios;
Bucura-te, fluierul cel pastoresc al dreptmaritorilor crestini;
Bucura-te, omule al lui Dumnezeu si alauta Duhului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 7:
Ca zorile diminetii te-ai aratat Bisericii Moldave, cinstite Ierarhe, hranind cu paine cereasca pe credinciosii tai; si, asemenea aparatorilor credintei, strabatand tinutul Moldovei, i-ai imbarbatat cu rugaciune si cuvant la marturisirea lui Hristos, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7:
Ca un pastor vrednic de lauda al turmei lui Hristos, Ierarhe Teodosie, dupadumnezeiasca judecata, ai alungat de la turma ta pe lupii cei rapitori, cu arma dreptei credinte. Pentru aceasta, ravna ta apostoleasca a fost rasplatita in ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi, pe pamant, iti aducem aceasta cantare:
Bucura-te, luptatorule impotriva nedreptatii;
Bucura-te, aparatorule al Ortodoxiei;
Bucura-te, strajerul neadormit la poarta Bisericii;
Bucura-te, aparatorule al celor nedreptatiti;
Bucura-te, cunoscatorule al inimilor;
Bucura-te, propovaduitorul si aparatorul dreptei credinte;
Bucura-te, ocrotitorul credinciosilor tai;
Bucura-te, arhiereule luminat al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, lucratorule in ogorul Domnului;
Bucura-te, aducatorule de roada duhovniceasca;
Bucura-te, camara virtutilor si lauda ierarhilor;
Bucura-te, ca Hristos te-a preamarit in ceruri;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 8:
Desi ai fost izgonit de vrajmasi, pe nedrept, din scaunul arhipastoresc, Ierarhe Teodosie, pacea si linistea sufletului tau le-ai pazit, caci, retragandu-te la Manastirea Brazi din Tara Vrancei unde te-ai nascut, ai petrecut in privegheri si rugaciuni pentru poporul tau cel binecredincios, cantand neincetat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 8:
Ca o ploaie linistita ce cade pe pamant insetat s-a aratat venirea ta in Manastirea Brazi, pe care o ai zidit din nou, minunate Ierarhe Teodosie, innoind duhovniceste obstea monahilor si pe credinciosii care au alergat la tine cu smerenie. Bucurandu-ne de aleasa ta lucrare, iti aducem cantarea aceasta:
Bucura-te, ca ai aparat comoara Ortodoxiei in Tara de Jos a Moldovei;
Bucura-te, ca ai calauzit ceata monahilor pe caile desavarsirii;
Bucura-te, ca ai randuit aleasa viata calugareasca in manastirile pe care le-ai ctitorit;
Bucura-te, cel ce ca un fiu al dumnezeiestii lumini ai deschis calea spre cele vesnice;
Bucura-te, cel ce ai fost conducatorul sihastrilor si nebiruitul intai-luptator;
Bucura-te, ca ai fost ca un maslin roditor pentru multi calugari si credinciosi;
Bucura-te, slujitorule al tuturor celor necajiti;
Bucura-te, ravnitorule pentru altarele Domnului;
Bucura-te, ca cetele monahilor le-ai facut ca o vie roditoare;
Bucura-te, ca ai randuit neincetata priveghere in asezamintele tale calugaresti;
Bucura-te, ca pe fiii tai duhovnicesti i-ai povatuit sa cugete la cele inalte;
Bucura-te, ca, prin slujire adevarata si viata curata, ai inmultit ceata monahilor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 9:
Trambita duhovniceasca s-au aratat povatuirile tale pentru fiii tai sufletesti, Sfintite Ierarhe, pe care implinindu-le si-au impodobit vietuirea cu mireasma Duhului. Pentru aceasta, si noi invatam de la tine a merge pe calea virtutilor, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9:
Nici prigonirile, nici primejdiile, nici chinuirile necredinciosilor nu te-au indepartat de la calea Adevarului, Parinte, caci ai rabdat pana la sange silnicia lor. Pentru aceasta, minunandu-ne de patimirea ta, iti cantam unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce ai luat pe umeri Crucea lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai luptat pentru dreapta credinta;
Bucura-te, pastorule cel bun, ca ti-ai dat viata pentru turma cea cuvantatoare;
Bucura-te, cel ce te-ai facut vrednic de cununa muceniciei;
Bucura-te, ca varsarea sangelui tau a fost ca un mir de mare pret adus lui Hristos;
Bucura-te, ca ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu, prin patimirile tale;
Bucura-te, ca, prin mucenicia ta, Hristos usa Raiului ti-a deschis;
Bucura-te, cel ce ca o sluga buna si credincioasa ai intrat intru bucuria Domnului tau;
Bucura-te, cel ce ai stiut sa unesti pe cele de jos cu cele de sus;
Bucura-te, ca ai intrat cu cinste in Ierusalimul cel ceresc;
Bucura-te, cel ce te-ai invrednicit a trai impreuna cu Hristos in veci;
Bucura-te, ca pamantul Vrancei l-ai sfintit prin sangele muceniciei tale;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al tui Hristos!
Condacul 10:
Mare Ierarhe si Mucenice al lui Hristos, Teodosie, aparatorule al dreptei credinte a Bisericii, te-ai invrednicit de viata cea fara de sfarsit, unde acum stralucesti in lumina cea neinserata, aducand, de-a pururi, lauda lui Dumnezeu si cantand: Aliluia!
Icosul 10:
Vazand patimirea si mucenicia ta, calugarii din Manastirea Brazi si binecredinciosii crestini s-au adunat in jurul trupului tau si in cantari duhovnicesti l-au ingropat cu cinste in biserica acestui asezamant, iar dupa ingroparea ta, n-au incetat a veni la mormantul tau ca la un parinte preaiubit, cantandu-ti laude ca acestea:
Bucura-te, cel ce ti-ai savarsit viata marturisind pe Hristos;
Bucura-te, ca ai primit de la El cununa muceniciei;
Bucura-te, ca te-ai facut vrednic mostenitor al vietii celei de veci;
Bucura-te, Ierarhe, mult patimitorule;
Bucura-te, stea ce straluceste in ceata mucenicilor Bisericii;
Bucura-te, impodobitorule al marturisitorilor lui Hristos;
Bucura-te, floarea arhieriei, adapata cu sange mucenicesc;
Bucura-te, ca ai avut parte de moartea cea purtatoare de viata;
Bucura-te, mielule nevinovat, care ai intrat in ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos;
Bucura-te, ca te-ai imbracat cu haina preastralucita in ceruri;
Bucura-te, ca impreuna cu Maica Domnului si cu sfintii te odihnesti in camara lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai invrednicit de viata cea vesnica;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 11:
Intru bucuria cea nespusa a Imparatiei celei de sus petrecand, Ierarhe Teodosie, te indulcesti de lumina cea intreit stralucitoare a Prea Sfintei Treimi, de unde, trimite-ne si noua, celor ce praznuim dupa cuviinta sfanta pomenirea ta, rabdare in necazurilevietii si nadejdea mantuirii, ca, intru dragostea lui Dumnezeu vietuind, impreuna cu tine sa-I cantam: Aliluia!
Icosul 11:
Dupa ingroparea ta, minunate Parinte, prin randuiala dumnezeiasca s-a aflat comoara de mult pret a moastelor tale, cinstite dupa vrednicie de Cuviosul Antipa. Pentru aceasta, si noi iti cantam unele ca acestea:
Bucura-te, ca trupul tau ni l-ai lasat ca un dar sfintit;
Bucura-te, ca afland moastele tale ne veselim cu duhul;
Bucura-te, Ierarhe indumnezeit, care dai mireasma duhovniceasca credinciosilor;
Bucura-te, cununa adevarului si slava arhiereilor;
Bucura-te, mangaierea oamenilor cuprinsi de primejdii si de intristari;
Bucura-te, jertfa bineprimita de Dumnezeu;
Bucura-te, limanul cel lin si neinviforat al celor necajiti;
Bucura-te, ancora tare si nemiscata;
Bucura-te, ca pe cei ce se roaga cu credinta, cu daruri duhovnicesti ii impodobesti;
Bucura-te, luminarea si scaparea celor deznadajduiti;
Bucura-te, cel ce cu mir de nard alini suferintele celor neputinciosi;
Bucura-te, ca Dumnezeu asculta rugaciunile tale pentru neamul romanesc;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 12:
Vrednicule urmator al Apostolilor, ca un adevarat arhiereu al Bisericii lui Hristos, ai patimit pana la mucenicie si ai dobandit daruri mai presus de fire, pentru care te rugam sa fii noua mijlocitor, ca sa aperi de tot raul mostenirea ta, care canta impreuna cu tine Sfintei Treimi: Aliluia!
Icosul 12:
Mare Ierarhe Teodosie, pe drumul Crucii lui Hristos, lupta cea buna ai luptat, primind cununa muceniciei, fiind impreuna-sezator cu toti sfintii in camarile ceresti. Iar noi, pacatosii, pe pamant, iti cinstim pomenirea ta si cu osardie te rugam: ajuta-ne sa deschidem poarta nadejdii catre Dumnezeu, ca sa-ti aducem aceste cantari:
Bucura-te, ca intru tine chipul lui Dumnezeu s-a implinit;
Bucura-te, cel ce ai fost randuit de-a dreapta lui Dumnezeu impreuna cu toti sfintii;
Bucura-te, cel ce te odihnesti in cer, ca un sfintit mucenic al lui Hristos;
Bucura-te, cel ce esti piatra cea scumpa a Bisericii, pastrata in vistieriile ceresti;
Bucura-te, trambita apostoleasca si alauta duhovniceasca;
Bucura-te, ca prin jertfirea vietii tale ai desavarsit pecetea chipului dumnezeiesc;
Bucura-te, ca te adapi pururea din izvorul vietii si al vesnicei lumini;
Bucura-te, floarea cea nevestejita din gradina Raiului;
Bucura-te, ca vezi de-a pururi fata lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce, ca un prinos bogat, impodobesti camarile ceresti;
Bucura-te, mirul cel ceresc, care ne umpli pe noi de buna mireasma;
Bucura-te, izbavirea cea scumpa a sufletelor noastre;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!
Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
O, mult patimitorule, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Ierarhe Teodosie, trimis fiind de Dumnezeu la vreme de stramtorare sa fii pavaza Bisericii Moldovei, noi, cei impovarati cu multe si grele pacate, iti aducem din toata inima cuvenita cinstire, ca aceluia in care a prisosit darul Sfantului Duh. Aflandu-te acum slujitor la Altarul cel ceresc, te rugam, fii mijlocitorul nostru catre Atotputernicul Dumnezeu, Izvorul tuturor bunatatilor, ca prin harul Sau ocrotitor sa ne dea intelepciune, sanatate, pace si iertare de pacate, ca sa prisosim in credinta si in dragoste fata de El si catre aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mantuirii si impreuna cu tine sa-I aducem neincetata lauda, zicand: Aliluia!
Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.
Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:
Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi
Sfintite Ierarhe Teodosie, care - de cununa muceniceasca invrednicindu-te, prin taierea cinstitului tau cap de catre pagani, pe cand te aflai la Manastirea Brazi din Tinutul Vrancei -, acum, impreuna cu ingerii locuind, te bucuri de marirea cea gatita sfintilor, nu ne uita pe noi, pacatosii, cei ce, nadejde avand in puterea ta de mijlocitor catre Imparatul Hristos - ca unul ce stai inaintea tronului Sfintei Treimi -, tie, cu credinta, graim unele ca acestea: Bucura-te, ca la Manastirea Brazi ai stralucit prin mucenicie! Bucura-te, ca acel loc al muceniciei tale s-a facut cunoscut tuturor prin tine si, acolo, calugari si calugarite s-au nevoit cu nevointa cea bineplacuta lui Dumnezeu, pomenindu-te necontenit intre ctitori! Bucura-te, ca, pentru credinta cea adevarata si pentru apararea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lasa prada nelegiurii, ti-ai jertfit viata! Bucura-te, ca Dumnezeu a insuflat gand de evlavie ucenicilor tai, si Lavrentie episcopul ti-a pus piatra de marmura deasupra cinstitului tau mormant! Bucura-te, ca o caramida pusa sub patimitorul tau cap, cu numele Teodosie inscris pe ea, te-a facut cunoscut urmasilor de peste ani! Bucura-te, ca trupul tau, cazut sub ascutisul sabiei celei salbatice, s-a descoperit in vremurile cele mai de pe urma! Bucura-te, ca te-ai invrednicit de proslavire din partea lui Dumnezeu, Care a dat gandul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a cauta in pamant, unde, sapand, a gasit piatra de marmura a mormantului tau si caramida cu inscrisul de pe ea, pe care era asezat capul tau cel desprins de trup, ca si intreg trupul tau! Bucura-te, ca, si prin moarte, s-a aratat intreaga ta smerenie, caci capul asezat, cu gura in jos, pe caramida, arata ca mereu ai avut fruntea plecata spre pamant, rugandu-te, cu caldura, ca si vamesul: "Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului!" Bucura-te, ca prin randuiala dumnezeiasca s-a facut lucrarea de dezgropare a cinstitului tau trup, dupa mai bine de o suta cincizeci de ani si, cu sobor de preoti, in cantari duhovnicesti, a fost pus in paraclisul de taina din pestera Manastirii Brazi, unde se savarsea Sfanta Liturghie pana nu demult! Fericindu-te pe tine, mult nevoitorule si mult rabdatoruleMucenice Teodosie, ne cucerim si zicem: Roaga-te pentru noi, cei ce facem, cu dragoste, pomenirea ta si ne intarim duhovniceste de lucrarea ta in pamantul scumpei noastre Patrii si in ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Romane. Bucura-te, Mucenice Teodosie! Amin 
(mulţumiri - Viaţa şi Acatistul Sfântului Ierarh şi Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi preluat de pe www.crestinortodox.ro)