blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


luni, 15 august 2011

Adormirea Maicii Domnului


Adormirea Maicii Domnului zi de hram în Parohia Apărătorii Patriei 1, credincioșii s-au adunat în număr mare. Cei doi Ierarhi, Sfântul Ierarh Nicolaie al Mirelor Lichiei și Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazi au prăznuit alături de preoți și credincioși.
Zile unice în frumusețe și credință.

Întru naştere fecioria ai păzit,
întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare.
Sculatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii,
şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre.


Doamne mântuiește, miluiește și ajută!

Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului.

Pe norii cerului Apostolii s-au adunat la Maica lor, la Maica noastră, la Maica Domnului care se muta la cer.
Domnul a mutat-o în Împărăția Cerurilor la Scaunul Domnesc.
Sfântul Apostol Toma pentru care s-a deschis mormântul a văzut minunea... Maica Domnului nu mai era acolo...
De acolo de sus rugăciunile ei fierbinți pentru noi toți se Înalță către Fiul.
Binecuvântată Fi Tu Mijlocitoarea noastră!!!
Slavă Ție Mântuitoarea și Miluitoarea noastră!
Doamne Ajută!Adormirea Maicii Domnului

Zi de Mare Praznic, Adormirea Maicii Domnului, zile asemănătoare celor de Paşti ca şi tipic.
Zile de mare prăznuire şi în Parohia Apărătorii Patriei 1. La Biserica cu Hramul Adormirii Maicii Domnului, se întâlnesc într-un pelerinaj al Sfinţilor, spre închinarea creştinilor din parohie şi din parohiile învecinate cât şi pelerinilor de pretutindeni, Moaştele a doi Mari Ierarhi care şi ei sunt prăznuiţi ca fiind Sfinţii celorlalte două hramuri ale Bisericii şi anume Sfântul Ierarh Nicolaie al Mirelor Lichiei şi Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazi.
moaştele sunt scoase spre închinare trei zile, de sâmbătă până luni seara, spre bucuria şi ajutorul tuturor creştinilor.

Bucură-te Maică Pururea Fecioară Marie Domnul este cu tine!
Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolaie al Mirelor Lichiei,, mare făcător de minuni.
Bucură-te Sfinte Ierarhe Teodosie de la Brazi, mare făcător de minuni.
Doamne Ajută!


miercuri, 10 august 2011

Sfântul Lavrentie

Să cercetăm viețile Sfinților noștrii.
Ce ușor au renunțat la trup pentru Hristos!
Credința, să învățăm credința adevărată smerită iubitoare!
Doamne Ajută!
La mulți ani Lavrentie, Laurențiu, Laura și tuturor de pretutindeni!
Post curat!

duminică, 7 august 2011

Sfâta Teodora de la Sihla

Sfinți din pustia Munților noștrii
Slavă lor și să le mulțumim pentru rugăciuni!
Slavă Domnului!
Doamne Ajută!

sâmbătă, 6 august 2011

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos de pe Muntele Taborului

VOCEA DIN CER A LUI DUMNEZEU TATĂL S-A FĂCUT AUZITĂ:
"ACESTA ESTE FIUL MEU CEL IUBIT ÎNTRU CARE AM BINEVOIT, PE ACESTA SĂ-L ASCULTAȚI!"

ASTĂZI LITURGHIA CEREASCĂ NE CHEAMĂ LA ASCULTARE!!!


SLAVĂ SOARELUI DREPTĂȚII, DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS!!!

vineri, 5 august 2011

Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul

Sfântul,
Poetul,
Lacrima Maicii Domnului,
...
Doamne Ajută!
Vântul pustiirii (Urgia cerească)

Iarăşi lupte, iarăşi sânge
Iarăşi zgomot de război,
Iarăşi lacrimi nesfârşite,
Iarăşi valuri şi nevoi!

Când a şters sărmana lume
Lacrima de pe obraz,
Au venit năpraznic iarăşi
Alte valuri de necaz.

Văduvele iar vor plânge
Cu bătrânii cei sărmani
Şi copiii vor rămâne
Iar cu miile orfani.

Pustii-se-vor oraşe
Şi pe mulţi îi vor robi,
Unde sunt cântări deşarte,
Gloanţele vor dănţui.

Iar în locul răsfăţării
Şi al luxului nebun,
Va domni de-acuma groaza
Şi cutremurul de tun.

Care azi, (de zburdăciune),
Umblă goi, neruşinaţi,
Vor ajunge ca să umble
De nevoie dezbrăcaţi.

Când sporeşte răutatea
Se scârbeşte Dumnezeu,
Pentru asta vin în lume
Şi războaiele mereu!

Doamne Ajută!

Pe sihastrul cel mare al Bisericii lui Hristos,

pe povăţuitorul cel duhovnicesc al monahilor

şi pe odrasla cea din Moldova răsărită,

veniţi toţi binecredincioşii creştini să-l lăudăm

şi cu dragoste să-i cântăm:

Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Doamne Ajută!

miercuri, 3 august 2011

Oricât ai vrea să te măreşti în lumea asta, tot mai jos ajungi şi mai mic vei fi! Deci smereşte-te omule, smerenia este sfântă! Doamne Ajută!

Oricât ai vrea să te măreşti în lumea asta, tot mai jos ajungi şi mai mic vei fi!
Deci smereşte-te omule, smerenia este sfântă!
Doamne Ajută!

Pustnici, monahi, preoţi, ciobani, ţărani, pensionari, săraci, tineri, copii,..., în genunchi se roagă pentru lume, pentru oamenii de pretutindeni. Ochii înălţaţi spre cerul speranţei sau coborâţi în tina păcatelor, sau întunecaţi de pleoapele rugătoare.

Părinţi şi copii căzând în genunchi în cântecul trâmbiţelor îngereşti.
Сrucea va străbate Cerul!
Fiul Lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos va veni!
atunci răul va fugi de la Lumina Arzătoare a Lui Dumnezeu.

Doamne ai milă de noi!
Iartă-ne că nu ştim ce facem!!!
Iartă-ne!

luni, 1 august 2011

Scoaterea Sfintei Cruci - Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului

Era obiceiul la Constantinopol în aceasta zi de a scoate Lemnul Sfânt al Cinstitei şi de-viaţă-făcătoarei Cruci din palatul imperial în procesiune pâna la catedrala Sfânta Sofia, la care participau multime de preoţi şi diaconi, care o tămâiau pe tot acest drum. Procesiunea se oprea pe parcurs la o fântână cu un baptisteriu, unde se făcea binecuvântarea apei, pentru ca apoi Sfânta Cruce să fie pusă pe masa altarului Sfintei Sofia.
Din Marea-Biserică se făceau apoi, în fiecare zi, până la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, precesiuni în cartierele oraşului, pentru a purifica aerul şi a-i proteja pe locuitorii capitalei de epidemiile ce se puteau răspândi cu repeziciuni la acea epocă şi mai evea pe căldurile din luna august. Astfel, după ce a folosit tuturor celor care au cinstit-o cu credinţă, Sfânta Cruce era repusă în palatul împăratului.
Astăzi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, care durează două săptămâni, până la 15 august şi este asemănător, ca rânduială, cu cel al Postului Mare (Postul Paştilor).
Sfână Cruce care o ai primit Hristoase a o purta pe umeri şi a Te înălţa pe dânsa şi cu Trupul a Te răstignii sărutând-o, luăm putere asupra nevăzuţilor vrăjmaşi!!!

Smerenie, răbdare, iubire!
Paraclisul Maicii Domnului seară de seară.
Maica Domnului Maria să ne ocrotească pe Calea Mântuirii şi în Dreaptă Credinţă să ne ţină!


Doamne Ajută!