blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


joi, 5 februarie 2015

MOAŞTE. DOAMNE AJUTĂ.

Doamne Ajută.

Pentru cei ce nu ştiu ce sunt moaştele şi de ce le avem în biserici, mânăstiri sau chilii, vă spun câteva cuvinte, deoarece în ultimul timp am trăit experienţe care m-au frământat şi vi le împărtăşesc şi vouă şi încerc să le dau o explicaţie ca să vedeţi mai bine adevărul.

Mă aflam vis-a-vis de o Biserică unde mulţime de credincioşi, înfriguraţi exterior dar cu mare căldură luminoasă în suflete, strălucire care li se vedea cum radiază pe feţele senine, stăteau cuminţi la o coadă care se prelungea pe trotuar de-a lungul unei străduţe. De mine se apropie şi apoi trece pe lângă mine o pereche. Ea cu un tub de planşe atârnat pe umăr specific studenţilor arhitecţi sau ingineri, el lângă ea. Brusc văzând coada de vis-a-vis măresc pasul şi parcă cineva îi zmunceşte şi alungă pe trotuar înainte. 
Fără să vreau aud micul dialog. Ea întreabă - La ce stau la coadă aici? El nu cred că a apucat să spună ceva pentru că tot ea completează rapid - Cred că stau la biserică la moaşte, Hai mai repede că mi se face rău! Şi dispar în viteză în noapte...

În Biserică intră o doamnă tânără foarte decent îmbrăcată cu doi copii micuţi de mână. Se uită puţin prin Biserică şi vor să iasă. Cineva le spune - Dacă tot aţi intrat mergeţi cu copii la moaşte să vă închinaţi! Replica vine rapid din partea doamnei în timp ce cei trei se grăbesc să iasă - Noi am venit aici la Dumnezeu nu la nişte moaşte ... şi nu mai aud restul spre binele meu.

Participam la o petrecere şi un domn afirmă - Eu nu cred în moaşte domnule, nu cred în sfinţi, eu cred doar în Dumnezeu Creatorul, restul sunt oameni, etc.

Ce părere aveţi?
Părerea mea că sunt oameni care nu au găsit încă calea ortodoxă şi că cel rău le trimite gânduri amăgitoare, idei false, senzaţie de rău ca să îi inducă în eroare... Din experienţa proprie şi eu aveam o senzaţie de rău, de oboseală şi de nelinişte când participam la Sfânta Liturghie în Sfânta Duminică.

Majoritatea oamenilor care nu au cultură creştin ortodoxă au astfel de concepţii unele moştenite din ateism sau din comunism sau din alte religii.
Acum să vă spun câteva cuvinte. Moaştele sunt părticele din corp sau chiar corpul întreg al unor oameni ca şi noi dar care prin credinţă, smerenie, pace, iubire, pocăinţă, curăţenie sufletească şi trupească şi chiar jertfă de sânge au fost învredniciţi de Dumnezeu să ajungă la SFINŢENIE. Iar Dumnezeu pe lângă răsplata din ceruri i-a deosebit aici pe pământ dându-le trupuri după dreapta adormire neputrezite, izvorâtoare de lumină sfântă, plăcut mirositoare, izvorâtoare de mir şi făcătoare de minuni, minuni de la trecerea fără să fie afectate prin incendii, primejdii, nenorociri, până la protecţia asupra credincioşilor, vindecarea lor minunată de diverse boli, ajutor de tot felul şi multe altele. Ele au devenit în timp bijuterii de mare preţ pentru creştini, neam şi ţară. Ele ca şi Icoanele sunt o punte de legătură cu ceea ce nu vedem cu ochii noştri de muritori, cu Sfânta Treime Una şi Nedespărţită, Domnul Dumnezeu Adevărat, Tatăl Ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, cu Sfânta Maică Preacurata şi Preanevinovata Mărita Stăpâna noastră Împărăteasa Pururea Fecioara Maria, cu Toţi Sfinţii şi Îngerii Domnului.

E bine de ştiu că Domnul a răsplătit marea credinţă şi sub alte forme chiar răpind din viaţă pe unii sfinţi la El la Cer pe Sfântul Ilie şi pe Sfântul Enoh care la sfârşitul vremurilor vor veni să moară şi ei pe pământ, iar pe Sfânta Între Sfinte Maica Domnului Pururea Fecioara Maria luând-o chiar Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la El după Sfânta Ei Adormire.

Sănătate, tot ce-i bun şi mijlocirea rugăciunilor Sfinţilor pentru toţi şi buni şi răi în Vecii Vecilor, Amin.
Pace, Linişte, Iubire, Simţire, Mântuire, Ajutor şi Miluire de la Domnul nostru Iisus Hristos în Vecii Vecilor, Amin.
Sfânta Cruce cu Maica Domnului Fecioara Maria cu Sfinţii şi Îngerii să fie cu noi cu toţi în Vecii Vecilor, Amin.

ALILUIA! ALILUIA! ALILUIA!

Doamne Ajută. Doamne Miluieşte. Doamne Fereşte.


duminică, 1 februarie 2015

cuvânt de sănătate mintală, sufletească şi trupească

cu sinceritatea omului trecut prin unele experienţe creştine vă recomand un tratament celor ce sunteţi actuali sau viitori părinţi, dar în aceste timpuri nu reuşiţi din diverse cauze cunoscute, motive necunoscute sau boli să faceţi copii.

În primul rând nu uitaţi rugăciunea şi în tot timpul şi locul rugăciune inimii a Domnului nostru Iisus Hristos să vă stea împreunată cu repiraţia după puterea fiecăruia. Nu uitaţi zilele de post şi Ziua Domnului cinstită prin prezenţa la Sfânta Liturghie Duminica.

În al doilea rând rugaţi-vă Maicii Domnului Fecioara Maria, Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, Sfântului Simeon şi Sfântului Stelian Ocrotitori ai copiilor

În al treilea rând alegeţi-vă un Sfânt Ocrotitor al viitorului copil şi rugaţi-l să vă ajute să primiţi acest Dar De Sus De La Dumnezeu Sfânta Treime. Nu uitaţi să puneţi apoi în semn de mulţumire numele Sfântului micuţului prunc. Aşa să vă ajute Dumnezeu.

În al patrulea rând vizitaţi Mânăstirile, mergeţi la Icoanele Făcătoare de Minuni, rugaţi-vă pentru aproapele şi pentru duşmani, fiţi milostivi cu cei săraci şi mai ales cu văduvele cu copii, cu mamele şi famiile cu copii mulţi şi nu faceţi avorturi. Fiţi misionari în întărirea familiei creştin ortodoxe unde bătrânii noştri spuneau că minim patru copii trebuie să se nască. Lupaţi cu cuvântul împotriva celor nefireşti, împotriva avortului, homosexualităţii, onanismului, pornografiei, prostituţiei, exploatării copiilor, violenţei în familie, promiscuităţii globale şi generale.

Dacă dorinţa, credinţa şi iubirea sunt adevărate Dcumnezeu ascultă rugăciunea omului vrednic, smerit, drept, deştept, lucrător, pocăit şi bun!!!

Şi acum la final, deoarece astăzi 2 februarie 2015 în Duminica fariseului şi a vameşului, care pe mine mă duce cu gândul la cumpăna în care se pun într-o parte faptele bune şi în cealalaltă parte cele mai puţin bune sau care pot să fie interpretate în funcţie de curăţenia sufletului, credinţă, cultură creştină, bunătate, iubire, lumină, har,  intră în vigoare cardurile de sănătate şi mulţi preoţi, călugări sau mireni se opun şi nu vor să primească această nouă "îngrădire" iar pe de altă parte cu mult mai mulţi alţii consideră această evoluţie de sistem normală, firească şi corectă, vă rog gândiţi-vă cu toţii la aceste două faţete, una care ne arată că sistemul computerizat poate fi corect, profitabil şi folositor şi alta cu unele îndoieli, întrebări şi "posibilităţi" cum ar fi: -Ce se întâmplă dacă există erori ca în orice domeniu ce depinde de softuri şi computere, sau ce se întâmplă dacă este piratat sau folosit sistemul spre aflarea unor informaţii private ce ţin de persoana fiecăruia, sau ce se întâmplă dacă o să fie corupt şi folosit de corporaţii în selecţia angajaţilor, sau ce se întâmplă dacă ţi se pune în el o informaţie ce nu mai poate să fie schimbată, pecetea unei boli incurabile care devine vindecabilă sau printr-o minune dumnezeiască eşti vindecat total şi să ne gândim doar la acestea care par mai reale, pentru că la un eventual trafic de organe care poate duce la accidente voluntare şi la crimă nici nu vreau să mă gândesc... La aceste întrebări nu ştiu dacă chiar conducerea bisericii ortodoxe române poate să răspundă ferm! Aşa că fiecare trebuie să se gândească foarte bine ce decizie ia pentru el!!!

Doamne Ajută! Doamne Păzeşte! sau mai bine DOAMNE FEREŞTE!