blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


vineri, 30 noiembrie 2012

Sfântul Apostol Ocrotitor al Românilor Andrei cel Întâi Chemat

Veşmintele Sfântului au culori întâmplătoare?
Verde şi roşu.
Poate ar trebui ca pe Steagul României sau măcar pe unul dintre cele ale armatei sau a vreunei instituţii de stat, să-şi găsească loc şi această imagine cu Sfântul şi Crucea Sa.
Verde şi roşu am regăsit şi în frunzele acestea.
Tulpinile sunt roşii iar frunzele au acest verde cu nuanţe gălbui de Soare, strălucitoare culori ce înveşmântează natura şi pe Sfântul nostru.

Sfântul ne veghează cu rugăciunile şi mijlocirea lui la Dumnezeu, la Maica Domnului Pururea Fecioară şi Preacurată Stăpâna şi Împărăteasa noastră Maria Mama Sfântă şi Bună a Bunului Împărat Iisus Hristos Dumnezeul şi Împăratul Veşnic şi Slăvit în Vecii Vecilor Amin, la Sfântul Înaintemergător Proroc şi Botezător Ioan, cu toţi Sfinţii Apostoli, cu toţi Sfinţii, Sfintele şi Îngerii, şi am auzit spunându-se de către mulţi intelectuali că dacă nu ar fi fost această creştinare ce a venit prin Apostolul Andrei care a propovăduit Cuvântul Lui Iisus Hristos Dumnezeu Adevărat, poate că noi nu am fi existat ca şi popor român bine definit.

Am auzit şi o asemănare făcută între apă ca şi formulă chimică şi formula prin care am luat naştere ca popor de sine stătător, popor creştin, popor cu unicitate în lume prin simplitatea, credinţa, cultura şi multe alte calităţi ce nu vreau să le enumăr, spre nu a fi spre mândrie şi laudă deşartă, dar care sunt calităţi reale ce ne fac un nucleu de învăţăminte bune, un fagure de miere pentru cei ce vin cu sufletul curat şi cu braţele deschise şi o gură de apă şi aer vie ce rupe răul din temelie şi vindecă neputinţele sufleteşti şi trupeşti.

Din apa culturii noastre se adapă popoare.
Deci H2O ar fi două molecule de hidrogen care sunt daco-romanii şi o moleculă de oxigen, adică aerul curat al creştinismului ce s-a contopit la nivel intim cu cele două popoare şi pe care îl respirăm ca şi Adevăr, Iubire, Lumină şi Dreaptă Credinţă din moşi strămoşi. Nu puţini sunt Sfinţii ce au rodit pe aceste meleaguri din această simbioză. Bine-nţeles că şi alte neamuri înfruptându-se din acest fagure au primit ajutor şi au participat cu rodul lor la această formulă care a înflorit spiritual aceste meleaguri.

Cu toate acestea putem fi mai buni şi din ce în ce mai buni. Atenţie că colo unde este viţelul cel gras acolo vin şi prădătorii, aşa că trebuie să fim atenţi şi să ne păzim să nu cădem în ispita exterioară nouă a poftelor financiare şi trupeşti şi nici în ispita interioară nouă a deznădejdii şi a bolii trupeşti.
Speranţă şi răbdare.
Speranţă şi răbdare.
Speranţă şi răbdare.
(ca să-l parafrazez pe veşnicul de pomenire Părinte Cleopa, ... Dumnezeu să-l ţină la Dreapta Lui în Ceata Drepţilor cu toţi marii noştrii duhovnici şi cu toţi cei adormiţi pentru care ne rugăm Domnului să-i iubescă, ierte, mântuiască şi miluiască, ne rugăm Maicii Domnului Una Fecioară Maria şi tuturor Sfinţilor şi Îngerilor să mijlocească cu rugăciunile lor intrarea în Împărăţia Veşnică a Cerurilor a tuturor oamneilor de pe Pământ şi ne rugăm şi pentru noi toţi când vom trece la Cele Veşnice şi acum pentru sănătate sufletească şi trupească.)
Iubire faţă de semeni şi mult mai multă pentru duşmani!!!
Smerenie şi rugăciune.
La mulţi ani oameni, popor, fraţi creştini, Andreie şi Andrei!
Doamne Ajută.

Doamne Ajută.

duminică, 25 noiembrie 2012

Sfinţii. Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Mucenic Mercurie. Sfânta Muceniţă Ecaterina. Zile Luminate de Sus.

Bucuraţi-Vă Voi Sfinţi Ai Lui Dumnezeu care cu jertfa, rugăciunile, credinţa şi iubirea voastră pentru neamul omenesc aţi mijlocit iubirii, izbăvirii, mântuirii şi miluirii sufletelor noastre întinate de păcate.
Bucură-te Sfinte Apostole Andrei răstignit pe Crucea ta şi a Lui Hristos, cu capul în jos!
Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Mercurie care multe chinuri ai pătimit atârnat cu capul în jos între patru suliţe şi cu o stâncă legată de grumaji, apoi capul ţi-a fost tăiat!
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina care multe chinuri ai pătimit şi trasă pe roată ai fost!
Bucuraţi-vă Apărătorii Cei Mari Ai Dreptei Credinţe Creştin Ortodoxe, Credinţa în Unul Dumnezeu Sfânta Treime cea de O Fiinţă şi Nedespărţită, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul Iisus Hristos şi Dumnezeu Duhul Sfânt!
Aliluia!
 Aliluia!
 Aliluia!
Doamne Ajută!
Mulţi ani cu sănătate celor ce poartă aceste nume frumoase, tuturor creştinilor de pretutindeni şi oamenilor copii Lui Dumnezeu.
Iartă Doamne pe toţi robii tăi vii şi adormiţi de pretutindeni, copii, tineri sau bătrâni din tot ceasul şi din tot locul!
Mulţumim pentru rugăciunile către Domnul nostru Iisus Hristos, Maicii PreaSfinte, PreaCurate, PreaLuminatei Stăpânei noastre Împărăteasa Pururea Preacurată Fecioară Maria, tuturor Sfinţilor şi Îngerilor!
Amin.

joi, 15 noiembrie 2012

Comunicare

La Icoană nu bucata de lemn te vindecă sau face minuni. Icoana este o poartă sau o fereastră către Cer către Dumnezeu. Reprezentarea Lui Dumnezeu Sfintei Treimi sau a unui episod din Viaţa lui Iisus Hristos sau a Maicii Domnului Stăpâna şi Împărăteasa noastră Preacurata şi Pururea Fecioara Maria sau a unor Sfinţi şi Îngeri sunt o interfaţă de comunicare, sunt ca displayul unui televizor conectat la satelit sau ca un pc conectat la reţeaua de internet. Calitatea unei Icoane constă în harul celui care a realizat-o şi în Duhul Sfânt care pogoară peste ea şi peste pictor în momentul Creaţiei. Prin Credinţa oamenilor şi a iconarului există Icoane care s-au pictat singure adică Mâna nevăzută a Lui Dumnezeu le-a pecetluit cu o imagine Dumnezeiască.
De aceea, Icoanele Făcătoare de Minuni sunt pictate cu post şi rugăciune, cu curăţenie şi cu smerenie de către pictorul iconar. O Icoană Curată Arde răul, Luminează în întuneric, alungă dracii.
Icoana este o formă de comunicare dintre multe altele. Dumnezeu în diversitatea Lui poate comunica şi prin prezenţa interioară, poate comunica şi de aproape şi de departe aşa cum Iisus Hristos vindecă prin atingere de aproape sau de departe în funcţie de credinţa oamenilor. Omul face un pas mic, tremurat, cu teamă iar Dumnezeu izbucneşte către acest punct cu Lumina Lui, ca o floare care plesneşte arătându-şi fumuseţea. Iubirea Lui nu te lasă să aştepţi. Dacă mica ta lacrimă este sinceră, El o primeşte şi o transformă într-un ocean de Bunătate. Dumnezeu nu doarme, El Este Cel Mai Treaz şi Este Mai Marele Atent la fiecare firmitură a Creaţiei Sale. El se dilată sau se contractă în funcţie de căi numai de El ştiute, aşa cum El Universul Fără Limită s-a micşorat să încapă în Pântecele Sfânt al Sfintei Mame Maria, aşa Vine şi la locul unde oamenii se întâlnesc în Numele Lui. Poate că acum este cu mine sau lângă mine sau în mine când scriu aceste cuvinte. Aşa cum merităm, aşa primim şi de fapt aşa cum nu merităm aşa primim!
El fiind Dumnezeu şi Dumnezeu este peste tot, distanţa o stabilim noi ca dimensiune umană, este ca o limitare a credinţei noastre. Deci noi avem liberul albitru de a comunica cu El, prin diverse forme sau la diverse distanţe şi spaţii.
Trebuie doar să vrem şi să credem şi vom putea muta munţii, vom putea merge pe ape, vom face chiar noi minuni, dar nu singuri, ci împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu ca fii ai Lui, ai Marelui Puternicului şi Bunului Creator. Deci Omule cunoaşte-te pe tine însuţi şi recunoaşte-te ca Dumnezeu prin Creaţie, prin Chip şi Asemănare dar niciodată nu te mândri căci nu noi suntem Dumnezeu, ci cu noi Este Dumnezeu! Dumnezeu Cuvântul ne Învaţă dacă avem urechi să-l auzim, ne dă Viaţă dacă credem, ne dă Lumină dacă vedem, ne dă Iubire dacă ne smerim. Crucea Domnului să ne păzească, sfinţească, îngrădească, pecetluiască, să nu ne lase să ridicăm capul decât atunci când ni-l ridică Dumnezeu. Doamne Ajută

duminică, 11 noiembrie 2012

Sfântul Mare Mucenic Mina
Sfantul mare Mucenic Mina în Egipt
Acatistul către Sfântul Mare Mucenic Mina întotdeauna izvorăşte binele şi bucuriile, Sfântul Mare Mucenic Mina venind imediat în ajutorul celor năpăstuiţi sau înşelaţi, celor ce pierd, celor sărmani şi nevoiaşi, celor ce plâng. Pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Mina pentru ajutorul lui dimpreună cu Maica Dumnezeului nostru Iisus Hristos Sfânta Împărăteasă şi Stăpâna Pururea Preacurată Fecioară Mărită Maria, cu toţi Sfinţii şi Îngerii să mulţumim!!!

La mulţi şi buni ani. Sănătate şi tot ce-i bun. Doamne Ajută.


Acatistul Sfantului Mina

Mina - Sfant Mare Mucenic !

(11 noiembrie)

Condacul 1

Folositor si ajutator mare te-ai aratat lumii im primejdii, Mucenice, ca pe multi ai izbavit de pagube: pe furi urmarind, pierderile departandu-le si celor ce alearga la tine cu credinta implinind cererea lor; pentru aceasta te rugam , fii milostiv si noua care iti cantam: Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Icosul 1

Intrupandu-se cuvantul lui Dumnezeu s-a luminat faptura, si printr-Insul a izvorat multimea mucenicilor, care au patimit pana la sange, facandu-se aparatori celor neputinciosi; pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, stea neapusa.

Bucura-te, raza de nematerialnic foc.

Bucura-te, lumina celor pagubiti.

Bucura-te, caderea celor rapitori.

Bucura-te, taina care destainuiesti nelegiuirea.

Bucura-te, stavila care opresti ratacirea.

Bucura-te, stalp care impiedici necuviinta.

Bucura-te, adanc care pierzi lacomia.

Bucura-te, suflare care intaresti inimile celor suferinzi.

Bucura-te, mana care descoperi pradaciunile.

Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele.

Bucura-te, negura care intuneci gandurile necurate.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 2-lea

Biruitor grabnic te-ai facut prigonitorilor celor care voiau a rapi munca saracului amarat de soarta si a stinge fiinta lui , fiind amenintat de intamplari; pentru aceasta strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sa nu se invredniceasca nelegiuitii a ne supune sub picioarele lor, Sfinte, cand se pornesc asupra noastra ca valurile marii ce vin spumegand pe aripile vanturilor turbate; ci sa cada ca spicele tarinii de fata ta si noi sa te binecuvantam, zicand:

Bucura-te, nadejdea noastra cea tare.

Bucura-te, caderea nelegiuitilor vrajmasi.

Bucura-te, ingradirea nesatioaselor fiare.

Bucura-te, infranarea mandrilor rapitori.

Bucura-te, ca se cutremura cei ce calca poruncile tale.

Bucura-te, ca se ticalosesc cei ce nu cinstesc minunile tale.

Bucura-te, ca se chinuiesc cei ce nu cheama intr-ajutor numele tau.

Bucura-te, ca se tulbura cei ce te amarasc.

Bucura-te, ca se lauda cei ce iti multumesc tie.

Bucura-te, ca de mila ta toata faptura se veseleste.

Bucura-te, ca de ingrozirea ta toti cei ce au gresit se pocaiesc.

Bucura-te, izbavitorul celor umiliti.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 3-lea

Dreptatea si pacea avand in cugetul tau, ai parasit tabara Frigiei, nemaiputand suferi ca sa vezi inchinaciunea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te la munta, cu post si rugaciuni ti-ai curatit sufletul de pacate si te-ai intarit in credinta Domnului nostru Iisus Hristos, cantand: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Paganii, nemairabdand urmarile tale cele sfinte, prin care se defaima inselaciunea lor cea idoleasca, caci propovaduind credinta lui Hristos poporului si dovedind ca El este Dumnezeu, Care face minuni, iar nu pietrele si arama, te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu tarsane.

Bucura-te, cel ce pe urma ai fost ars cu foc.

Bucura-te, cel ce ai rabdat usturimea ciulinilor.

Bucura-te, ca ai fost strapuns peste tot cu sulite.

Bucura-te, ca ai suferit pe tamplele tale ciocane de fier.

Bucura-te, ca si alte munci ai suferit cu rabdare.

Bucura-te, ca n-ai cartit impotriva lui Dumnezeu pentru patimirea ta.

Bucura-te, mai ales, ca te-ai luptat cu bucurie impotriva trupului si a sangelui.

Bucura-te, ca Alexandria s-a ingrozit de credinta ta cea tare.

Bucura-te, ca tiranii erau mustrati de cutezarea ta.

Bucura-te, ca, nemaiavand cu ce te mai spaimanta, au poruncit sa fii taiat cu sabia.

Bucura-te, ca multi din privitori te binecuvantam zicand: Bucura-te, Mina, mult patimitorule!

Condacul al 4-lea

Fericita credinta a Rasaritului ridicand in sfarsit crucea intre popoarele pagane, dupa caderea tiranilor vrajmasi ai crestinatatii, s-a zidit in Alexandria biserica ta, Sfinte, de catre un iubitor de Hristos cetatean, in vremea lui Constantin imparatul; si acolo au fost aduse ramasitele moastelor tale, carora ne inchinam cantand: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Glas ridicand catre tine strigam: Grabeste-te, Sfinte, a ne apara; nu ne dezlipi nadejdilede mila ta cea mare; ca unde vom nazui afara de tine sa ne linistim, dupa noianul pacatelor noastre, dupa Mantuitorul si preacurata lui Maica, decat la tine cel ce ai patimit cu dragoste pentru Hristos si pentru a noastra mantuire; tinde-ti mana ta spre noi, Mucenice, ca sa te binecuvantam zicand:

Bucura-te, aflatorul lucrurilor pierdute.

Bucura-te, aducatorul lor in starea in care au fost.

Bucura-te, lauda cetatenilor cinstiti cu fapta.

Bucura-te, fericirea negutatorilor cu bune masuri.

Bucura-te, pazitorul nedormit al satelor si al oraselor care sufera de pagube.

Bucura-te, scaparea celor amenintati de vapaie si de vifor.

Bucura-te, usurarea popoarelor ce se amarasc de navalirile grozave si de asuprelile nedrepte.

Bucura-te, povatuitorul drumetilor ce te cer in ajutor.

Bucura-te, izbavirea oamenilor de moartea naprasnica.

Bucura-te, scaparea corabiilor cuprinse de vijelie si de furturi.

Bucura-te, mangaierea a tot sufletul asuprit si amarat.

Bucura-te, si al nostru aparator grabnic in suferinte.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 5-lea

Hrana de mantuire vietii noastre trimite-ne noua, Sfinte, de la Dumnezeu, ca sa nu pierim de multimea patimilor ce se indesesc in noi cu prisosinta, ca pacatosi suntem; dar care pacat sau ce multime de greseli poate covarsi vreodata nemarginita milostivire a lui Dumnezeu, avand rugatori cetele mucenicilor? Cu acelea impreuna cantam: Aliluia!

Icosul al 5-lea

nima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi, zice imparatul si Proorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne pana la moarte, cadem catre tine, Mare Mucenice Mina, sa te rogi lui Dumnezeu pentru noi pacatosii ca sa ne linisteasca durerile, biruind pe vrajmasii care se lupta impotriva legilor Lui. Apropie-te, dar, Sfinte, apropie-te de noi cei ce patimim ca sa slavim minunile tale, cantand:

Bucura-te, mijlocitor fierbinte al celor suferinzi catre Dumnezeu.

Bucura-te, staruitor grabnic catre Dansul.

Bucura-te, ajutor puternic pentru cei ce pazesc poruncile Lui.

Bucura-te, nadejde nerusinata a crestinilor.

Bucura-te, tamaie bineprimita la cer in rugaciune.

Bucura-te, vas ales al Sfintei Treimi.

Bucura-te, cel ce nu voiesti rautatile oamenilor.

Bucura-te, cel ce plangi pentru nepriceperea lor.

Bucura-te, cel ce pururea ii indemni la fapte bune.

Bucura-te,ca ii povatuiesti a vietui in unire si dragoste.

Bucura-te, ca pe multi i-ai adus la pocainta.

Bucura-te, ca pentru toti te rogi pururea.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-6-lea

Evreul, care era asupritde crestin, prin tainuirea banilor ce ii lasase spre pastrare la el pana la intoarcerea sa, s-a botezat vazand minunea, cand I-ai descoperit adevarul; iar crestinul, ingrozindu-se de fapta ce facuse spre vatamarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocait, strigand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Pe calcatorul de juramant crestin si vicleanul prieten al iudeului, iesind din biserica ta, unde marturisise neadevarul, ca nu are stiinta de acei bani, l-a rapit calul; si tu te-ai aratat femeii lui acasa, ca sa trimita barbatului ei aurul iudeului, precum a si urmat si indata s-a descoperit viclesugul. De aceea cantam tie:Bucura-te, vadirea viclesugului tainuit.

Bucura-te, aflarea aurului rapit.

Bucura-te, rusinarea faptelor rele.

Bucura-te, amaraciunea urmarii lor.

Bucura-te, implinirea datoriilor credintei.

Bucura-te, crestinatorul iudeului ratacit.

Bucura-te, pocainta crestinului pierdut.

Bucura-te, lauda Bisericii Rasaritului.

Bucura-te, intristarea neamului iudeilor.

Bucura-te, ca prin a ta minune s-a aratat puterea darului.

Bucura-te, ca prin a ei lucrare doua suflete s-au izbavit.

Bucura-te, vrednicule laudator al lui Hristos.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-7-lea

Lanturile fermecatoare ale diavolului cu care infasura sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfarama, de nu am avea cugetul lucrator spre mantuire? Acesta dar, intarindu-se de catre puterea Sfintilor Mucenici alesi de Dumnezeu, risipeste negura inselaciunii si dezleaga legaturile vicleanului prin pocainta, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Slava Tie, Imparate Sfinte, Dumnezeule atotputernice, Care dintre noi oamenii si pentru noi ai ales pe Sfintii Tai Mucenici si Apostoli, ca sa ne izbaveasca de cursele vrajmasului si sa ne impartaseasca de bunatatile Tale cele nemarginite; ca in acest chip sa preaslaveasca numele Tau cel intru tot Sfant, si sa cantam:Bucura-te, Mina cel de toti iubit.

Bucura-te, Mucenic preafericit.

Bucura-te, luptator neostenit.

Bucura-te, viteaz neobosit.

Bucura-te, cuget neprihanit.

Bucura-te, privighetor neadormit.

Bucura-te, doctor iscusit.

Bucura-te, judecator nemituit.

Bucura-te, sprijinitor nepartinitor.

Bucura-te, dar nesfarsit.

Bucura-te, de daruri datatorule.

Bucurate de multe minuni facatorule.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-8-lea

Numele tau, mai mult decat oricare altul dintre sfinti, s-a facut crestinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnica si indestulatoare a orice pagubiri suferite de dansii. Pentru care si astazi patimind cei ce stau inaintea icoanei Tale cu credinta se roaga a te milostivi spre ei, mangaindu-i si indeplinind cererea lor, ca sa-ti aduca lauda, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Obositi de valurile intamplarilor ce vin asupra noastra, nu ne putem lupta si nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru ca pocainta nu avem, adancindu-ne in ganduri si fapte urate; pentru aceasta cadem inaintea ta, sa ne izbavestide ispitele ce ne apasa si sa ne intarestiin dragostea lui Dumnezeu, ca sa scapam de vrajmasi si sa-ti cantam:Bucura-te, turn de tarie.

Bucura-te, raza de bucurie.

Bucura-te, ancora tare.

Bucura-te, zid de scapare.

Bucura-te, gand intaritor.

Bucura-te, liman izbavitor.

Bucura-te, lumina sfanta.

Bucura-te, arma nebiruita.

Bucura-te, inger ceresc.

Bucura-te, dar dumnezeiesc.

Bucura-te, aparatorul crestinilor.

Bucura-te, miluitorul saracilor.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-9-lea

Patimile cu care tu ai patimit sa ne fie in ajutorul patimilor noastre si ranile trupului tau acoperamant durerilor ce ne tulbura toata odihna. Da-ne dar, in primejdii, rabdarea ta Sfinte, ca printr-insa sa dobandim maintuirea sufletului si intarirea neputintelor noastre spre a canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Cu sangele tau cel curs pentru dragostea lui Hristos, spala intinaciunea pacatelor noastre, Preafericite, si cu multimea minunilor schimba cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osanditi cu nedreptate si sa nu intunece adevarul pricinilor, ce avem dupa a lor placere, ca tu esti cel care descoperi toate nelegiuirile si tie se cuvine a canta

Bucura-te, mangaierea celor asupriti in judecati,

Bucura-te, biruinta ostasilor ce se lupta pentru credinta.

Bucura-te, pamant roditor de fapte bune.

Bucura-te, floare frumoasa din partile Siriei.

Bucura-te, margaritar ales de Dumnezeu.

Bucura-te, trandafir mirositor intre spinii idolesti.

Bucura-te, piatra scumpa din comorile Egiptului.

Bucura-te, dar prin care s-a implinit menirea magilor de la Rasarit.

Bucura-te, cedru crescut intre cedrii Libanului.

Bucura-te, camp adapat de apele Iordanului.

Bucura-te, straja neadormita a manastirilor din Muntele Sfant.

Bucura-te, povatuitor osardnic al celor ce merg la mormantul Mantuitorului.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 10-lea

Ramasitele calatorului omorat de gazda facatoare de rau, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, taindu-l bucati si ingropandu-l in gradina sa, tu le-ai dezgropat a doua zi, intrupandu-l precum a fost si dandu-i viata. De aceasta minune ingrozindu-se ucigasul, a cazut la picioarele tale cu lacrimi, rugandu-se sa nu-l pierzi. Iar calatorul trezit ca din vis dupa moarte. a dat lui Dumnezeu lauda, cantand: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zadarnica a fost sarguinta vinovatului de a ascunde uciderea strainului pe care, innoptand la dansul, l-a gazduit; ca tu urmandu-i nevazut, pentru dragostea ce avea catre tine, te-ai aratat a doua zi ca un ostas imparatesc, cerand sa-ti dea pe calator; despre care, tagaduind ca ar avea stiinta , tu i-ai descoperit fapta si l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta cantam tie:

Bucura-te, minunemai presus de toate minunile.

Bucura-te, cel care ai primit darul de a intrupa si a da viata trupului taiat in bucati.

Bucura-te, ca vinovatul s-a ingrozit de puterea ta.

Bucura-te, ca cel ucis, necunoscand de ce este mustrat acela, s-a spaimantat.

Bucura-te, ca fapta aceasta n-ai voit sa o descoperi indata.

Bucura-te, ca prin iconomia ta amandoi se gaseau in uimire.

Bucura-te, cel prin care calatorulsi-a indeplinit vointa, inchinandu-se tie.

Bucura-te, ca si fagaduintei lui a urmat, aducand in biserica ta mari daruri.

Bucura-te, mangaietorule al tuturor celor ce alearga la tine.

Bucura-te, marite izbavitor al celor ce te cinstesc.

Bucura-te, inzestratorule al fetelor sarace.

Bucura-te, usuratorule al celor cazuti in datorii grele.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 11-lea

Taina aceasta a sfintei pronii, care prin tine s-a savarsit, Mina, putandu-se reface trupul cel taiat in bucati al calatorului ucis si a fi adus iarasi la viata, este de nepatruns; pentru care, minunandu-ne de darul ce ti s-a dat tie de la Dumnezeu, cu credinta cantam: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Iubitorul de sine Eutropie, fagaduind un vas de argint pentru biserica ta, si facand doua deopotriva, acel cu numele tau I s-a parut mai frumos decat acel pentru dansul; drept care a hotarat sa-l opreasca pentru sine. Tu insa nesuferind inselaciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui cand se spala in corabie si cu dansul impreunal-ai tinut in mare pana cand s-a mustrat Eutropie insusi de lacomia sa. Pentru aceasta cantam tie:Bucura-te, ca indata ai scos pe sluga cu vasul din mare.

Bucura-te, ca sluga s-a infatisat stapanului sau intreg si nevatamat.

Bucura-te, ca el, multumind lui Dumnezeu, a si dus vasul la biserica.

Bucura-te, mustratorul lui Eutropie pentru indrazneala ce facuse.

Bucura-te, indreptatorul purtarii sale celei lacome.

Bucura-te, scaparea slugii de la moarte pentru nevinovatia sa.

Bucura-te, ca prin aceasta ai vrut sa arati puterea adevaratei credinte.

Bucura-te, ca pentru fapta iar nu pentru lucru ai infrant vointa cea rea.

Bucura-te, ca lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta lauda.

Bucura-te, ca numele Lui s-a preaslavit prin facerea minunilor tale.

Bucura-te, ca pentru dansul ai patimit ca sa si biruiesti cu Dansul.

Bucura-te, Mucenice prea folositorule.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 12-lea

Vazandu-se Sofia, o femeie oarecare din partile Fecozalieie, care venea la biserica ta sa se inchine, amenintata a fi batjocorita pe cale de catre un ostean, a cerut de la tine ajutor cu glas, si indata ai izbavit-o de navalirea aceluia, vadindu-l cu rusine catre mai multi; dupa care femeia a datlui Dumnezeu lauda, cantand: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Schiopul si o femeie muta, care de mult timp stateau langa biserica ta cu alti bolnavi , asteptand vindecarea, te-au vazut la miezul noptii, zicand: Schiopule, scoala pe femeia aceea si mergi de aici; la care cuvinte, mahnindu-se schiopul, pentru ca s-a crezut departat de la tine, nu facea nici o miscare; tu insa repetand porunca, el a trebuit sa asculte si indata s-au vazut amandoi vindecati; pentru aceasta cantam tie:

Bucura-te, ca schiopul spaimantandu-se a fugit.

Bucura-te, ca muta, spaimantandu-se, a vorbit.

Bucura-te, ca si alti bolnavi ai tamaduit.

Bucura-te, ca pe necredinciosi i-ai smerit.

Bucura-te, ca pe iubitorii de Hristos i-ai veselit.

Bucura-te, ca pe straini i-ai adapostit.

Bucura-te, ca pe flamanzi i-ai hranit.

Bucura-te, ca pe vaduve le-ai miluit.

Bucura-te, aparatorul celor din primejdii.

Bucura-te, indestulatorul celor pradati.

Bucura-te, izbavitorul Sofiei.

Bucura-te, mangaietorul celor asupriti.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 13-lea

(acest condac se zice de trei ori)

O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia !

O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia !

O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia !

Apoi iarasi se zice

Icosul intai

Intrupandu-se cuvantul lui Dumnezeu s-a luminat faptura, si printr-Insul a izvorat multimea mucenicilor, care au patimit pana la sange, facandu-se aparatori celor neputinciosi; pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, stea neapusa.

Bucura-te, raza de nematerialnic foc.

Bucura-te, lumina celor pagubiti.

Bucura-te, caderea celor rapitori.

Bucura-te, taina care destainuiesti nelegiuirea.

Bucura-te, stavila care opresti ratacirea.

Bucura-te, stalp care impiedici necuviinta.

Bucura-te, adanc care pierzi lacomia.

Bucura-te, suflare care intaresti inimile celor suferinzi.

Bucura-te, mana care descoperi pradaciunile.

Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele.

Bucura-te, negura care intuneci gandurile necurate.

Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

si

Condacul 1

Folositor si ajutator mare te-ai aratat lumii im primejdii, Mucenice, ca pe multi ai izbavit de pagube: pe furi urmarind, pierderile departandu-le si celor ce alearga la tine cu credinta implinind cererea lor; pentru aceasta te rugam , fii milostiv si noua care iti cantam: Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

si apoi se face otpustul.

Dupa aceasta se zice aceasta rugaciune :

Rugaciune foarte folositoare si grabnic ajutatoare catre Sfantul Mare MucenicMinaO, Preasfinte si intru tot laudate, Mare Mucenice Mina, si de minuni facatorule; primeste aceasta rugaciune de la mine nevrednicul robul tau, caci catre tine, ca la un adevarat izvor de tamaduiri si grabnic folositor si ajutator preaminunat , scap eu ticalosul si catre sfant chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinti ma rog tie: Vezi, Sfinte, paguba mea , vezi saracia si ticalosia mea; vezi bubele si ranile trupului si sufletului meu. De aceea ma rog tie, Fericite si Sfinte Mina, grabeste-te de ma ajuta cu neincetatele si sfintele tale rugaciuni si ma sprijineste pe mine robul tau. Ia aminte la suspinele mele si nu ma trece cu vederea pe mine ticalosul si scarbitul, ca stiu, Sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai si patimit munci grele si chinuri infricosatoare de la cei fara de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astazi vietuiesti luminat si ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindca ne-am incredintat ca si dupa mutarea ta din viata aceasta trecatoare, cine a nazuit la sfanta biserica ta si cu credinta ti s-a rugat nu a ramas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine intru ajutor si nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni facatorule, si tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, in pagube fiind si alergand spre ajutorul tau, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile si ajutorul tau m-au facut si pe mine, ticalosul si scarbitul, ca sa alerg la ajutorul tau. Am auzit de negutatorul acela din pamantul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugaciuni, nu numai ca ai vadit pe ucigasul sau si l-ai scos din paguba lui dandu-i indarat punga cu galbeni; dar, o! minune, ca si din mort si taiat in bucati, tu l-ai vindecat si l-ai facut sanatos.

Asemenea si lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur tinut in maini, fiindca il fagaduise bisericii tale. Tot asa si femeia Sofia, care venea spre inchinare in sfant locasul tau, nu numai ca a fost izbavita de ostasul acela ce o silea spre pacat, dar si pe ostas dupa cuviinta l-ai certat. La fel si schiopul care venea la sfanta biserica ta spre inchinare, cu rugaciunea indata l-ai tamaduit. Asemenea si femeii celei mute, i-ai deschis graiul si vorbea curat. De asemenea atunci cand iudeul daduse prietenului sau crestin o punga cu galbeni, pe care crestinul tagaduia ca a primit-o, jurand pentru aceasta chiar in biserica ta, tu, nu numai ca ai izbavit pe crestin de juramant, dar si evreul, vazand minunea ta, a crezut intru tine si a venit la credinta crestina. Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au facut pe mine a crede ca la orice facere de bine esti gata ajutator si grabnic folositor si minunat. De ceea incredintat sunt ca tot cel ce alearga la tine, cerand cu credinta ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta si eu cred ca tu acelasi esti ,Sfinte, ca atunci si astazi,ca oricine a alergat la tine nu s-a intors neajutat. Pentru aceasta si eu acum, fiind scarbit si in paguba, alerg catre tine cu credinta si cu lacrimi, ingenunchind, si ma rog tie, Sfinte si Mare Mucenice Mina, ca sa te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine pagubasul si scarbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea muceniceasca, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit in cerestile locasuri. Catre Acela roaga-te ca sa fiu si eu ajutat si miluit pentru rugaciunile tale, si din pagube si necazuri izbavit, ca sa laud si bine sa cuvantez si sa slavesc intru tot laudatul si preaputernicul nume al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.http://miriamturism.wordpress.com/2011/05/14/sf-mare-mucenic-mina-icoana-egipteana/

vineri, 9 noiembrie 2012

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina


Cântând împreună cu Cetele Îngereşti, imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, priveşte dintru înălţime şi spre noi păcătoşii şi cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuţi, pe cei ce cu credinţă, strigăm către tine unele ca acestea:
Bucură-te, fiul al Silivriei;
Bucură-te, slava Bisericii;
Bucură-te, mândria Eghinei;
Bucură-te,  păzitorul Eladei;
Bucură-te, chip şi model de cucernic Ierarh;
Bucură-te, pavăză şi scăpare pentru orice monah;
Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii;
Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii;
Bucură-te, cel prin care patimile se curăţesc;
Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc;
Bucură-te, apărător neobosit al credincioşilor;
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator;
Bucură-te, Părinte Nectarie.

Sfântă Treime Slăvită Dumnezeu cel de o Fiinţă,Tatăl Fiul şi Duhul Sfânt ne iartă nouă toate greşelile.
Doamne Iisuse Hristose Fiul Lui Dumnezeu Adevărat miluieşte cu Mila Ta Cea Bună, pe toţi robii tăi neputincioşi, obosiţi şi bolnavi şi odihneşte la Dreapta Ta pe cei adormiţi. 
Sfântă Preacurată şi Preanevinovată Pururea Fecioară de Dumnezeu Născătoare Marie, Mărita şi Slăvita Stăpâna şi Împărăteasa noastră Mijlocitoare şi Mângâietoare Marie Maica cea Bună a Bunului Împărat al tuturor neamurilor Iisus Hristos ai milă, ne iubeşte şi ne mântuieşte cu rugăciunile Tale şi ale tuturor Sfinţilor, Sfinţilor Doctori şi Îngerilor. 
Sfântă Cruce Lemn Sfânt îngrădeşte-ne, păzeşte-ne şi ne apără de tot răul cu Lumina Dumnezeului ce s-a Răstignit pe Tine.
Aliluia. Aliluia. Aliluia
Amin.

joi, 8 noiembrie 2012

Soborul Mai Marilor Arhistrategi Mihail, Gavril şi Rafail şi al tuturor cereştilor fără de trup
Mai Marilor Voievozi, ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe boi, noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari peste puterile celor de sus.

Mai Marilor Voievozi ai celor fără de trup, oaste binecuvântată a Domnului Dumnezeului nostru Sfintei Treimi cea de O Fiinţă şi Nedespărţită, Tatălui Ceresc, Fiului Iisus Hristos şi Duhului Sfânt, cei ce aţi stat neclintiţi apărători ai Slavei Cereşti, binecuvântaţi să fiţi în vecii vecilor amin!

Bucură-te Sfinte Arhanghele Gavril Îngere al Darului!
Bucură-te Sfinte Arhanghele Mihail Slujitorule al Legii!
Bucură-te Sfinte Arhanghele Rafaile A Toate Vindecătorule!
Bucuraţi-vă Îngeri Pere de Foc Apărătorii Cerului.

Maria Maică Sfântă Preacurată Pururea Fecioară Mărită Stăpână şi Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare şi Biruitoare a răului, roagă-te, întru Slava Cerului de pe Tronul Îngeresc pe care ţi în Braţele Tale Pruncul Întâi Ceresc străjuită de Îngeri şi dimpreună cu toţi Sfinţii şi Sfintele, pentru iubirea, pacea, mântuirea şi miluirea robilor Lui Dumnezeu de pretutindeni vii şi adormiţi, totdeauna acum şi pururea şi în Vecii Vecilor Amin.

La mulţi ani creştini bucuraţi-vă împreună cu Cerurile Neţărmurite.
Sănătate, tot ce-i bun şi ajutor de la Domnul să primim cu toţii vii şi adormiţi spre Slava Lui cea Mare, Luminată şi Bună.
Doamne Ajută.

joi, 1 noiembrie 2012

Sfinţii Cosma şi Damian

Sfinţii doctori fără de arginţi.
Sfinţilor! Miluiţi-ne pe noi cu rugăciunile voatre, că se abate toată lupta necuratului asupra neputincioşilor robi ai Lui Dumnezeu!!!
Cosma! Damiane! Bucuraţi-vă Sfinţi Sfinţiţi şi Curaţi ai Lui Dumnezeu!!!


...
se aplecă peste Racla Sfântului Dimitrie, era disperat, deznădejdea îi spunea că va muri în noaptea ce urmează. Boala îl storsese. Era uscat şi galben. Fugise din spital de frica morţii....
Simţii o mână de lumină cum iese din raclă şi trece prin el şi alungă boala cea rea.
Căzu în genunchi.
Lacrimile din mici şi negre se făcuseră albe şi curate, transparente ca un cristal, boabe tăioase chiar. Aerul devenise curat de parcă un munte coborâse cu piscul frunţii sale albe de nea să se lipească smerit de raclă.
Se ridică zvelt şi porni spre spital. Doctorul îl văzu roşu la faţă şi nu-l lăsă să plece. Tremură când văzu rezultatul negativ. Doctorul plângea...