blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


miercuri, 28 martie 2012

DENIA MARE - CANONUL DE POCĂINŢĂ AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL

În Biserica Ortodoxă Română este săvârşită astăzi Denia din Postul Mare, în cadrul căreia se citeşte integral Canonul de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul cel care s-a citit împărţit pe zile în prima săptămână a Postului Mare. 
Vineri seara, se săvârşeşte Denia Acatistului Bunei Vestiri. La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, aceste slujbe vor fi oficiate începând cu ora 16:00.


Mulţumim Sfinte Andrei Criteanul pentru rugăciunile tale. Slavă Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos cel În Treime Sfântă cu Tatăl Dumnezeu şi cu Duhul Sfânt Dumnezeu, Slavă Preacuratei Maicii Domnului Pururea Fecioara Maria, Slavă Sfinţilor şi Sfintelor, Slavă Sfinţilor Îngeri!!! DOAMNE AJUTĂ!!!

luni, 26 martie 2012

Buna Vestire

Credinţa şi smerenia totală fac ca Sfânta Fecioară Maria să aibe curajul de a primi şi de a-şi da acceptul pentru ca Dumnezeu să se micşoreze ca om cuibărit în pântecele ei sfânt, al Maicii Preacurate Fecioară Maria.
Dumnezeu se smereşte chiar prin acest dialog purtat cu roaba Lui prin Arhanghelul Gavril trimis în secret, minunea neînfăptuindu-se brusc, spontan prin fapta directă a Lui Dumnezeu, ci doar cu acceptul aceluiaşi om, al acestei femei, ridicate prin puritatea vieţii la rang de Tron al Împăratului Împărăţiei Cerurilor.
Dumnezeu ne-a lăsat puterea liberului albitru tocmai ca şi dovadă a Iubirii totale pentru copii Lui.
Noi ca şi creştini păcătoşi, ne înfiorăm de teamă numai la gândul că Dumnezeu este cu noi la Sfânta Liturghie sau acolo "Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.", dar să primim mesajul venirii Lui Dumnezeu în preajma noastră!?! am putea supravieţui
sau am muri de frică?
Iată că astăzi s-a apropiat Împărăţia Cerurilor, a început Mântuirea noastră!!!

miercuri, 14 martie 2012

Ajutaţi viaţa monahală. Sfânta Mânăstire Plătăreşti are nevoie de ajutor

1642
Matei Basarab ... Dumnezeu să-l odihnească la Dreapta Sa!
O Mânăstire ridicată ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru o bătălie şi pentru odihna veşnică a celor căzuţi pe câmpul de luptă. Dumnezeu să-i odihnească la Dreapta Sa!
Prim egumen grec a fost Platar. Dumnezeu să-l odihnească la Dreapta Sa!

Acum, 4 măicuţe, maica stareţă şi un preot monah fără de care nu se pot ţine rânduielile bisericeşti şi liturghiile se nevoiesc pentru sufletele noastre, pentru iertarea păcatelor, pentru pacea lumii, pentru mântuirea neamurilor... frigul iernii şi zăpada cât casele nu i-a biruit. Dumul până acolo este curat acum, dar zidurile de zăpadă îngheţată ce străjuiesc drumul ca un canion, sunt martore la munca pe care au depus-o oamenii...

Patru, sunt Icoanele făcătoare de minuni din Catapeteasmă.
Sunt de o frumuseţe ... care rupe zăgazurile sufletului, iubirea cuprinzând, chiar şi pe cel mai păcătos muritor ce se închină în faţa lor.
Porţi către Raiul Dumnezeiesc, către Domnul nostru Iisus Hristos, către Maica Domnului Pururea Fecioara Maria cu pruncul Iisus Hristos, către Sfântul Mare Mucenic Dimitrie şi către Sfântul Mare Mucenic Mercurie... l-am lăsat la urmă pentru că hramul acestei Mânăstiri este închinat Marelui Sfânt Mucenic Mercurie, a cărui Icoană Făcătoare de Minuni, te ia de mână şi te transpune direct în faţa lui, a Marelui Mucenic Sfânt Luptător Mercurie.
Nu poţi să nu îngenunchezi şi să nu simţi Sfinţenia care te atinge...
Nu poţi să nu regreţi smerit trecutul şi prezentul, căderile şi suspinurile, poftele şi prostiile!

Mânăstirea este într-o stare ... o puteţi vedea în fotografii şi vă rog să o vizitaţi, nu veţi regreta.


O Mânăstire liniştită, retrasă din vacarmul orăşenesc, uitată de popor, dar neuitată de Dumnezeu, extraordinară şi unicat şi sigur nu peste mult timp înfloritoare şi din nou trezită la viaţa monahală, la rolul ei de scară către Dumnezeu, de leagăn odihnitor al sufletelor noastre, de noian cultural, de iubitor balsam al inimilor noastre.


Frigul iarna asta încă nu i-a doborât pe nevoitorii de acolo.
5.000 de lei le mai lipsesc pentru ca o centrală să fie achiziţionată.
Poate din puţinul fiecăruia se va găsi câte ceva.
Măcar un gând bun şi o rugăciune.
Pelerinii vor merge negreşit...
Acum ceva timp s-a început renovarea chiliilor dar s-a întrerupt probabil din lipsă de fonduri... păcat....

Nu sunt adeptul fotografierii în Biserici şi Mânăstiri dar dacă veţi merge acolo veţi vedea frumuseţea acestor Icoane pictate cu Har Dumnezeiesc, cu ajutorul Duhului Sfânt... imediat după Sfânta Mânăstire Cernica la 15 minute cu maşina în Plătăreşti.
totuşi priviţi la acest fragment din pictura veche a pridvorului... la interior pictura nouă nu a fost refăcută la o mare calitate dar probabil se va reface sau se va scoate cea veche la suprafaţă dacă se va putea.


Doamne Ajută! Slavă Sfintei Treimi, Tatălui cel Bun şi Fiului Iisus Hristos Mântuitorul nostru şi Sfântului Duh Dumnezeu, Sfintei Maicii Sale Pururea Fecioară Maria, Sfinţilor Mari Mucenici Dimitrie şi Mercurie, tuturor Sfinţilor şi Îngerilor!!!