blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


luni, 23 aprilie 2012

Sfântul şi Marele Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă

Sfântul şi Marele Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă

După Izvorul Tămăduirii prin care Înmiresmata noastră Maică Pururea Fecioară Maria Floare între Florile Grădinii Raiului tămăduiri şi sănătate ne aduce într-un mod minunat, Săptămâna Luminată este delimitată de un Mare Praznic al Biruitorul balaurului diavolului, al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă, care a fost şi este apărătorul de frunte al Ortodoxiei şi al Dreptei Credinţe primul în fruntea vitejilor soldaţi mucenici din Oastea Domnului!!! Însuşi Sfântul Ştefan Cel Mare şi l-a ales ca protector şi simbol pe steagurile de luptă, biruind cu ajutorul lui în războaiele pentru Dreapta Credinţă, întru Numele Domnului nostru Iisus Hristos, înfrângând păgânătatea.

Ne este greu să ne gândim la moarte, dar mai greu ne va fi să stăm în faţa Judecătorului şi Mântuitorului nostru, nepocăiţi. Amintiţi-vă cu ce ruşine stăteam în faţa părinţilor când făceam o boacănă, amintiţi-vă cum cu ruşine plecam capul în faţa unui profesor când nu ştiam răspunsul la o întrebare, amintiţi-vă cum ne doream mai bine să intrăm în pământ decât să fim umiliţi şi ruşinaţi în public şi asta aici pe pământ, dar dincolo când vom da socoteală în faţa tuturor cum va fi? Cum va fi sufletul de înfricoşat în faţa durerii eterne, a chinurilor neoprite ale iadului. Te doare când te loveşti la un deget, când te înţepi cu un ac, când nu-ţi dă pace o măsea, când iei o palmă, când îţi rupi un picior, dar durerea veşnică ce va fi? 
Să cerem ajutorul Marelui Mucenic Gheorghe pentru a învinge balaurul ispitelor, al păcatelor, al gândurilor viclene, al nepăsării, al lenei, al urii, al nebăgării de seamă, al trândăviei, al griji de averi, al mândriei, al guri spurcate, nesătule şi smintite, al fricii şi nesimţirii.
Doamne miluieşte-ne pe noi robii tăi în marea ta bunătate şi milostenie! Amin!
Doamne Ajută!

duminică, 15 aprilie 2012

HRISTOS A ÎNVIAT!

Hristos A Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte Viaţă dăruindu-le.
Îngerii din Cer, Sfinţii şi Sfintele împreună cu noi toţi cei de pe pământ păcătoşii laudă aducem Învierii Domnului!
Hristos A Înviat pentru cei buni şi pentru cei răi, pentru cei drepţi şi pentru cei păcătoşi, pentru cei care au postit sau pentru cei care nu au postit, pentru noi toţi deopotrivă care ne pocăim de greşelile noastre, care cu frică ne apropiem de Tainele Lui Dumnezeu, care ne bucurăm de Lumina Lină a Învierii!
Doamne Ajută!!!!!!!!!!!!

marți, 10 aprilie 2012

Creştinii călduţi cad din Dreapta Credinţă pentru că nu înmulţesc talanţii încredinţaţi de la Domnul nostru Iisus Hristos!

Mesajul de Paşti al Mitropolitului Ardealului IPS Laurenţiu Streza este catalogat în presă ca fiind de o duritate fără precedent, dar mulţi creştini ortodocşi ar spune că este un îndemn la Viaţă Creştină, la Dreapta Credinţă, la Mântuire.

http://www.gandul.info/news/mitropolitul-ardealului-pregateste-o-pastorala-de-paste-de-o-duritate-fara-precedent-desfranarea-a-devenit-nota-generala-a-televiziunilor-9499756?utm_source=Gandul&utm_medium=Click%2BCitesteSi&utm_campaign=CitesteSi%2Bgandul

Puţine voci se ridică împotriva celor ce ne prigonesc subtil, celor ce ne domină, celor ce ne împing în marea gloată globalizată, ne îndrumă către poarta întunericului, a iadului, a pierderii sufletului.

Domnul nostru Iisus Hristos ne-a pus în gardă că viaţa de creştin nu este uşoară, că viaţa de creştin nu este o viaţă călduţă, dar ne-a promis în schimb Împărăţia Cerurilor, ne-a promis că va fi cu noi la greu şi ne-a dat Fericirile ca lecţie de viaţă.

Oare Cuvântul Lui Iisus Hristos nu este dur?
Oare nu ne ruşinăm când îi citim orice pildă sau povaţă din Noua Evanghelie?
Oare nu ne înfricoşăm pentru că ne regăsim tot timpul în tagma celor păcătoşi?

Atunci când fraţi ai noştrii strigă Cuvântul Domnului, când îşi fac datoria, noi de ce îi considerăm asprii, duri, cruzi!
Ortodoxia este Dreapta Credinţă, pentru că nu a schimbat o literă din legile lăsate de Iisus Hristos, pentru că şi-a păstrat verticalitatea, pentru că nu a acceptat compromisuri, pentru că Harul Lui Dumnezeu nu ne-a părăsit, pentru că de 2.000 de ani lupta nu a încetat!!!

Doamne Ajută!!!

luni, 9 aprilie 2012

Suntem în Săptămâna Mare. articole aparent nevinovate, atacuri la adresa Bisericii Creştine ne întinează gândurile.


Doamne, Doamne, Doamne, câtă răbdare ne trebuie nouă creştinilor în aceste zile din Săptămâna Mare ca să ne abţinem de la provocările satanei. Dar a noastră răbdare este mică faţă de Răbdarea Ta Cea Mare.
Cum îşi mai înteţeşte satana neputinţa în aceste zile prin unii oameni răi, care îşi înmulţesc osânda, smintindu-i şi pe alţi oameni.

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/iisus-iuda-ajutat-thecla-maria-celibat-abstinenta-sexuala-388273.html

Iar şi iar se atacă creştinismul cu diverse idei ("şocante" cum adevărat spune autorul, într-adevăr gura păcătosului adevăr grăieşte câteodată, idei care şochează pe creştinul de pretutindeni prin falsitatea şi prin grava răutate ce o emană), care dacă găsesc sufletul nepregătit îl doboară.
Neştiinţa devine un mare păcat şi o mare slăbiciune a omului.
Citiţi oameni buni! Citiţi Noul Testament pentru că acolo sunt toate secretele şi toate tainele pe care le căutaţi.
Ce blasfemie mai mare ca acest articol uşuratic, acum când aşteptăm cu toţii Învierea Domnului cea care va aduce învierea sufletelor noastre întinate.
Iuda nu l-a ajutat pe Hristos, ci l-a vândut pe 30 de arginţi.
Iuda nu a plănuit nimic cu Hristos, pentru că Hristos nu era un adept al scenariilor, nu era clevetitor şi bârfitor, nu era un prieten de ocazie cu care să faci planuri tâlhăreşti.
Vă daţi seama ce se insinuează prin acest articol, se presupune că însuşi Biserica noastră se sprijină pe Iuda?
Iuda Iscarioteanul cu sufletul păcălit de diavol, s-a căit şi şi-a recunoscut greşeala şi a spus "Am greşit vânzând sânge nevinovat" şi a căzut în cel mai mare păcat al deznădejdiei luându-şi viaţa, încheindu-şi periplu pe acest pământ cu o crimă, pentru că s-a spânzurat, pentru că sinuciderea este cea mai mare crimă. Dacă ar fi ajutat pe Hristos să părăsească această lume printr-un aranjament diabolic, de ce nu ar fi aranjat şi el la rândul lui pentru el însuşi, cu  un alt om, să-l acuze ca şi apostol al Domnului, să-i urmeze prin moarte pe cruce? Sau de ce nu ar fi trăit în cea mai mare tihnă şi fericire sufletească, ştiind că a ajutat la o misiune măreaţă, dumnezeiască??? Pentru că şi pocăinţa finală i-ar fi dat şana Mântuirii. Dar nu eu şi nici voi nu trebuie să-l judecaţi ci Domnul în Marea Lui Milă are acest Drept.
Iuda nu a primit Cununa Apostolească şi de aproape 2.000 de ani este zugrăvit în Icoana Cinei Celei de Taină fără cunună, cu mâna întinsă a lăcomiei pe masă, tocmai pentru a nu uita nimeni gestul lui greşit, spre exemplu neamurilor de pretutindeni!
Credeţi că Dumnezeu este limitat şi a apelat la ajutorul satanei pentru a se săvârşii Mântuirea noastră?
Nu vă daţi seama că îl puneţi pe satana deasupra Lui Dumnezeu păcătoşilor!!!
Credeţi că Dumnezeu s-a făcut prieten cu Diavolul!?!
Diavolul a căzut din Cer pentru că s-a mândrit cu frumuseţea care nu era a lui, ci era dată de Dumnezeu şi a vrut să fie mai presus decât El, decât Bunul Creator Dumnezeu, omul la fel a căzut din Rai pentru că s-a vrut şi el egalul Lui Dumnezeu şi a căzut în ispită neţinând postul care i-a fost rânduit.
Credeţi că trupul Dumnezeiesc al Lui Hristos ar fi putut să fie fără valoare şi că Iisus trebuia să se elibereze de El ca să se ducă în Împărăţia Cerească, când Dumnezeu este Atotputernic şi putea să rezolve cu Puterea Lui cum ar fi dorit El?
Iisus Hristos s-a întrupat din Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, s-a micşorat şi s-a apropiat de Creaţia Lui Dumnezeu, s-a apropiat de noi, de oameni, s-a apropiat de om din iubire absolută pentru om, pentru fiul om!!!
Citiţi în Evanghelie ce a spus Hristos când a fost acuzat că scoate draci cu ajutorul satanei oameni buni, ce pildă şi ce cuvânt a rostit? ...
"Şi a scos un demon, şi acela era mut. Şi când a ieşit demonul, mutul a vorbit, iar mulţimile s-au minunat.
15. Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe demoni.
16. Iar alţii, ispitindu-L, cereau de la El semn din cer.
17. Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte şi casa peste casă cade.
18. Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni cu Beelzebul.
19. Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.
20. Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.
21. Când cel tare şi înarmat fiind îşi păzeşte curtea, avuţiile lui sunt în pace.
22. Dar când unul mai tare decât el vine asupra lui şi-l înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le împarte.
23. Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte.
24. Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi, negăsind, zice: Mă voi întoarce la casa mea, de unde am ieşit.
25. Şi, venind, o află măturată şi împodobită.
26. Atunci merge şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuieşte acolo; şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi."
Iisus Hristos Fiul Lui Dumnezeu, Unul Născut din Treimea Sfântă a precizat exact şi fără urmă de interpretare şi îndoială: "Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte." deci nu poţi fi cu dracul şi să ajuţi la împlinirea Creaţiei Dumnezeieşti!!!
Şi oameni buni vă rog nu uitaţi cuvântul acesta al Lui Iisus Hristos Mântuitorul nostru "Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii."
Deci cu frică să ascultăm acest CUVÂNT!!! Pentru că întâi a fost CUVÂNTUL!!!
Cu frică duhovnicească şi sufletească, cu Frică Luminată de Sus să simţim aceste cuvinte şi să le urmăm lor!!!
Doamne iartă-i că nu ştiu ce fac, pe cei ce clevetesc împotriva Ta!
Doamne Ajută!!!

duminică, 8 aprilie 2012

Osana Domnului! Osana Domnului! Osana Domnului!
Bine este cuvântat cel ce vine întru Numele Domnului!
Iisus Hristos privind către Apostolii Săi intră ca Rege în Ierusalim pentru ca în curând să se jertfească pentru Mântuirea noastră, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru legământul Iubirii Lui Dumnezeu!
Doamne Ajută!!!

duminică, 1 aprilie 2012

Sfânta Preacuvioasă Maica noastră Maria Egipteanca - exemplu de sfinţenie pentru noi toţi, fii, păcătoşii şi robii Domnului Dumnezeu


Acatistul Sfintei Maria Egipteanca
Maria Egipteanca - Sfânta Preacuvioasă Maică !
(1 aprilie)
Rugăciunile începătoare... apoi:
Condacul 1
Ingerul luminii si luceafarul pustiei cele de lauda sa-i aducem, noi, care ne minunam de nevointele ei cele mai presus de fire. Iar tu,ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu puterea Crucii si cununa slavei ai dobandit-o de la Dumnezeu, roaga-te Stapanului Hristos, ca sa ne daruiasca de pacate, noua, celor ce-ti cantam: Bucura-te, Preacuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Icosul 1
Inger pamantesc ai fost, Preacuvioasa Maica, iar acum esti om ceresc, bucurandu-te negrait de Lumina Dumnezeirii, in care pururea te veselesti, iar noi, cei ce ne minunam de frumusetea harului tau, te laudam asa:
Bucura-te, a lui Hristos pentru vecie mireasa;
Bucura-te, Maica preainteleptita;
Bucura-te, a Egiptului raza luminoasa;
Bucura-te, fiica a Maicii Domnului preaiubita;
Bucura-te, ca in nevointele tale ai fost mangaiata;
Bucura-te, ca imparatia Cereasca ai castigat;
Bucura-te, ca puterea Sfintei Cruci te-a ajutat;
Bucura-te, ca in ceata Preacuviosilor Parinti de cereasca lumina stralucesti;
Bucura-te, ca impreuna cu Sfintele Mironosite si cu toate Cuvioasele femei te veselesti;
Bucura-te, invatatoarea infranarii;
Bucura-te, cununa Bisericii;
Bucura-te, a pusnicilor imbarbatare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 2
Lucrurile lui Dumnezeu tainuite in placutii sai a le descoperi spre folosul sufletesc bine este, cugeta Sfantul Sofronie, auzind de la Cuviosul Zosima preluminatele tale fapte, Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca, iar noi, neputinciosii, mult minunandu-ne de cele mai presus de fire ale tale aspre nevointe, intru mare umilinta ii strigam lui Dumnezeu, Cel ce minunat se proslaveste intru sfintii Sai: Aliluia!
Icosul 2
In vesnica fericire din ceruri voind Dumnezeu a te aseza, din Egipt la pustniceasca viata te-a chemat si, ascultand tu chemarea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu,  ai petrecut patruzeci si sapte de ani in cea mai adanca pustie a Iordanului, intru multe si mari nevointe, ti-ai inchinat viata lui Hristos, Mirele tau, pentru care noi, smeritii, impreuna cu Puterile Ceresti te laudam asa:
Bucura-te, ca de desfranare te-ai lepadat;
Bucura-te, ca, parasind Egiptul, la Ierusalim ai alergat;
Bucura-te, ca, Preacuratei Fecioare rugandu-te, cu lacrimi fierbinti in biserica cu multa usurinta ai intrat;
Bucura-te, ca cinstitei si de viata facatoarei Cruci te-ai inchinat;
Bucura-te, ca atunci ochii sufletului tau s-au luminat;
Bucura-te, ca Maica Domnului din icoana ti-a vorbit;
Bucura-te, ca ea trecerea Iordanului ti-a poruncit;
Bucura-te, Maica Maria, prealaudata;
Bucura-te, ca in pustie de Duh Sfant ai fost luminata;
Bucura-te, stea de lumina purtatoare;
Bucura-te, a celor ce te cinstesc, aparatoare;
Bucura-te, duh de rugaciune cu dulce alinare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 3
Trupul ti-a fost robit de patimi timp de saptesprezece ani, dar prin aspra petrecere, prin lacrimi de pocainta si rugaciune neincetata catre Preasfanta Fecioara, al ei ajutor ai primit, si intru smerenia inimii ii canti lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3
Parasind pacatul, in pustia Iordanului ai alergat, unde numai cu doua paini si jumatate te-ai hranit timp de saptesprezece ani, ducand cele mai grele lupte cu foamea, cu setea, cu bantuielile necuratelor ganduri si cu duhul desfranarii care te mistuia, dar dupa aceste incercari, cu totul te-ai usurat si te-ai hranit treizeci de ani cu radacini si cu ierburi, petrecand ca un inger in trup, pentru care noi te fericim cu umilinta, cantand asa:
Bucura-te, cuvioasa maica cereasca;
Bucura-te, fiica a Egiptului, de Maica Domnului aleasa;
Bucura-te, ca de pacat cu totul te-ai lepadat;
Bucura-te, ca, uscandu-ti trupul cu foamea si cu setea, de uratele patimi ai scapat;
Bucura-te, ca Sfintei Fecioare te-ai rugat;
Bucura-te, ca al ei grabnic ajutor ai capatat;
Bucura-te, ca prin viata ta curata pustia s-a sfintit;
Bucura-te, ca mult ostenindu-te cununa slavei ai primit;
Bucura-te, povatuitoare preainteleapta;
Bucura-te, locuitoarea pustiei cea minunata;
Bucura-te, de lacrimi duhovnicesti izvoratoare;
Bucura-te, a duhurilor rele infricosatoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 4
Prin viata pusniceasca ti-ai luminat cugetul si firea de relele porniri ti-ai curatat. Ajuta-ne, Preacuvioasa Maica, sa ne ridicam si noi din pacat, prin post si prin rugaciuni, sa ne sfintim firea, ca imreuna cu tine, sa-i cantam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
Tu esti nadejdea si intarirea celor deznadajduiti, Preacuvioasa Maica Maria, ca vazand noi alegerea ta, de la pacatoasa vietuire, la inalta duhovniceasca traire, nadajduim in a sufletului mantuire si cantam laudandu-te asa:
Bucura-te, a noastra mangaiere;
Bucura-te, duhovniceasca alinare;
Bucura-te, ca ai biruit pe omul cel vechi cu infranarea;
Bucura-te, cetate neinvinsa;
Bucura-te, usa catre Rai deschisa;
Bucura-te, ca de Duhul Sfant ai fost luminata;
Bucura-te, casa sufleteasca pe stanca ridicata;
Bucura-te, ca ai biruit puterea vrasmasului;
Bucura-te, buna mireasma a pustiului;
Bucura-te, ca ai rabdat frigul noptii si arsita soarelui;
Bucura-te, a noastra povatuitoare;
Bucura-te, a celor ce se roaga tie,de patimi izbavitoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 5
Cuviosul Zosima, pustia Iordanului strabatand, in aspra postire si neincetate rugaciuni petrecand, aflandu-te pe tine, Preacuvioasa Maica Maria, inger in trup,  imbracata cu dumnezeiasca lumina, s-a sarguit a striga cu lacrimi catre Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 5
Cand te-ai rugat Preacuvioasa Maica, erai inaltata de la pamant si cu fata prealuminata,  iar Cuviosul Zosima, cazand la pamant, a cerut ca de tine sa fie binecuvantat si cu frica ti-a strigat:
Bucura-te, inger pamantesc;
Bucura-te, om ceresc;
Bucura-te, mireasma raiului dumnezeiesc;
Bucura-te, minune preaslavita;
Bucura-te, Preacuvioasa Maria, de Dumnezeu iubita;
Bucura-te, a mea umilinta;
Bucura-te, strig catre tine cu credinta;
Bucura-te, de Cuviosul Zosima mult cinstita;
Bucura-te, maica duhovniceasca;
Bucura-te, ca pe toti ii inveti se se mantuiasca;
Bucura-te, a vrasmasilor ingrozire;
Bucura-te, stea luminoasa intre popoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 6
Ispitele sufletului si patimile trupului le-ai taiat cu sabia postului, pacatele gandului cu tacerea sihastriei le-ai inecat si cu curgerile lacrimilor tale ai adapat toata pustia si ne-ai odraslit noua roadele pocaintei.Pentru aceasta cinstim pomanirea ta si ii cantam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 6
Minunata cu adevarat a fost viata ta, Preacuvioasa Maica, iar noi, stiind a ta sfanta vietuire, ne intarim si te laudam, zicand:
Bucura-te, pilda aleasa de vietuire duhovniceasca;
Bucura-te, a noastra invatatura pentru traire crestineasca;
Bucura-te, a Egiptului floare aleasa;
Bucura-te, ca din pustie roditoare ai fost culeasa;
Bucura-te, a sihastrilor lumina;
Bucura-te, a celor nevoitori odihna;
Bucura-te, nadejdea crestinilor;
Bucura-te, lauda monarhilor;
Bucura-te, mangaierea sufletului meu;
Bucura-te, a mea mijlocitoare catre Dumnezeu;
Bucura-te, a calugarilor imbarbatare;
Bucura-te, a pacatosilor pilda de urmare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 7
Chip al pocaintei te-ai aratat, Precuvioasa Maica Maria, ca din roaba a diavolilor prin pacat, inger al Luminii te-ai aratat si pe cei mai nevoitori pustnici i-ai intrecut, iar acum cu cetele cuviosilor ii canti lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7
Din lume nemaistiind nimic de patruzeci si sapte de ani, Preacuvioasa Maica si nici chip omenesc sau fiare salbatice in acest timp nemaivazand, pe Cuviosul Zosima l-ai intrebat: Cum vietuiesc crestinii astazi? Cum este pazita Biserica? Si te-ai bucurat cu duhul auzind ca sunt in pace,cu rugaciunile sfintilor pustnici si cu ale celor ce prin manastiri se nevoiesc. De a ta traire numai in Dumnezeu, desi pe pamant erai si in trup omenesc vietuiai, bucurandu-ne, noi, nevrednicii, cu umilinta te laudam:
Bucura-te, de Duhul Sfant purtatoare;
Bucura-te, smirna bine mirositoare;
Bucura-te, ca de lume cu totul te-ai despartit;
Bucura-te, ca linistea pustiei mult ai iubit;
Bucura-te, ca partuzeci si sapte de ani te-ai nevoit in pustie;
Bucura-te, a Duhului Sfant odrasla vie;
Bucura-te, ca la ocrotirea Maicii Domnului ai alergat;
Bucura-te, ca in relele ispite, ea te-a ajutat;
Bucura-te, ca in seara Cinei Domnului, de Sfanta Impartasanie te-ai ivrednicit;
Bucura-te, ca locul de ingropare leul ti l-a pregatit;
Bucura-te, a Bisericii ocrotitoare;
Bucura-te, a celor ce alearga la tine mangaietoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 8
Nepunticios este cuvantul, iar mintea nu poate sa priceapa dumnezeiasca lucrare ce s-a facut cu tine, Preacuvioasa Maica Maria, ca din prapastia pacatelor ai iesit indata si din izvorul vietii ai fost adapata, cantand cu bucurie in Duhul Sfant:  Aliluia!
Icosul 8
Minunata cu adevarat este taina intoarcerii tale din caile pierzarii la viata sfanta si curata, prin nevointe mai presus de fire. Dumnezeu, cu marea Sa milostivire, in cereasca Lumina te-a imbracat, pentru care noi, cu lacrimi, intru smerenia inimii, te laudam zicand:
Bucura-te, nadejdea mantuirii pacatosilor;
Bucura-te, nesfarsita bucurie a crestinilor;
Bucura-te, a fecioarelor trezire;
Bucura-te, a noastra catre Dumnezeu fierbinte rugatoare;
Bucura-te, a parintilor cucernici bucurie;
Bucura-te, a tinerilor intelepciune;
Bucura-te, a vaduvelor cinstire;
Bucura-te, a celor primejduiti izbavire;
Bucura-te, ocrotitoarea celor ce traiesc in feciorie;
Bucura-te, cereasca nepatimire;
Bucura-te, a celor ispititi rabdare;
Bucura-te, a noastra, catre Domnul, fierbinte rugatoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 9
Tu imi dai dar luminator de Sus, Preacuvioasa Maica, din osardia ta cea dumnezeiasca, ca sa scap de intunericul patimilor si sa laud din inima faptele tale cele preafrumoase, cantand domnului intru bucurie: Aliluia!
Icosul 9
Cu osardie si cu dragoste ai alergat catre Hristos, urmand calea de intoarcere a pacatosului, in pustiile cele neumblate mult nevoindu-te si poruncile dumnezeiestiimplinindu-le, pentru care noi cu smerenie si cu lacrimi te laudam:
Bucura-te, a nevoitorilor preaminunata cununa;
Bucura-te, ceea ce daruiesti sfaturi de taina;
Bucura-te, odraslie duhovniceasca a pustiei;
Bucura-te, focul dumnezeiesc al ravnei;
Bucura-te, tainica lucrare a mantuirii;
Bucura-te, ca indemni la pocainta;
Bucura-te, alungarea desertaciunii lumesti;
Bucura-te, faclie nestinsa a pustiei;
Bucura-te, izgonitoarea patimilor omenesti;
Bucura-te, a sufletelor crestine luminare;
Bucura-te, fulgerul care arzi duhurile satanei;
Bucura-te, cetate nejefuita a credintei;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 10
Cine va putea talcui bucuria ingerilor pentru intoarcerea ta, ca ai avut trupul scufundat in desfranare si cugetul robit de inselare,   dar mai pe urma, prin pocainta si lacrimi arzatoare, te-ai facut a lui Hristos mireasa si a Duhului Sfant salasluire preaaleasa, iar noi, avandu-te pe tine mijlocitoare, slavim pe Dumnezeu si cu umilinta ii cantam: Aliluia!
Icosul 10
Fiica a Luminii celei neapropiate, pe tine Lumina lumii luminandu-se, la Sine te-a chemat si darul Duhului Sfant ai aflat, Maica Preacuvioasa, pentru care noi, fericindu-te, te laudam zicand:
Bucura-te, ca Sfintele Scripturi de ingeri ai fost invatata;
Bucura-te, ca de Cuviosul Zosima ai fost laudata;
Bucura-te, ca de ingeri ai fost intampinata;
Bucura-te, intelepciune dumnezeiasca;
Bucura-te, a noastra lumina sufleteasca;
Bucura-te, al rugaciunii izvor;
Bucura-te, al duhovnicestii nevointe spor;
Bucura-te, a pustiei lumina;
Bucura-te, a virtutilor monahicesti gradina;
Bucura-te, minte luminata de Duhul Sfant;
Bucura-te, ca la rugaciune te-ai inaltat de pe pamant;
Bucura-te, a monahilor calauzitoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 11
Toate cetele ingeresti si adunarile omenesti le-ai bucurat cu viata ta cea luminata, ca tu firea covarsind si ca cei fara de trup vietuind, inger al pustiei si lumina omenirii te-ai aratat, cantand lui Dumnezeu neincetat :Aliluia!
Icosul 11
Preacuvioasa Maica, ceea ce impreuna cu ingerii si cu sfintii in Ceruri petreci, roaga pe Milostivul Dumnezeu, ca sa ne izbaveasca de necazurile ce ne impresoara, ca plini de recunostinta sa-ti cantam:
Bucura-te, a noastra mangaiere;
Bucura-te, a celor ce sufleteste patimesc, dulce alinare;
Bucura-te, ca vietuiesti cu puterile ingeresti;
Bucura-te, ca impreuna cu Sfintele Femei te veselesti;
Bucura-te, a Cuviosilor cununa preaslavita;
Bucura-te, Preacuvioasa Maria, lauda Egiptului;
Bucura-te, ca, facandu-ti semnul Sfintei Cruci, ai pasit peste apele Iordanului;
Bucura-te, viata tainuita in pustie;
Bucura-te, ca prin aceasta, ai dobandit Cereasca imparatie;
Bucura-te, ca pentru noi te rogi cu multa ardoare;
Bucura-te, a pacatosilor ridicare;
Bucura-te, a demonilor izgonitoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 12
Rugaciune cu osardie aducand si acum, Preacuvincioasa Maica Maria, catre Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, deschide si noua dumnezeiestile indurari, pentru a canta, intru bucuria inimii, Preamilostivului Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12
Laudand nevointele tale, il slavim pe Dumnezeu, Cel ce te-a invrednicit sa fii mijlocitoare pentru noi, care-ti cantam:
Bucura-te, intelepciune duhovniceasca;
Bucura-te, ambrozie dumnezeiasca;
Bucura-te, flacara serafimica;
Bucura-te, rugaciune intraripata;
Bucura-te, smerenie adanca;
Bucura-te, inger cu fire omeneasca;
Bucura-te, al nostru dar ceresc;
Bucura-te, credinta desavarsita prin fapta;
Bucura-te, maica de Dumnezeu fericita;
Bucura-te, Cuvioasa Maria, de Maica Domnului mult iubita;
Bucura-te, a noastra mijlocitoare;
Bucura-te, a inimilor mangaietoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 13
O, Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca, ceea ce in Lumina Dumnezeirii stralucesti, roaga-L pe Milostivul Dumnezeu sa ne dea iertare de pacate, ca in Cereasca imparatie, impreuna cu sfintii si ingerii de-a pururi sa-l cantam: Aliluia, Aliluia, Aliluia!
O, Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca, ceea ce in Lumina Dumnezeirii stralucesti, roaga-L pe Milostivul Dumnezeu sa ne dea iertare de pacate, ca in Cereasca imparatie, impreuna cu sfintii si ingerii de-a pururi sa-l cantam: Aliluia, Aliluia, Aliluia!
O, Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca, ceea ce in Lumina Dumnezeirii stralucesti, roaga-L pe Milostivul Dumnezeu sa ne dea iertare de pacate, ca in Cereasca imparatie, impreuna cu sfintii si ingerii de-a pururi sa-l cantam: Aliluia, Aliluia, Aliluia!

Icosul 1
Inger pamantesc ai fost, Preacuvioasa Maica, iar acum esti om ceresc, bucurandu-te negrait de Lumina Dumnezeirii, in care pururea te veselesti, iar noi, cei ce ne minunam de frumusetea harului tau, te laudam asa:
Bucura-te, a lui Hristos pentru vecie mireasa;
Bucura-te, Maica preainteleptita;
Bucura-te, a Egiptului raza luminoasa;
Bucura-te, fiica a Maicii Domnului preaiubita;
Bucura-te, ca in nevointele tale ai fost mangaiata;
Bucura-te, ca imparatia Cereasca ai castigat;
Bucura-te, ca puterea Sfintei Cruci te-a ajutat;
Bucura-te, ca in ceata Preacuviosilor Parinti de cereasca lumina stralucesti;
Bucura-te, ca impreuna cu Sfintele Mironosite si cu toate Cuvioasele femei te veselesti;
Bucura-te, invatatoarea infranarii;
Bucura-te, cununa Bisericii;
Bucura-te, a pusnicilor imbarbatare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria, mult folositoare!
Condacul 1
Ingerul luminii si luceafarul pustiei cele de lauda sa-i aducem, noi, care ne minunam de nevointele ei cele mai presus de fire. Iar tu,ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu puterea Crucii si cununa slavei ai dobandit-o de la Dumnezeu, roaga-te Stapanului Hristos, ca sa ne daruiasca de pacate, noua, celor ce-ti cantam: Bucura-te, Preacuvioasa Maica Maria, mult folositoare!


SAVARSIREA CUVIOASEI MARIA EGIPTEANCA
Poem de Sfantul Ioan Iacob Hozevitul
In vremea noptii langa apa
In lunca Sfantului Iordan
Asteapta cautand in zare
Un pustnic Calamonitean.

Ce ai batranule Parinte,
De esti asa nerabdator
Si tot privesti in “ceea parte`
Cu ochiul tau iscoditor?

Ai pus vreo undita in apa
Si n-o gasesti la locul ei
Sau la loc mai bun de pescuire
De ceea parte poate vrei?

Dar asta nu se face noaptea,
S-o faci mai bine de cu zi
Si-i lucru de mirare Avvo,
Ca-ti vine dor a pescui!

Asa s-ar fi mirat oricine
Vazandu-l pe batran sezand
La miezul noptii langa apa
(Pescar pe el l-ar fi crezand).

Dar dupa cum se vede treaba
Nu-i este lui de pescuit
De sta asa in nemiscare,
Rugandu-se necontenit.

Privind mai bine, vom cunoaste
Ca este “Pustnicul Zosima`,
El poarta mantie in spate,
La piept: Epitrahil si schima.

Un vas bisericesc in mana,
El tine prea cuviincios
Avand dumnezeiescul Sange
Cu Sfantul Trup al lui Hristos.

In vremea asta el asteapta
Din ceea parte de Iordan,
Sa vie spre impartasire
“Sihastra de neam Egiptean`.

Un an de zile se-mplinise
De cand s-a inteles cu ea
S-aduca “Sfintele` Batranul
Si-acuma ea intarzia!

In mintea lui i se strecoara
O banuiala cu fior:
“Dar poate nu mai sunt eu vrednic
Sa vad acum acel !
Si daca vine ce voi face?
De luntre nu m-am ingrijit`!
Acestea cugetand Batranul
Un plans amar l-a napadit.

Dar numai iata ca zareste
Pe Sfanta pustnica venind
Deasupra apei (ca pe gheata)
Mirat o vede el pasind.

Pe trupul ei parlit de soare
Si ca o scandura uscat
Ea poarta doar o zdreanta veche
Pe care Pustnicul i-a dat.

In ziua cand era sa moara
Atuncea s-a impartasit
Si pentru asta pe Zosima
Mai inainte l-a vestit.

Caci vrand sa moara nestiuta
I-a zis sa vie la un an
S-o afle ca mai inanite
De ceea parte de Iordan.

Cu multa nerabdare Avva
In anul urmator venind
Aflat-a trupul Cuvioasei
De un an de zile adormit.
Iar in nisip era scrisoare
Cu ziua savarsirii ei:
Ca-i este numele “Maria`
S-o-ngroape dupa obicei.

Cantandu-i cele cuvenite
Sedea Batranul cugetand,
Ca nu avea nici o unealta
Sa-i faca groapa in pamant!

Dar, O! Minune prea slavita!
Venind un leu infricosat,
Cu ghearele scobind indata,
Mormantul Sfintei a sapat!

Apoi plecandu-se cucernic
In pace el s-a departat
Iar pustnicul cu multe lacrimi
Cinstitul trup a ingropat !
preluare crestinortodox.ro