blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


luni, 2 decembrie 2013

Avortul este o crimă

Pentru toţi tinerii, înainte de a face marea greşeală a avortului. Mare păcat! Atât al femeii cât şi al bărbatului care consimte la acest omor şi împotrivire către Duhul Sfânt Dumnezeu Mângâietorul. Ne omorâm copii oameni buni. Trăiţi cu frică de Dumnezeu. Frica înseamnă dragoste, smerenie, ruşine de a face rău şi rele. Veniţi cu sufletul la căldura Luminii. Ieşiţi din întuneric. Maica Domnului Pururea Fecioara Maria Fecioară Înainte şi Fecioară după Naşterea Domnului nostru Dumnezeu Adevărat Iisus Hristos cu Toţi Sfinţii şi cu Toţi Îngerii protejează copiii şi pe părinţii lor. Fiţi fără frică de neprevăzut, neputinţă şi viitor. Sănătate şi tot ce-i bun. Doamne Ajută.


http://ortodox.md/articole/mai-bine-prea-tarziu-decat-niciodata-prozrenie-film-rusesc-cu-subtitrare-in-romana/duminică, 27 octombrie 2013

Sfântul Cuvios Dimitrie Cel Nou Basarabov - Adunarea Sfinţilor La Colina Bucuriei - Marea Prăznuire a Bucureştilor

Sfântul Cuvios Dimitrie Cel Nou Basarabov
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
Sfântul Mare Mucenic Artemie
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Sfânta Cruce

Zile De Mare Frumuseţe, Lumină şi Smerenie Pe Colina Bucurie. Sfinţii s-au adunat din nou, iar miile de pelerini vin să soarbă din cupa de sănătate, de linişte, de cuminţenie, din izvoarele ce şiroiesc pline de Apă Vie. 

O bună orânduire de această dată. 
O Pace a Lumii.

Vorbind cu un prieten, discutăm despre faptul că Sfântul Artemie este vindecător de hernie, aşa cum se află şi din Acatistul Sfântului, un Sfânt Minunat Vindecător De Hernie. Acum mă gândesc cum un Părinte mi-a împărtăşit că Sfântul Dimitrie Cel Nou Basarabov l-a vindecat când era bolnav grav de tot, de hepatită B şi parcă ceva la plămâni, nu îmi aduc aminte boala excact, cum a simţit o Mână de Lumină a Sfântului ridicându-se din raclă în momentul când a sărutat moaştele şi trecând prin pieptul lui, iar apoi cum doctorii miraţi l-au externat din spital. Aşa îmi povestise şi o femeie ce stătea la coadă la moaşte că, cancerul de plămâni, de care suferea, a dispărut dintr-o dată după ce Sfântul Săvârşise cu ea o Mare Minune.
Sfânta Paraschevi vindecă ochii. Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina vindecă cancerul. Sfântul Modest vindecă şi animalele de boli. Iar de Sfânta Măicuţă a Domnului Maria vindecătoare a toate, Doctor Chirurg Generalist, Un Laser de Lumină, Un Brâu De Sănătate, nu sunt Cuvinte sau sunt Cuvinte prea puţine în gurile, în minţile şi în inimile noastre... şi prea puţine mulţumiri.
Deci în concluzie Sfinţii Doctori Fără De Arginţi din Biserica Biruitoare sunt la fel ca şi doctorii noştrii din Biserica Luptătoare specializaţi pe anumite boli şi nu operează fizic ci operează cum numai Dumnezeu Ştie în urma rugăciunilor, a pocăinţei şi a lacrimilor. 

Aşa că fraţilor şi surorilor să ne ferim de întuneric şi SĂ STĂM ÎN LUMINĂ!!! !

Sănătate Şi Tot Ce-i Bun şi Bine şi Omenesc şi Ceresc!

DOAMNE AJUTĂ!

SLAVĂ DOMNULUI DUMNEZEU ADEVĂRAT SFÂNTA TREIME!

sâmbătă, 19 octombrie 2013

Sfântul Ioan de la Rila


Viața anonimă a Sfântului Ioan de Rila

În această lună – octombrie, ziua a nouăsprezecea – istorisirea vieții Sfântului preacuviosului părintelui nostru Ioan, cel ce s-a nevoit în pustia Rilei, și a strămutării sfintelor sale moaște

I. Fost-a acest părinte un om trăitor după duh, bine credincios si iubitor de Hristos, temător de Dumnezeu – slujindu-I Lui cu frică si cutremur.

El niciodată nu înceta a vărsa lacrimi, amintindu-si prorocestile cuvinte rostite prin gura lui David: „Spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele asternutul meu voi uda (Ps. 6, 6)“. Si, vietuind astfel în mare evlavie, s-a hotărât să părăsească lumea. Preacuviosul Ioan era păstor si nu avea nimic altceva în afară de un frate si un bou. Si gândind el să meargă în pustie, a luat împreună cu el boul si a pornit la drum. Si fără ca cineva să stie, a plecat astfel din locul său de bastină.

Atunci vrăjmasul diavol, care urăste tot binele, a intrat în inima fratelui său, vrând să-l întoarcă din cale cu alti oameni. Si l-au ajuns din urmă în câmpia zisă Mărdista, sub Stejarul cel de demult si din îndemnul diavolului începură să-l întoarcă de pe calea lui Dumnezeu. Si pentru aceasta el le-a făcut o mare rugăminte, în numele lui Dumnezeu, si a cerut doar clopotelul pe care-l purta boul, ca semn al lumii si ca aducere-aminte – ca să se stie cu ce a iesit din lume Sfântul părinte Ioan. Iar boul i-l luară. Si cu sfintele lui mâini legă Sfântul părinte boul sub stejarul zis „cel de demult“. Iar din acea vreme până astăzi se numeste acel stejar „stejarul sfântului părinte Ioan“. Si până în zilele noastre se cunoaste urma legăturii în jurul stejarului – ca pecete rămasă de la sfântul părinte.

Si, întorcându-si de la ei sfânta lui faţă, s-a îndreptat către pustia Rilei si, uitându-se înapoi, nici nu i-a binecuvântat, nici nu i-a blestemat, ci numai le făcu un semn, spunând:„Rămâneti cu râsul si batjocura voastră!“

II. Si porni el spre pustia Rilei si, ajungând în locul numit Golet, a petrecut acolo sapte luni. Iar fratelui său din nou i s-a făcut atunci dor de el si a plecat să-l caute. Deci, mergând, l-a găsit în acest loc. Iar când l-a văzut sfântul părinte că vine spre el, s-a întristat si s-a rugat lui Dumnezeu astfel:


„Dumnezeule, Părinte, Cerescule Atottiitorule, temelia tuturor lucrurilor, Dumnezeire de neînchipuit, Fiule al lui Dumnezeu si Unule-Născut, Iisuse Hristoase, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, căci chipul Tău purtăm, asemenea Mângâietorule si Duhule, Care de la Tatăl purcezi,Mângâietorule bun, fii întotdeauna cu mine si nu trece cu vederea lacrimile mele, căci Ție mă rog în toată vremea. Doamne Iisuse Hristoase, Împărate al Cerului si al pământului, nu sunt vrednic să spun acestea, însă nădăjduiesc în marea Ta milă, căci Tu ai spus: «Cereti si vi se va da; căutati si veti afla; bateti si vi se va deschide» (Mt. 7, 7). Astfel, nădăjduind în aceste cuvinte, îndrăznesc să-mi deschid gura mea, căci nu am alt Mângâietor si nici cui să-i spun durerea mea – nici tată, nici mamă. Tu stii viata mea încă înainte de a mă naste, Tu esti Făcătorul meu, Tu esti Mângâietorul meu, Apărătorul si Învătătorul meu Tu esti. Tu esti credinta mea si întărirea mea esti Tu. Tu esti alinarea mea si bucuria mea esti Tu. Tu esti Păzitorul meu si Ajutătorul meu esti Tu. Tu esti Făcătorul tuturor celor văzute si nevăzute, stiute si nestiute. Tu esti Părintele meu, iar eu, păcătosul, mă rog Ție, Doamne, si nu am pe nimeni în ajutor, ci doar îmi întorc fata către Tine, singurul Dumnezeu, si numai în Tine mă laud si în Tine îmi găsesc mângâierea. Singur sunt în această pustie si nu am cu mine decât acest toiag“.

Atunci a venit glas din cer grăindu-i:


„Bucură-te, luminătorule al acestui munte pustiu înzăpezit! Bucură-te, cel ales luceafăr strălucitor! Bucură-te, soare strălucitor peste pustia Rilei! Bucură-te, cel ce vietuiesti în această pustie ca un înger în trup! Ridică-te acum, ia-ti toiagul tău si mergi în locul de sub munte, pregătit tie, unde vei afla o pesteră!“

III. Si, pornind la drum, a aflat pestera si s-a sălăsluit în ea. Acolo nu pătrundea nici soarele si nu sufla nici vântul. Ci numai un înger venea la el, aducându-i mană de la Dumnezeu în chip de măcese. Si a petrecut astfel acolo, rugându-se lui Dumnezeu ziua si noaptea fără odihnă si niciodată nu se oprea din lacrimi când se ruga Domnului său.

Si, venind vrăjmasul înselător, îi spunea părute cuvinte îngeresti, voind să-l izgonească din acest sfânt loc. Dar nu a putut să-l clintească cu nimic. Nepotul sfântului părinte era cu el. A mers atunci vrăjmasul diavol si înselător la fratele sfântului părinte, îndemnându-l cu astfel de cuvinte:


„Am aflat pe fratele tău si pe fiul tău împreună cu el, în pustie, unde soarele nu se arată, nici vântul nu suflă, ci sunt numai fiare. Iar fiul tău va fi sfâsiat de fiare“.

Când auzi fratele sfântului aceste cuvinte ale vrăjmasului, se mânie si porni cuprins de mânie, din îndemnul diavolului, ca să-l alunge din pustie. Pentru că nu stia unde să-l caute, înselătorul diavol îi spuse:


„Te voi conduce până în acel loc unde trăieste fratele tău, dar copilul tău de acum a fost deja mâncat de fiare“.

Auzind aceste cuvinte, fratele sfântului s-a mâhnit pentru copilul său si i-a spus diavolului:


„Prietene, du-mă în acel loc si eu voi face ceea ce doresti“.

Si, pornind diavolul înaintea lui, au ajuns amândoi la locul unde pustnicea Sfântul părinte Ioan. Iar când l-a văzut, părintele s-a rugat lui Dumnezeu, zicând:


„Dumnezeule, Atottiitorule, Putere neînfrântă, ajutor în nevoi ca si în bucurie, Păstorule, iubitorule de oameni si milostive Părinte, nădejdea celor fără de nădejde, Ajutător celor ce se roagă Ție, Sprijinitorule al celor ce îndrăznesc la Tine, Mângâietorule al sărmanilor, auzi-mă, Doamne, fie-Ţi milă de mine si mă izbăveste de acest trufas vrăjmas, îndepărtând de la mine durerea care mă cuprinde, arată-Ți mila Ta spre mine si mă mântuie cu toti cei care ti-au plăcut Ție! Cu adevărat, Doamne, nu mă lăsa să fiu bucurie acestui vrăjmas!“

Si pe când se ruga el astfel, a venit fratele său, învătat de diavol, spunându-i cuvinte diavolesti, dorind astfel să-l însele si să-l scoată de pe calea lui Dumnezeu, ca să-l îndepărteze de chipul îngeresc. Sfântul părinte Ioan, întelegând că acestea nu sunt cuvintele fratelui său, ci sunt cuvintele înselătorului diavol, care nu doreste binele, ci răul, a privit către cer, zicând:


„Doamne, Iisuse Hristoase, nu mă îndepărta de la fata Ta si nu mă părăsi în vremea ispitirii mele, ci mă izbăveste de dusmanul meu, precum ai izbăvit pe Daniel din gura leilor, pe Tecla de foc, pe Anania, Azaria si Misail din cuptorul cel de foc. Mântuieste-mă, Doamne, de acest urâtor de oameni, ca să străbat scurta viată trecătoare si mă îndreaptă către pasnic liman, cum ai mers înaintea lui Israel, care a trecut marea ca pe uscat, iar pe vrăjmasii săi aceasta i-a înghitit de vii. Asa, Doamne, tinde mila Ta spre mine si fă să piară acest ucigas, care s-a ridicat asupra mea, si rusinează pe vrăjmasul meu, care se luptă cu mine. Pentru că Tu, Doamne, cunosti desertăciunea omenească. Fii mie ajutător si fă să piară asupritorii mei, care se ridică împotriva mea si care nu cunosc poruncile Tale. Fă-i părtasi chinurilor iadului si viermilor celor neadormiti, să le fie sălas focul cel vesnic si să se învrednicească de vesnicele munci, «unde viermele nu doarme si focul nu se stinge». Iar robului tău, Doamne, dă-i întărire, îndrăzneală si ajutor ca să meargă pe căile Tale si să-Ți slujească în vecii vecilor!“

Diavolul, auzind că Sfântul părinte Ioan zice „Amin!“, s-a înfricosat si a alergat la locul său, iar fratele a rămas. Si, întelegând fratele puterea sfântului părinte, nu mai îndrăznea să zică ceva, pentru că rămăsese singur, căci vrăjmasul, care-l învătase cuvintele cele rele, voind prin aceasta să-l abată de la calea cea dumnezeiască, fugise. Iar fratele, apropiindu-se, îl ruga cu mare jale si multe lacrimi să-i slobozească fiul. Sfântul părinte l-a slobozit si a plecat împreună cu tatăl său. Dar copilul era plin de credintă. Si astfel, stiindu-l evlavios, părintele Ioan s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: „Doamne, să nu pierzi sufletul acestui drept si cu cei păcătosi să nu-l scrii!“ Si a auzit Domnul rugăciunea sfântului si preacuviosului părinte Ioan. Si în acelasi ceas, la poruncă, un sarpe a muscat copilul, care se întorcea pe drum împreună cu tatăl său. Tatăl s-a întors si i-a povestit Sfântului părinte Ioan cele petrecute. Sfântul părinte a ascultat cele despre copil si a preaslăvit pe Dumnezeu, zicând:„Doamne, primeste sufletul acestui drept la odihnă alături de Avraam, Isaac si Iacov“.Iar în ceasul acela sufletul a iesit din copil.

Tatăl lui l-a luat si l-a dus din acel loc. Sfântul părinte Ioan a poruncit să ducă copilul în locul numit Osenovo. Iar tatăl lui l-a îngropat si a plecat de acolo. Sfântul părinte Ioan mergea în acel loc pentru acest suflet drept. Si a făcut aici sălas de nevointă, iar pe sarpe l-a prefăcut în stană de piatră, ca să se cunoască puterea rugăciunii Sfântului părinte Ioan. Si, venind, oamenii luau din ea pentru tămăduirea de orice boală. Si a petrecut Sfântul părinte Ioan în această pesteră trei ani si sase luni, fără să se arate.

IV. Si iesind afară, el a găsit o stâncă înaltă de patruzeci de stânjeni si lată cât un scut mai mare. Si s-a cătărat pe această stâncă, petrecând pe ea sapte ani si patru luni. Nu se odihnea nici ziua, nici noaptea, bătându-si pieptul, plecându-si genunchii, vărsând lacrimi si omorându-si trupul cu postul si privegherea, prin geruri si vijelii, răbdând arsita si grindina, ori ploile – postind si priveghind ziua si noaptea. Îngerul Domnului urca la cer, înaintea lui Dumnezeu, nevointele si răbdarea sa. Si, cunoscând Dumnezeu răbdarea sfântului, îngerul venea la el, aducându-i mană. Începătorul răutătii a cunoscut că rugăciunea sfântului a fost primită la Dumnezeu si, mâniindu-se, a luat multi alti diavoli cu sine, formând o ceată, si a mers la locul unde sedea pe stâncă Sfântul părinte Ioan, rugându-se lui Dumnezeu. Ei au venit pe neasteptate, cu mare urgisire, socotind să-l îngrozească si dorind să-l alunge pe sfânt din acel loc. Dar n-au putut să-i facă nimic, pentru că îngerul lui Dumnezeu îl păzea si îl întărea. Si a fugit atunci diavolul, iar sfântul părinte Ioan se nevoia pe stâncă, rugându-se lui Dumnezeu multe zile si nopti, neîncetând a vărsa lacrimi. Diavolii, văzând nevointa lui, l-au aruncat de pe stânca a cărei înăltime era de patruzeci de stânjeni. Cu toate că prin acel loc era o potecută, sfântul nu voia să ocolească, si pe unde îl aruncaseră jos, prin acelasi loc se cătăra, iar stânca de unde îl aruncaseră si pe care se nevoia sfântul era înaltă si povârnită, însă el cu bucurie primea toate acestea. Până în ziua de astăzi se cunosc urmele pasilor săi pe stâncă si sângele prelins din răni.

Si, smerindu-se, sfântul a privit către cer si a zis:


„Doamne, Atottiitorule, nu mă părăsi si-mi fii mie Ajutător împotriva acestor vrăjmasi, izbăveste-mă si mă ajută să trec această viată scurtă si nu pomeni greselile mele pe care le-am făcut cu cuvântul, ori cu lucrul ori cu gândul, cu voie sau fără de voie, ci ca un Dumnezeu milosârd, fii mie în ajutor, ca să nu zică nelegiuitul: unde este Dumnezeul său? De aceea, Doamne, grăbeste si mă izbăveste de acest vrăjmas, ca să se preamărească numele Tău în veci“.

Iar când sfântul părinte a zis „Amin!“, în ceasul acela îngerul a bătut toaca de piatră si clopotelul a sunat deasupra gropii sfântului părinte, iar pustia s-a cutremurat si s-a tulburat ca un iezer, iar muntii au răsunat ca un clopot.

Si auzind diavolul zicându-se „Amin!“, precum si toaca si clopotelul, a fugit în locul care îi fusese pregătit, unde nu este lumină, ci întuneric vesnic. Si îndată a venit un înger din cer de la Dumnezeu si i-a spus sfântului:


„Îmbărbătează-te si întăreste-te, preaiubitul meu! Eu întotdeauna sunt cu tine! Nu te înfricosa, ci bucură-te, următorule al Prorocului si Înaintemergătorului Botezător, căci si el a trăit în pustie si a iubit-o pe aceasta. El s-a născut din cea stearpă, iar tu din cea roditoare. Bucură-te, luceafărul Meu strălucitor în acest munte pustiu! Bucură-te, soarele Meu strălucitor în pustia Rilei! Bucurati-vă si voi, munti care ati primit pe luminătorul pustiei! Bucurati-vă, toate neamurile pământului, închinându-vă moastelor pustnicului Ioan! Bucură-te si tu, pustie, căci ai primit pe luminătorul si vorbitorul cel împreună cu mine, în trup, asemenea îngerilor, înger pământesc si om ceresc”.

V. Atunci a venit la el Sfântul Ioan Teologul si, mângâindu-l cu dragostea cu care îsi înfasă o maică odrasla sa, l-a sărutat si i-a zis:


„Bucură-te, plăcutule al lui Dumnezeu, că s-a pregătit tie cununa slavei, pe care ai câstigat-o si care a înflorit în această pustie! Ridică-te si ia-ti toiagul tău si mergi în locul de mai înainte, unde ai primit chipul monahicesc si lasă-ti acolo toiagul tău, ce îti va fi semn spre pomenirea ta, căci asa ti s-a poruncit de la Dumnezeu“.

Si, sculându-se, pustnicul Ioan a mers în locul unde a primit mai întâi schima, sub munte, al cărui nume este Ruen, în locul numit Scrino.

Si, mergând acolo, nimeni nu l-a văzut cum a venit si cum a plecat. După porunca lui Dumnezeu,el si-a lăsat toiagul ca semn pentru lume si ca pomenire. Apoi, ridicându-se, a mers la Pernik, aflat în apropierea râului zis Struma, un loc stâncos, si acolo si-a făcut sălas de linistire, iar de acolo a mers în muntele Vitosa, făcându-si locas de linistire si aici. Si, venind la el îngerul Domnului, i-a spus:


„Bucură-te, slujitorule al lui Dumnezeu si împreună vorbitorule cu îngerii! Împlineste ceea ce ti s-a poruncit: ridică-te de aici si mergi la locul pregătit tie în pustia Rilei!“

Si, ridicându-se după porunca îngerului, a mers în pustia Rilei, unde cu sfintele lui mâini si-a pregătit locul de îngropăciune.

VI. Pe atunci tarul Petăr se afla în orasul Sredet, iar zvonul despre sfântul se răspândise pretutindeni. Auzind despre sfântul părinte, tarul a ales nouă vânători, poruncindu-le să meargă să vâneze în pustia Rilei. Si, poruncindu-le, le-a spus:


„Să nu vă întoarceti la mine până când nu veti afla locul unde se află sfântul părinte, ca să merg si eu să iau binecuvântare“.

Si, plecând vânătorii, asa cum le poruncise tarul, au căutat locul de nevointă al sfântului, dar nu l-au găsit. Petrecând multe zile în acea pustie – nici n-au găsit sălasul sfântului, nici vânat n-au prins. Întristati fiind, nu puteau să se întoarcă la tar, pentru că nu îsi împliniseră nici una din sarcinile încredintate lor, si nici nu mâncaseră de multe zile. Chemând numele sfântului, l-au rugat, zicând: „Sfinte părinte Ioan, arată-ni-te, ca să nu ne piardă tarul.“ Si i s-a făcut milă de ei, căci sfântul părinte stia hotărârea si gândul tarului.

Si într-o clipită au găsit o cărăruie si, pornind pe ea, l-au slăvit pe Dumnezeu, aflându-l pe sfânt. Văzându-i, sfântul părinte i-a întrebat: „Copiii mei, pentru ce ati venit? Au doară până acum nimic nu ati mâncat?“ Căci stia că trecuseră cinci zile de când nu mâncaseră. Atunci ei au mărturisit tot adevărul. La ceasul acela îngerul îi aducea sfântului hrană din cer, în chip de măcese. Si după porunca lui Dumnezeu ea s-a prefăcut în prescură si le-a dat lor mană sfântă ca să mănânce. Iar unul dintre ei era stăpânit de patima lăcomiei pântecelui si, văzând prescura, cugeta în inimă astfel: „Ce vom face aici nouă bărbati doar cu câte o prescură asa mică?“ Cunoscând gândul lui, sfântul părinte Ioan a ridicat rugăciune către Dumnezeu în inima lui, spunând: „Doamne, care ai săturat cinci mii de bărbati cu cinci pâini (Mc. 8, 4-9), arată-Ţi si aici puterea Ta si binecuvântează această masă“. Si au mâncat toti si s-au săturat si a rămas jumătate din ele. Iar unul dintre ei fusese bolnav si, de cum a mâncat, îndată s-a însănătosit, după cum spune Sfânta Scriptură: „Pâine îngerească a mâncat omul “ (Ps. 77, 29). Atunci, acesti bărbati, după ce-au mâncat, au preaslăvit pe Dumnezeu si s-au întors cu bucurie la tar. Si au povestit acestuia cu de-amănuntul cum l-au văzut pe sfânt. Si, auzind tarul Petăr, a dat slavă lui Dumnezeu.

VII. Si, luând cu sine multime de oameni si ostirea sa, a plecat să se închine sfântului părinte. Si, ajungând la râul numit Rila, i-au spus lui: „În locul de unde izvorăste acest râu e un semn pe calea ce duce la sfântul părinte“. Si apucând în susul apei au ajuns la stânca numită Stog. Dar nu au putut să meargă mai departe pentru că locul era îngust si povârnit. Ajungând la muntele Knisava, îi arătară de aici stânca unde se nevoia sfântul părinte. Si voind tarul să se apropie, nu a putut din pricina locului neprimitor. Atunci el îndată a trimis doi slujitori, cărora le-a spus:


„Mergeti si spuneti sfântului părinte: Părinte, am venit să vedem cinstita ta fată, dacă este cu putintă“.

Dar sfântul părinte le-a răspuns:


„Mergeti si spuneti-i: Alesule si măritule tar, totul este cu putintă la Dumnezeu, însă nu si la oameni. Dacă voiesti să mă vezi, asază-ti cortul tău pe un pisc, iar eu voi aprinde un foc, ca tu văzând fumul, eu să văd cortul tău, căci astfel ne este rânduit să ne vedem”.

Si făcu sfântul părinte un foc al cărui fum se înălta ca un stâlp la cer. Iar tarul Petăr vedea semnul sfântului părinte, iar preacuviosul căuta către cortul tarului. Amândoi au preaslăvit pe Dumnezeu si s-au închinat unul altuia.

Atunci tarul Petăr, umplând potirul său cu aur, i l-a trimis, zicându-i: „Primeste aceasta din partea stăpânirii mele ca să ai la îndemână în cele de trebuintă“. Sfântul părinte a luat potirul, iar aurul i l-a înturnat, spunând slujitorilor trimisi de tar:


„Mergeti si spuneti tarului: Astfel îti grăieste fratele tău: «Iubite frate, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, după cum este scris în Evanghelie (Mt. 4, 4). Eu, frate, nu am nici ostire de care să mă îngrijesc si nici nu am trebuintă de ceva. Pentru aceasta ia aurul tu, căci tie îti este de mult folos. Iar eu voi păstra potirul ce mi l-ai trimis, spre a ta pomenire si ca un semn al lumii.»“

Si i-a înapoiat aurul, iar potirul l-a oprit, spunându-le slujitorilor:


„Spuneti tarului: «Cu iuteală ridică-te din locul acesta căci este povârnos, dacă nu vrei să pieri tu si toti cei care sunt cu tine.»“

Auzind aceste cuvinte ale sfântului părinte, tarul îndată s-a ridicat si a pornit la drum, iar de atunci acel loc s-a numit până în zilele noastre „Piscul Ţarului“.

VIII. Si a venit Sfântul Ioan Teologul la Sfântul Ioan, zicându-i:


„Trimis sunt de Dumnezeu să te heretisesc: Bucură-te, preaiubitul Meu si dumnezeiescule slujitor, căci ti s-a pregătit tie cunună“.

Si în clipa aceea a zburat o albină albă si a intrat în gura lui. Si într-o clipită a început să se înalte sufletul sfântului în văzduh, asa cum vulturul si porumbelul cu pieptul aurit zboară peste munti. Văzând aceasta, Sfântul Ioan Teologul a plecat, iar preacuviosul pustnic părinte Ioan a adormit în locul pregătit lui de Domnul, în a optsprezecea zi a lunii august.

IX. Iar trupul sfântului a rămas fără ca cineva să stie de el. Numai îngerul Domnului îi slujea. Trecând multe zile, tarul Petăr a trimis din nou să afle vesti despre sfântul părinte. Si au plecat iarăsi la drum să-l caute, dar nu l-au aflat. Întorcându-se la tar, acestia i-au spus: „Nu l-am găsit“. Ţarul mult s-a întristat si rugându-se la Dumnezeu a spus: „Cu adevărat n-am fost vrednic să-l văd pe sfânt“. Si, trecând multi ani, a trimis tarul din nou vânători în acel sfânt loc să vâneze. Iar acolo, în pustia aceea, nu se găsea nici tipenie de om, ci numai fiare, care mergeau la mormântul sfântului si se tămăduiau de bolile lor: cea oarbă vedea, iar cea schioapă, mergând la mormântul sfântului, se tămăduia. Pe când se aflau la vânătoare, au găsit o fiară fără vedere si au mers pe urmele ei, până la locul unde se afla sfântul. Au văzut aici multe fiare care nu se îndepărtau de locul acela, asteptând să primească milă de la sfântul. Vânătorii s-au bucurat că vor prinde mult vânat. Atunci, aceste fiare, văzând chip omenesc, s-au înspăimântat. Iar clopotelul a sunat si toaca a tocat si mare teamă i-a cuprins pe vânători, încât cugetau să fugă. Dar, văzând o candelă aprinsă, s-au apropiat si au văzut trupul sfântului, si au dat slavă lui Dumnezeu. Atunci au lăsat vânatul si s-au întors la tar, vestindu-i cele despre sfântul. Auzind, tarul s-a bucurat foarte că au aflat pe sfântul si îndată i s-a arătat în somn îngerul Domnului, spunându-i să caute trupul sfântului părinte, căci e poruncit de sus să fie adus în orasul Sredet.

X. Si s-a adunat lumea să meargă să aducă trupul sfântului părinte. Si, mergând, nu au putut să ridice trupul acestuia. Atunci au fost cuprinsi de mare tristete si au început să se roage lui Dumnezeu. Si s-a auzit către sfântul glas din cer: „Preaiubitul meu, săvârseste acum ceea ce ti s-a poruncit tie!“ Si îndată trupul sfântului a putut fi ridicat. Oamenii au început atunci să strige cu mare glas: „Doamne miluieste!“ Si au pornit spre locul dorit, iar trupul sfântului a mers după porunca Domnului. Si l-au adus pe acesta în cetatea Sredet. Si, făcându-i-se lui raclă, i s-a înăltat si biserică. Acolo au asezat sfintele moaste ale preacuviosului pustnic Ioan din Rila. Si tot bolnavul care mergea la el primea vindecare.

Astfel sunt minunile săvârsite de slăvitul si preacuviosul părintele nostru Ioan, pustnicul, cu darul dat lui de Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne fie de ajutor nouă, celor ce ascultăm, citim si scriem (viata lui), ca să aflăm milă si iertare de greselile noastre în ziua Înfricosatei Judecăti, cu darul si iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava, cinstea si închinăciunea, a Tatălui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin”.

(in: Sfantul Ioan de Rila, facatorul de minuni. Viata, testamentul, acatistul, Editura Sophia, Bucuresti, 2010)
cu mulţumiri preluare de pe războiîntrucuvânt. Doamne Ajută

duminică, 22 septembrie 2013

Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de Mânăstirea Brazi

Mare Praznic la Hramul Bisericii Apărătorii Patriei 1, unde se află Moaştele Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi şi lângă această raclă, această Frumoasă, Luminoasă şi Sfântă Icoană.  În Biserică cu ajutorul Lui Dumnezeu se mai află alături de Moaştele Sfinte ale Sfântului Ierarh Nicolaie al Mirelor Lichiei, o Icoană Sfântă a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus Hristos şi o Icoană Sfântă a Sfintei Cuvioase Paraschiva. 
Un cor deosebit, Grupul Bizantin de Psalţi Patras subliniază perfect importanţa acestei sărbători a unui mare Sfânt Moldovean, Un Sfânt al tuturor românilor şi creştinilor ortodocşi de pretutindeni.
Sănătate şi tot ce-i bun.
Doamne Ajută.

Acatistul Sfantului Mucenic si Ierarh Teodosie de la Brazi

(22 septembrie)

Troparul (glas 1) Podobie: Prea laudatilor mucenici…
Aratatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfesnic pururea luminos si mare aparator al Bisericii lui Hristos. Stralucit-ai, prin slujire si mucenicie, ca o jertfa preacurata, aducandu-te Stapanului tuturor; slavim pomenirea ta, rugand pe Dumnezeu sa daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila.

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, ravnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a aratat aparator al Bisericii stramosesti, lauda de multumire ii aducem noi, nevrednicii; ca acesta s-a aratat odor preastralucit intre ierarhii Moldovei si pururi rugator catre Dumnezeu pentru cei ce, cu credinta si cu dragoste, ii canta: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1:

Din pruncie te-a harazit Dumnezeu a fi vas ales al harului Sau, caci binecredinciosii tai parinti ti-au umplut inima si sufletul de iubire sfanta si de invatatura cea adevarata a Bisericii. Intrarmat fiind cu daruri alese, ti-ai inchinat viata implinirii virtutilor crestinesti, pentru care iti aducem aceasta cuvenita cantare:

Bucura-te, cel ce din bratele maicii tale pomul vietii a inflorit intru tine;
Bucura-te, ca din copilarie ai inceput calatoria catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca din casa parinteasca te-ai aratat ca un vas sfintit;
Bucura-te, ca din pruncie sufletul tau a fost locas al Sfantului Duh;
Bucura-te, cel ce ai fost ca o stalpare de finic inaintea Domnului;
Bucura-te, ca ingerul pazitor ti-a aratat calea cea buna de urmat;
Bucura-te, ca dragostea de Dumnezeu a impodobit viata ta;
Bucura-te, ca ai cautat comoara cea adevarata pe care ai gasit-o in Biserica Domnului;
Bucura-te, ca fiu al luminii te-a aratat pe tine vietuirea ta;
Bucura-te, ca pe calea cea buna, credinta in Dumnezeu te-a calauzit;
Bucura-te, ca multa staruinta ai aratat pentru imbunatatirea vietii tale;
Bucura-te, ca ai inmultit talantul ca sluga cea binecredincioasa;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 2:

Ascultand glasul chemarii celei de Sus, ai luat Crucea si ai urmat lui Hristos, indreptandu-ti pasii catre viata calugareasca de la Manastirea Brazi din Vrancea natala, unde, prin osardie si nevointa, te-ai facut bineplacut lui Dumnezeu, Caruia neincetat I-ai cantat: Aliluia!

Icosul 2:

Din tineretile tale, ravnitor al virtutilor si iubitor de nevointe te-ai aratat. Pentru aceasta, viata ta cea placuta lui Dumnezeu a fost cunoscuta de toti monahii ca o scara dumnezeiasca ce duce catre ceruri. Primit-ai, cu smerenie si evlavie, chipul cel ingeresc al calugariei, pentru care noi, credinciosii, iti impletim cununa de laude, cantand asa:

Bucura-te, ca ai socotit desertaciuni toate cele omenesti;
Bucura-te, ca navalirile patimilor le-ai potolit;
Bucura-te, ca toate cele pamantesti ca o panza de paianjen le-ai socotit;
Bucura-te, ca ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfintenie;
Bucura-te, cel ce pe piatra credintei ti-ai asezat tineretea ta;
Bucura-te, ca, prin viata neintinata, ai urcat pe scara virtutilor;
Bucura-te, ca ai cautat cu multa ravna a ajunge la firea cea dintai;
Bucura-te, ca ai fost ca o vita roditoare in via Domnului;
Bucura-te, ca, prin viata curata, ai dobandit frumusetile cele nepieritoare;
Bucura-te, ca te-ai facut salas curat al Sfantului Duh, dumnezeiasca dragoste arzand intru tine;
Bucura-te, ca ai fugit de viforul ispitelor celor vatamatoare de suflet;
Bucura-te, cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 3:

Ca o flacara arzatoare a stralucit viata ta in obstea ce te-a primit, minunate Parinte Teodosie, luminand si intarind pe cei din jurul tau. Darul Duhului Sfant te-a manat ca pe o pasare in pustie, unde ti-ai adapat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vietii sihastresti, urcand treptele sfinteniei si cantand neincetat lui Hristos Dumnezeu. Aliluia!

Icosul 3:

Curata pornire launtrica avand, ai cautat inaltarea sufletului, prin saracie de buna voie, curatie, deplina ascultare si neincetate rugaciuni. Si, ajungand la frumusetea nepatimirii, vrednicule ostas al lui Hristos, ai sporit roada Duhului Sfant intru tine, pentru care iti aducem aceasta cantare:

Bucura-te, ca ai intrat in ceata celor ce cu osardie il cauta pe Domnul;
Bucura-te, ca ingerescul chip ti-a fost pavaza impotriva ispitelor;
Bucura-te, ca ai trecut de la trairea in trup la trairea in duh;
Bucura-te, cel ce, intrand in linistea sihastriei, ai impodobit graiul inimii cu frumusetea rugaciunii;
Bucura-te, ca, zavorand usa ispitelor, zburdarile trupului ai vestejit;
Bucura-te, cel ce, prin curata viata calugareasca, ai devenit inger in trup;
Bucura-te, ca de poftele lumesti ai fugit, facandu-te ucenic ales al Domnului;
Bucura-te, ca, in manastire vietuind, desfatarea bunatatilor duhovnicesti ai dobandit;
Bucura-te, ca, traind intru sfintenie, cale la ceruri ti-ai pregatit;
Bucura-te, ca, prin post si rugaciune, ai dobandit bunatatile cele vesnice;
Bucura-te, ca, traire curata avand, vesmantul cel luminos al mantuirii l-ai impodobit;
Bucura-te, ca viata ta scara cereasca s-a aratat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 4:

Incununandu-ti viata sihastreasca cu daruri dumnezeiesti, imparatul doririlor te-a chemat la vrednicia arhieriei, alegandu-te pastor al turmei celei cuvantatoare din Tinutul Radautilor. Si intru aceasta slujire, ca un carbune dumnezeiesc, ai luminat sufletele celor credinciosi, povatuindu-i la lumina cea neinserata si invatandu-i a canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Ca un soare duhovnicesc te-ai aratat pastoritilor tai, Fericite Teodosie, si, prin pioase rugaciuni la mormantul marelui Voievod Stefan cel Sfant de la Putna, ai tinut aprinsa candela credintei si dragostea de tara. Pentru aceasta, te intampinam cu aleasa cinstire, zicand:

Bucura-te, vrednicule urmas al Apostolilor, cel ce toate cu intelepciune le-ai chivernisit;
Bucura-te, ca, prin darul arhieriei, ai primit mirul cel ceresc in inima ta;
Bucura-te, pastorule cel bun, care ai intrat prin usa in staulul oilor;
Bucura-te, ca, prin osteneli, chipul Marelui Arhiereu intru tine s-a implinit;
Bucura-te, ca sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfantului Duh;
Bucura-te, ca te-ai aratat turmei tale ca un spic cu insutita roada;
Bucura-te, ca ostenelile tale au fost ca o bogata parga adusa Domnului;
Bucura-te, cel ce cu painea cea cereasca pe cei credinciosi ai hranit;
Bucura-te, ca ai fost indrumator si povatuitor luminat pastoritilor tai;
Bucura-te, ca ai socotit turma lui Hristos ca o vistierie data in grija ta;
Bucura-te, ca povatuitor prea iscusit al calugarilor ai fost;
Bucura-te, ca nevointele tale s-au aratat podoaba de mult pret a Bisericii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 5:

Viata ta, placuta lui Dumnezeu, s-a facut cunoscuta tuturor, Ierarhe Teodosie; si, fiind ascultator de Hristos, ai fost chemat sa luminezi cu invataturile tale si pe cei din Episcopia Romanului, unde ca o stea preastralucita ai vestit cu tarie pe Soarele Dreptatii, Caruia impreuna cu tine ii cantam. Aliluia!

Icosul 5:

Povatuind cu multa dragoste turma cea incredintata tie de catre Dumnezeu, ca intr-o scoala duhovniceasca, ai umplut de mireasma dumnezeiasca sufletele pastoritilor tai, calauzindu-i catre limanul Imparatiei cerurilor, pentru care iti cantam:

Bucura-te, cel ce cu darul intelepciunii ai aratat luminata lucrarea arhieriei tale;
Bucura-te, ca pe credinciosi i-ai hranit cu dreapta invatatura a lui Hristos;
Bucura-te, cel ce din izvorul cel limpede al harului pe multi i-ai adapat;
Bucura-te, ca ai stralucit ca un sfesnic minunat in Biserica lui Hristos;
Bucura-te, ca ai condus turma ta spre dumnezeiestile limanuri;
Bucura-te, ca Evanghelia Domnului cu multa ravna o ai propovaduit;
Bucura-te, ca sufletele cele pustiite roditoare le-ai facut;
Bucura-te, cel ce cu multa cinste ai stat in ceata arhiereilor;
Bucura-te, ca la pasunea cea aleasa ai adus pe credinciosii tai;
Bucura-te, ca ai pastorit turma ta intru cuviosie si dreptate;
Bucura-te, ca te-ai aratat bun carmaci al Episcopiei Romanului;
Bucura-te, ca, prin arhiereasca ta slujire, ti-ai facut mai stralucitoare haina sufletului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al fui Hristos!

Condacul 6:

Ravna pentru Hristos si puterea cuvintelor tale te-au facut sa urci pe treapta cea inalta a arhipastoriei, invrednicindu-te pe pamant de cinstea de Parinte al intregii Biserici ! Moldave, iar in ceruri de lumina cea negraita a slavei lui Dumnezeu, Caruia ii canti neincetat. Aliluia!

Icosul 6:

Mai Marele pastorilor te-a chemat, Ierarhe Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei greu incercata de navalirile barbare. Iar tu, Parinte, intrarmat fiind cu puterea lui Hristos, nu te-ai inspaimantat de primejdii, pentru care, primeste cantarea aceasta:

Bucura-te, ca in vasul tau cel pamantesc a fost turnat mirul cel ceresc;
Bucura-te, ca, slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu;
Bucura-te, aparator si zid impotriva navalitorilor celor fara de lege;
Bucura-te, platosa si scutul neclintit impotriva dusmanilor adevarului;
Bucura-te, soare datator de lumina si caldura lui Hristos;
Bucura-te, ca Dumnezeu te-a rasplatit pentru ravna ta;
Bucura-te, cel ce caile cele strambe ale oamenilor le-ai indreptat;
Bucura-te, slujitor adevarat, ca pamantul de cer l-ai apropiat;
Bucura-te, stea stralucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios;
Bucura-te, fluierul cel pastoresc al dreptmaritorilor crestini;
Bucura-te, omule al lui Dumnezeu si alauta Duhului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7:

Ca zorile diminetii te-ai aratat Bisericii Moldave, cinstite Ierarhe, hranind cu paine cereasca pe credinciosii tai; si, asemenea aparatorilor credintei, strabatand tinutul Moldovei, i-ai imbarbatat cu rugaciune si cuvant la marturisirea lui Hristos, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Ca un pastor vrednic de lauda al turmei lui Hristos, Ierarhe Teodosie, dupa dumnezeiasca judecata, ai alungat de la turma ta pe lupii cei rapitori, cu arma dreptei credinte. Pentru aceasta, ravna ta apostoleasca a fost rasplatita in ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi, pe pamant, iti aducem aceasta cantare:

Bucura-te, luptatorule impotriva nedreptatii;
Bucura-te, aparatorule al Ortodoxiei;
Bucura-te, strajerul neadormit la poarta Bisericii;
Bucura-te, aparatorule al celor nedreptatiti;
Bucura-te, cunoscatorule al inimilor;
Bucura-te, propovaduitorul si aparatorul dreptei credinte;
Bucura-te, ocrotitorul credinciosilor tai;
Bucura-te, arhiereule luminat al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, lucratorule in ogorul Domnului;
Bucura-te, aducatorule de roada duhovniceasca;
Bucura-te, camara virtutilor si lauda ierarhilor;
Bucura-te, ca Hristos te-a preamarit in ceruri;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 8:

Desi ai fost izgonit de vrajmasi, pe nedrept, din scaunul arhipastoresc, Ierarhe Teodosie, pacea si linistea sufletului tau le-ai pazit, caci, retragandu-te la Manastirea Brazi din Tara Vrancei unde te-ai nascut, ai petrecut in privegheri si rugaciuni pentru poporul tau cel binecredincios, cantand neincetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Ca o ploaie linistita ce cade pe pamant insetat s-a aratat venirea ta in Manastirea Brazi, pe care o ai zidit din nou, minunate Ierarhe Teodosie, innoind duhovniceste obstea monahilor si pe credinciosii care au alergat la tine cu smerenie. Bucurandu-ne de aleasa ta lucrare, iti aducem cantarea aceasta:

Bucura-te, ca ai aparat comoara Ortodoxiei in Tara de Jos a Moldovei;
Bucura-te, ca ai calauzit ceata monahilor pe caile desavarsirii;
Bucura-te, ca ai randuit aleasa viata calugareasca in manastirile pe care le-ai ctitorit;
Bucura-te, cel ce ca un fiu al dumnezeiestii lumini ai deschis calea spre cele vesnice;
Bucura-te, cel ce ai fost conducatorul sihastrilor si nebiruitul intai-luptator;
Bucura-te, ca ai fost ca un maslin roditor pentru multi calugari si credinciosi;
Bucura-te, slujitorule al tuturor celor necajiti;
Bucura-te, ravnitorule pentru altarele Domnului;
Bucura-te, ca cetele monahilor le-ai facut ca o vie roditoare;
Bucura-te, ca ai randuit neincetata priveghere in asezamintele tale calugaresti;
Bucura-te, ca pe fiii tai duhovnicesti i-ai povatuit sa cugete la cele inalte;
Bucura-te, ca, prin slujire adevarata si viata curata, ai inmultit ceata monahilor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 9:

Trambita duhovniceasca s-au aratat povatuirile tale pentru fiii tai sufletesti, Sfintite Ierarhe, pe care implinindu-le si-au impodobit vietuirea cu mireasma Duhului. Pentru aceasta, si noi invatam de la tine a merge pe calea virtutilor, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Nici prigonirile, nici primejdiile, nici chinuirile necredinciosilor nu te-au indepartat de la calea Adevarului, Parinte, caci ai rabdat pana la sange silnicia lor. Pentru aceasta, minunandu-ne de patimirea ta, iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, cel ce ai luat pe umeri Crucea lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai luptat pentru dreapta credinta;
Bucura-te, pastorule cel bun, ca ti-ai dat viata pentru turma cea cuvantatoare;
Bucura-te, cel ce te-ai facut vrednic de cununa muceniciei;
Bucura-te, ca varsarea sangelui tau a fost ca un mir de mare pret adus lui Hristos;
Bucura-te, ca ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu, prin patimirile tale;
Bucura-te, ca, prin mucenicia ta, Hristos usa Raiului ti-a deschis;
Bucura-te, cel ce ca o sluga buna si credincioasa ai intrat intru bucuria Domnului tau;
Bucura-te, cel ce ai stiut sa unesti pe cele de jos cu cele de sus;
Bucura-te, ca ai intrat cu cinste in Ierusalimul cel ceresc;
Bucura-te, cel ce te-ai invrednicit a trai impreuna cu Hristos in veci;
Bucura-te, ca pamantul Vrancei l-ai sfintit prin sangele muceniciei tale;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al tui Hristos!

Condacul 10:

Mare Ierarhe si Mucenice al lui Hristos, Teodosie, aparatorule al dreptei credinte a Bisericii, te-ai invrednicit de viata cea fara de sfarsit, unde acum stralucesti in lumina cea neinserata, aducand, de-a pururi, lauda lui Dumnezeu si cantand: Aliluia!

Icosul 10:

Vazand patimirea si mucenicia ta, calugarii din Manastirea Brazi si binecredinciosii crestini s-au adunat in jurul trupului tau si in cantari duhovnicesti l-au ingropat cu cinste in biserica acestui asezamant, iar dupa ingroparea ta, n-au incetat a veni la mormantul tau ca la un parinte preaiubit, cantandu-ti laude ca acestea:

Bucura-te, cel ce ti-ai savarsit viata marturisind pe Hristos;
Bucura-te, ca ai primit de la El cununa muceniciei;
Bucura-te, ca te-ai facut vrednic mostenitor al vietii celei de veci;
Bucura-te, Ierarhe, mult patimitorule;
Bucura-te, stea ce straluceste in ceata mucenicilor Bisericii;
Bucura-te, impodobitorule al marturisitorilor lui Hristos;
Bucura-te, floarea arhieriei, adapata cu sange mucenicesc;
Bucura-te, ca ai avut parte de moartea cea purtatoare de viata;
Bucura-te, mielule nevinovat, care ai intrat in ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos;
Bucura-te, ca te-ai imbracat cu haina preastralucita in ceruri;
Bucura-te, ca impreuna cu Maica Domnului si cu sfintii te odihnesti in camara lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai invrednicit de viata cea vesnica;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11:

Intru bucuria cea nespusa a Imparatiei celei de sus petrecand, Ierarhe Teodosie, te indulcesti de lumina cea intreit stralucitoare a Prea Sfintei Treimi, de unde, trimite-ne si noua, celor ce praznuim dupa cuviinta sfanta pomenirea ta, rabdare in necazurile vietii si nadejdea mantuirii, ca, intru dragostea lui Dumnezeu vietuind, impreuna cu tine sa-I cantam: Aliluia!

Icosul 11:

Dupa ingroparea ta, minunate Parinte, prin randuiala dumnezeiasca s-a aflat comoara de mult pret a moastelor tale, cinstite dupa vrednicie de Cuviosul Antipa. Pentru aceasta, si noi iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, ca trupul tau ni l-ai lasat ca un dar sfintit;
Bucura-te, ca afland moastele tale ne veselim cu duhul;
Bucura-te, Ierarhe indumnezeit, care dai mireasma duhovniceasca credinciosilor;
Bucura-te, cununa adevarului si slava arhiereilor;
Bucura-te, mangaierea oamenilor cuprinsi de primejdii si de intristari;
Bucura-te, jertfa bineprimita de Dumnezeu;
Bucura-te, limanul cel lin si neinviforat al celor necajiti;
Bucura-te, ancora tare si nemiscata;
Bucura-te, ca pe cei ce se roaga cu credinta, cu daruri duhovnicesti ii impodobesti;
Bucura-te, luminarea si scaparea celor deznadajduiti;
Bucura-te, cel ce cu mir de nard alini suferintele celor neputinciosi;
Bucura-te, ca Dumnezeu asculta rugaciunile tale pentru neamul romanesc;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 12:

Vrednicule urmator al Apostolilor, ca un adevarat arhiereu al Bisericii lui Hristos, ai patimit pana la mucenicie si ai dobandit daruri mai presus de fire, pentru care te rugam sa fii noua mijlocitor, ca sa aperi de tot raul mostenirea ta, care canta impreuna cu tine Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12:

Mare Ierarhe Teodosie, pe drumul Crucii lui Hristos, lupta cea buna ai luptat, primind cununa muceniciei, fiind impreuna-sezator cu toti sfintii in camarile ceresti. Iar noi, pacatosii, pe pamant, iti cinstim pomenirea ta si cu osardie te rugam: ajuta-ne sa deschidem poarta nadejdii catre Dumnezeu, ca sa-ti aducem aceste cantari:

Bucura-te, ca intru tine chipul lui Dumnezeu s-a implinit;
Bucura-te, cel ce ai fost randuit de-a dreapta lui Dumnezeu impreuna cu toti sfintii;
Bucura-te, cel ce te odihnesti in cer, ca un sfintit mucenic al lui Hristos;
Bucura-te, cel ce esti piatra cea scumpa a Bisericii, pastrata in vistieriile ceresti;
Bucura-te, trambita apostoleasca si alauta duhovniceasca;
Bucura-te, ca prin jertfirea vietii tale ai desavarsit pecetea chipului dumnezeiesc;
Bucura-te, ca te adapi pururea din izvorul vietii si al vesnicei lumini;
Bucura-te, floarea cea nevestejita din gradina Raiului;
Bucura-te, ca vezi de-a pururi fata lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce, ca un prinos bogat, impodobesti camarile ceresti;
Bucura-te, mirul cel ceresc, care ne umpli pe noi de buna mireasma;
Bucura-te, izbavirea cea scumpa a sufletelor noastre;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13:

O, mult patimitorule, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Ierarhe Teodosie, trimis fiind de Dumnezeu la vreme de stramtorare sa fii pavaza Bisericii Moldovei, noi, cei impovarati cu multe si grele pacate, iti aducem din toata inima cuvenita cinstire, ca aceluia in care a prisosit darul Sfantului Duh. Aflandu-te acum slujitor la Altarul cel ceresc, te rugam, fii mijlocitorul nostru catre Atotputernicul Dumnezeu, Izvorul tuturor bunatatilor, ca prin harul Sau ocrotitor sa ne dea intelepciune, sanatate, pace si iertare de pacate, ca sa prisosim in credinta si in dragoste fata de El si catre aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mantuirii si impreuna cu tine sa-I aducem neincetata lauda, zicand: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.

Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi

Sfintite Ierarhe Teodosie, care – de cununa muceniceasca invrednicindu-te, prin taierea cinstitului tau cap de catre pagani, pe cand te aflai la Manastirea Brazi din Tinutul Vrancei -, acum, impreuna cu ingerii locuind, te bucuri de marirea cea gatita sfintilor, nu ne uita pe noi, pacatosii, cei ce, nadejde avand in puterea ta de mijlocitor catre Imparatul Hristos – ca unul ce stai inaintea tronului Sfintei Treimi -, tie, cu credinta, graim unele ca acestea: Bucura-te, ca la Manastirea Brazi ai stralucit prin mucenicie! Bucura-te, ca acel loc al muceniciei tale s-a facut cunoscut tuturor prin tine si, acolo, calugari si calugarite s-au nevoit cu nevointa cea bineplacuta lui Dumnezeu, pomenindu-te necontenit intre ctitori! Bucura-te, ca, pentru credinta cea adevarata si pentru apararea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lasa prada nelegiurii, ti-ai jertfit viata! Bucura-te, ca Dumnezeu a insuflat gand de evlavie ucenicilor tai, si Lavrentie episcopul ti-a pus piatra de marmura deasupra cinstitului tau mormant! Bucura-te, ca o caramida pusa sub patimitorul tau cap, cu numele Teodosie inscris pe ea, te-a facut cunoscut urmasilor de peste ani! Bucura-te, ca trupul tau, cazut sub ascutisul sabiei celei salbatice, s-a descoperit in vremurile cele mai de pe urma! Bucura-te, ca te-ai invrednicit de proslavire din partea lui Dumnezeu, Care a dat gandul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a cauta in pamant, unde, sapand, a gasit piatra de marmura a mormantului tau si caramida cu inscrisul de pe ea, pe care era asezat capul tau cel desprins de trup, ca si intreg trupul tau! Bucura-te, ca, si prin moarte, s-a aratat intreaga ta smerenie, caci capul asezat, cu gura in jos, pe caramida, arata ca mereu ai avut fruntea plecata spre pamant, rugandu-te, cu caldura, ca si vamesul: “Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului!” Bucura-te, ca prin randuiala dumnezeiasca s-a facut lucrarea de dezgropare a cinstitului tau trup, dupa mai bine de o suta cincizeci de ani si, cu sobor de preoti, in cantari duhovnicesti, a fost pus in paraclisul de taina din pestera Manastirii Brazi, unde se savarsea Sfanta Liturghie pana nu demult! Fericindu-te pe tine, mult nevoitorule si mult rabdatorule Mucenice Teodosie, ne cucerim si zicem: Roaga-te pentru noi, cei ce facem, cu dragoste, pomenirea ta si ne intarim duhovniceste de lucrarea ta in pamantul scumpei noastre Patrii si in ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Romane. Bucura-te, Mucenice Teodosie! Amin

(mulţumiri cu sănătate pentru preluare Acatist de pe saccsiv)

sâmbătă, 14 septembrie 2013

Înălţarea Sfintei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci a Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos.


Bucură-te cinstită Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!
Bucură-te pom binecuvântat pentru că tu ai ţinut rodul vieţii care ne-a mântuit de moartea păcatului!
Bucură-te drugul cel tare care ai sfărâmat porţile iadului!
Bucură-te cheie împărătească şi dumnezeiască care ai deschis uşa raiului.
Mântuieşte Doamne poporul tău şi binecuvintează moştenirea Ta: biruinţă binecredincioşilor străini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul tău.

ALILUIA! ALILUIA! ALILUIA! AMIN.


DOAMNE AJUTĂ.


duminică, 8 septembrie 2013

MARIA

Am învăţat că există un moment în complexitatea rugăciunii, un moment unic, atunci când vorbeşte Dumnezeu, când totul este suspendat, când se aşterne liniştea, ca o mare calmă de Lumină, când cuvintele rugăciunii încetează atât cu buzele cât şi cu inima şi cu mintea. Sufletul este în Lumină. Dumnezeu priveşte către noi. Iubirea ne învăluie caldă şi răcoroasă. Trebuie să ne învrednicim să trăim acel moment. Cred Doamne şi ajută necredinţei mele, ajută-ne să învăţăm să ne rugăm sincer, adevărat, cuminte.
Nu există rugăciune mai frumoasă şi simplă ca aceasta:
MARIA

Doamne Ajută. 

duminică, 1 septembrie 2013

DOAMNE MILUIEŞTE PE TOATĂ LUMEA ŞI DESCOPĂRE-LE MINTEA INIMA SUFLETUL ŞI PE TINE INSUŢI! IISUS HRISTOS! LINIŞTE, VĂZDUH ŞI PACE PESTE TOT PĂMÂNTUL!

LA MULŢI ŞI BUNI ANI FRAŢI ŞI SURORI CREŞTINE LA ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC. DOMNUL CU NOI TOŢI. MAICA DOMNULUI FECIOARA MARIA CU SFINŢII DIONISIE EXIGUL ŞI SIMEON STÂLPNICUL, CU SFÂNTA CUVIOASĂ MARTA, CU TOŢI SFINŢII, SFINTELE ŞI ÎNGERII SĂ NE AJUTE ÎN RUGĂCIUNE, POST ŞI FAPTE BUNE TOT ANUL. DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU MILUIEŞTE-NE PE NOI PĂCĂTOŞII. IUBIRE. SFÂNTA TREIME SĂ NE MÂNTUIASCĂ!!! DOAMNE AJUTĂ!

joi, 29 august 2013

TĂIEREA CINSTITULUI CAP AL SLĂVITULUI PROROC ÎNAINTEMERGĂTOR ŞI BOTEZĂTOR IOAN (MARE ZI DE POST)

Mare zi de post.
Tăierea Capului celui mai Sfânt între Sfinţii Domnului.

Aşa cum spune însuşi Domnul nostru Iisus Hristos Bunul Dumnezeu Adevărat:
"După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? Au trestie clătinată de vânt?
8. Dar de ce aţi ieşit? Să vedeţi un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor.
9. Atunci de ce-aţi ieşit? Să vedeţi un prooroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un prooroc.
10. Că el este acela despre care s-a scris: “Iată Eu trimit, înaintea feţei Tale, pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta”.
11. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.
13. Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan.
14. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.
15. Cine are urechi de auzit să audă."

Un bătrân părinte spunea că mare păcat este să te împreunezi în această zi cu femeia. Că el a cunoscut femei care au născut copii făcuţi astăzi cu mari probleme de sănătate.

DOAMNE!!! !
DOAMNE AJUTĂ!!! !
DOAMNE AJUTĂ-NE SĂ NE RUGĂM!!! !

duminică, 18 august 2013

Sfântul PreaCuvios Ioan Stareţul Mânăstirii Rila Bulgaria

Roagă-te Sfinte pentru noi păcătoşii şi ne binecuvântează din Cer şi nu te depărta de noi robii păcătoşi ai Lui Dumnezeu!
Maica Domnului Fecioara Maria alături de tine şi de noi!
Doamne Ajută!Sfintul Ioan de la Rila, marele ascet spiritual al Bisericii Ortodoxe Bulgare si din-Rai-pazitor al poporului bulgar, s-a nascut in anul 876 in satul Skrino in tinutul Sredets (astazi Sofia).
Dupa ce si-a pierdut parintii, baiatul a devenit vacar pentru a se tine departe de lume. Odata stapinul l-a batut pentru ca ii pierduse o vaca cu vitelul ei. Baiatul a plins indelung si s-a rugat, ca Dumnezeu sa-l ajute. Cind a gasit vaca si cu vitelul si a vrut sa se intoarca acasa cu ele, apa curgea mare si cu putere in riul Struma, pe care trebuia sa-l treaca. Tinarul vacar s-a rugat, si-a pus camasa lui zdrentuita pe apa, facu deasupra ei semnul crucii, lua vitelul in brate si merse cu el, precum ar fi mers pe uscat, pina pe celalalt mal al riului unde se afla vaca.
Stapinul, ascuns in padure, se inspaiminta cind vazu aceasta minune. Recompensa cu generozitate pe tinar, apoi il alunga de la casa lui. Impartind de pomana lucrurile sale, baiatul isi parasi satul. Nu se stie cind, nici unde, sfintul a fost tuns monah.
La inceput si-a continuat asceza pe un deal inalt si arid, mincind doar plante salbatice. Adapostul ii era un tufaris. Dupa putina vreme tilharii au venit peste el noaptea, l-au batut si l-au scos afara de acolo. Si-a gasit apoi o pestera adinca si s-a instalat in ea. Peste putina vreme, nepotul sau, Sfintul Luca, s-a instalat si el acolo.
Locul era lipsit de lume, astfel incit Sfintul Ioan a crezut la inceput aparitia lui Luca drept o inselaciune diavoleasca, dar aflind ca tinarul isi cauta mintuirea sufletului sau, l-a acceptat cu dragoste. Nu pentru multa vreme insa au vietuit ei impreuna. Fratele sfintului Ioan i-a gasit pe asceti si cu forta si-a luat inapoi fiul. In drum spre casa tinarul a murit din cauza unei muscaturi de sarpe. Fratele s-a cait si a cerut iertare calugarului. Pribeagul mergea apoi adesea la mormintul tinarului cel drept ; acolo era locul sau de odihna preferat.
Sfintul Ioan a petrecut doisprezece ani in pestera pustie, apoi s-a dus in salbaticia Rilei si s-a instalat in scorbura unui copac. Postea si se ruga mult, plingea neincetat si minca doar iarba. Vazind o asemenea nevointa, Dumnezeu a facut sa creasca fasole, din care sfintul a mincat multa vreme. Fasolea si faptele sale bune l-au facut cunoscut oamenilor.
Odata o turma de oi speriate alerga de-a lungul potecilor abrupte si prapastioase, si nu s-a oprit pina la locul in care vietuia calugarul. Ciobanii, urmarindu-si turma, l-au descoperit cu uimire pe sihastru, care i-a intimpinat prieteneste : "Voi veniti aici infometati. Luati niste fasole de la mine si mincati". Toti mincara si s-au indestulat. Unul dintre ei a luat mai multa fasole ca sa aiba provizii. In drum spre casa le-a oferit tovarasilor sai, dar nu era nici o boaba in pastaile sterpelite. Ciobanii se intoarsera cu cainta iar batrinul statea drept, spunindu-le zimbind : "Vedeti, copiilor, aceste fructe sint lasate de la Dumnezeu ca hrana in salbaticie".
De-atunci ei incepura sa aduca la calugar pe bolnavi si pe cei tulburati de duhuri necurate, pe care el ii vindeca prin rugaciune. Ca sa nu cada prada faimei printre oameni, calugarul parasi scorbura lui draga si se instala pe un pisc inalt si stincos dificil de acces, unde a salasluit timp de sapte ani sub cerul liber. Vestea despre marele ascet a ajuns pina la regele bulgar Petru (927-969), care voia sa il intilneasca. Sfintul Ioan ii scrise o scrisoare, refuzind o astfel de intilnire lipsita de smerenie.
Mai tirziu Sfintul Ioan accepta sub calauzirea lui calugari, care construira o manastire cu o biserica in pestera in care Sfinful Ioan traise mai inainte. Cu chibzuinta isi indruma turma si muri la 18 august 946, la virsta de 70 de ani.
Cu cinci ani inainte de a-si da sfirsitul a scris cu mina sa: "Un Testament pentru Discipoli", una din cele mai rafinate creatii ale literaturi bulgare vechi. Viata sfinta a ascetului si extraordinarele binecuvintari de la Dumnezeu prin rugaciunile sale fura o frumoasa predica a Credintei Crestine pe pamintul nou crestinat al Bulgariei. In vremurile grele de lupta ale Bulgariei cu Bizantul, sub regele bulgar din vest Samuel (976-1014), Sfintul Ioan se arata discipolilor sai, ordonindu-le sa ii transfere moastele la Sredets (Sofia), unde Patriarhul bulgar Damian ( 927-972) se ascundea. Se banuieste ca transferul moastelor a avut loc in anul 980.
Putin mai tirziu, mina dreapta a Sfintului Ioan de la Rila a fost dusa in Rusia (probabil in orasul Rila, unde o biserica a fost construita in numele Sfintului Ioan de la Rila, cu o capela dedicata martirilor Florus si Laurus, in ziua praznuirii lor, 18 august, in care el a murit).
Numele Sfintului Ioan a fost cunoscut si iubit de poporul rus inca din vechime. Date despre moartea sfintului s-au pastrat mai ales in surse rusesti (Menaion pentru luna august in secolul XII, in Cronica Mazurinsk).
In anul 1183, regele maghiar Bela II (1174-1196), in timpul unei campanii impotriva grecilor, a pus stapinire pe racla cu moastele sfintului Ioan, impreuna cu alte lucruri de prada, si le-a dus in orasul Esztergom.
In anul 1187, dupa ce a impodobit racla, a trimis inapoi sfintele moaste cu mari onoruri. La 19 octombrie 1238 moastele Sfintului Ioan au fost transferate in mod solemn in noua capitala, Trnovo, si depuse intr-o biserica consacrata sfintului. La 1 iulie 1469 sfintele moaste ale Sfintului Ioan de la Rila au revenit in manastirea de la Rila, unde se odihnesc si astazi, aducind ajutor plin de har ceresc tuturor credinciosilor.

mulţumiri calendar-ortodox.ro

Cu rugăciunile Sfintei Maici a Domnului Împărat Iisus Hristos Stăpâna Apărătoarea şi Ocrotitoarea noastră PreaCurata şi Pururea Fecioară Maria cu rugăciunile Sfinţilor Părinţilor Noştrii cu rugăciunile Tuturor Sfinţilor şi a Îngerilor Doamne Iubeşte-ne ca în prima clipă, Mânuieşte-ne ca pe tâlharul de pe Cruce şi Miluieşte-ne  pre noi cu Mare Mila, Lumina şi Bunătatea Ta.
Doamne Ajută.

joi, 15 august 2013

Adormirea Maicii Domnului

Bucură-te cea care eşti PreaCurată PreaSfântă PreaNevinovată Maică Maria Pururea Fecioara Stăpâna şi Împărăteasa noastră, Maica Cea Bună a Bunului Împărat Iisus Hristos Dumnezeu!!!

Nevrednic în gândire şi puţin în cuvinte, lacom trupeşte şi ispitit sufleteşte, dar tot se risipeşte întunericul meu de strălucirea Luminii tale Sfinte care ne îmbracă pe toţi robii Domnului şi ne însănătoşeşte continuu Îndelung Răbdătoare.

Ridicată ai fost la Cer la Sânul Domnului de cel care a supt laptele curat la Sânul Tău.

Iubirea Este Dumnezeiască şi omul devine Om Transformat de Ea.

Sfântă între Sfinţi şi Mai Mare decât Sfinţii.

Maria Maica Cerului şi a Pământului, Umbră de Lumină peste noi cei slabi, păcătoşi şi săraci la suflet.

Maică Fecioară Unică Maria.


marți, 13 august 2013

PreaCurată şi Pururea Fecioară Maria

Se vorbeşte mult în aceste zile de post, de pregătire pentru Marea Prăznuire a Adormirii Maicii Domnului, despre Maica Domnului PreaCurata şi Pururea Fecioară Maria ca exemplu de smerenie, de pocăinţă, de vindecătoare şi grabnic ajutătoare, de Icoanele Maicii Domnului, dar prea puţin se atinge un punct nevralgic astăzi şi anume FECIORIA!

În lumea de astăzi, care este convertită sexual, în care nu mai există nici un fel de morală vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă trăire trupescă începând de la relaţiile sexuale din tinereţe în concubinaj şi trecând printr-o aşa zisă normalitate a mariajelor repetate şi a lepădării de pruncii rezultaţi din plăcere, în care moda este din ce în ce mai aplecată către dezvelirea trupului şi nu îmbrăcarea lui, în care multimedia promovează şi vinde trupul ca un produs şi sexul este cap de afiş, în care haosul sufletesc şi lipsa de cultură de orice fel, dar mai ales creştină, face ca omul să nu mai facă o diferenţă între bine şi rău sau să le confunde total, ne lovim de o etichetare dureroasă şi o marginalizare a celor ce îşi aleg să trăiască în curăţenie.
Tinerii care îşi păstrează fecioria ajung să fie arătaţi cu degetul, dispreţuiţi, luaţi în râs de societatea în care trăiesc. Credinţa în Dumnezeu este tratată ca slăbiciune, ca un minus în evaluarea capacităţilor unui tânăr de a supravieţui în economia de piaţă şi în afaceri, ca o ciudăţenie sau ca o nebunie sau ca ceva foarte ruşinos. Valorile sunt răsturnate cu capul în jos, păcatul devenind o virtute, performanţele sexuale şi lupta pentru ele fiind medalii strălucitoare în piepturile tinerilor. Trupul şi banii, au devenit cele două criterii esenţiale în alegerea unui partener.

În ziua de astăzi ajunge a fi o mare minune dacă doi tineri primesc Taina Cununiei în curăţenie!

Aşa că, cu atât mai mult, omul nu mai poate înţelege şi crede în Fecioria Dumnezeiască a Mariei, Fecioară înainte de naştere şi Fecioară şi după naştere, Pururea Fecioară, deoarece Dumnezeu nu putea să strice ceea ce a fost bun din început, trupul şi pântecele curata al Mariei, Dumnezeu fiind Creator nu putea decât să mângâie acest trup curat şi pur.
Dumnezeu s-a micşorat pentru omenire, s-a întrupat în curăţie şi smerenie şi bine-nţeles totul s-a înfăptuit cu acceptul Fecioarei Maria.

PreaCurata Stăpâna noastră să descopere cu rugăciunile ei, tuturor tinerilor ceea ce se cuvine şi ceea ce nu se cuvine şi să ierte pe cei ce au greşit, greşesc sau vor greşi!
Binecuvântată fie Maica Domnului Maria între femei, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.
Pentru rugăciunile Maicii Domnului Bunului Împărat Iisus Hristos PreaCurata şi Pururea Fecioara Maria Mărita Stăpâna şi Împărăteasa noastră, cu rugăciunile Cuvioşilor Părinţilor noştrii şi ale Tuturor Sfinţilor şi Îngerilor Lui Dumnezeu, să ne mântuiască, iubească şi miluiască Dumnezeu, totdeauna şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.
Slavă Sfintei Treimi cea de O Fiinţă şi Nedespărţită, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.
Mărească-se Domnul!

marți, 6 august 2013

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Împărat Iisus Hristos.


Sfânta Evanghelie după Matei 17, 1-9

1. Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.
2. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.
3. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.
4. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una.
5. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L".
6. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte.
7. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
8. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur.
9. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.

Ce Bucurie Sfântă pe Sfântul Apostol Petru când a simţit atingerea Raiului.
Suntem răi şi păcătoşi şi la pungă groşi ca să fac o rimă.
Este Praznic şi suntem veseli la jumătatea Postului Adormirii Maicii Domnului Pururea Fecioara Maria.
Doamne Ajută.

luni, 29 iulie 2013

Doamne Miluieşte-ne pre noi robii tăi pururea păcătoşi.

Ce nu înţelege omul în anul 2013 lăsat de la Dumnezeu, este că scopul vieţii nu este perpetuarea speciei, înmulţirea... Dumnezeu a făcut omul din ţărână şi dacă vrea face fii lui Avram din pietre "Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam." Scopul vieţii nu este obţinerea mâncării şi a băuturii, pentru că dacă vrea Dumnezeu, mană va fi peste tot Pământul, peşte şi pâine se va înmulţi şi omul nu va înseta niciodată. Scopul vieţii nu este acumularea de averi şi lăsarea unei moşteniri copiilor, pentru că omul gol s-a născut om viu şi gol pleacă adormind din lumea aceasta, dar îmbrăcat cu faptele bune sau legat cu lanţurile faptelor rele. Scopul vieţii nu este iubirea familiei în micimea ei, cu rudele şi neamurile ei, în egoism, ci iubirea familiei mari, a tuturor mici şi mari, buni şi răi, săraci şi bogaţi, iubirea creştină dezinteresată!!! ... "Căutaţi mai întâi Împărăţia Lui Dumnezeu şi Dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă." Doamne Ajută

sâmbătă, 20 iulie 2013

Sfântul Măritul Poroc Ilie Tesviteanul

Sfântul Măritul Proroc Ilie Tesviteanul

Sfinţii Ilie şi Enoh sunt cei care au fost răpiţi până la Sfârşitul Lumii până când vor veni să moară pentru Domnul Împăratul Stăpânul nostru Dumnezeu Iisus Hristos, Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor şi care după trei zile şi jumătate vor fi înviaţi de Dumnezeu. Sfântul Ilie va fi Al Doilea Înaintemergător după Sfântul Proroc Înaintemergător şi Botezător Ioan care va găti Calea Domnului.
Slavă Lui Dumnezeu.
Să ne pregătim pentru Ziua Domnului să ne găsească în trezvie.
Doamne Ajută.
Maică Fecioară Maria Iartă-ne!
Sfinţi şi Îngeri Ajutaţi-ne cu rugăciunile voastre.Acatistul Sfantului Ilie

Ilie - Sfant Prooroc !

20 iulie

Rugaciunile incepatoare :

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele

Condacul 1 :

Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru intoarcerea lui Israel de la inchinarea lui Baal, aspru mustrator al imparatilor nelegiuiti stralucind cu vapaia ravnei pentru Dumnezeu atottiitorul, cu sfintenia vietii si a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri si vei veni inaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, lauda iti aducem tie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare indrazneala catre Domnul, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile si necazurile cu rugaciunile tale, pe noi cei ce-ti cantam : Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Icosul 1 :

Inger vietuitor in trup te-ai aratat, proorocule, prin ravna cea pentru Dumnezeu si prin viata ta curata; caci inca prunc fiind, parintele tau, Sovah, vazut-a ingeri luminati cu tine vorbind, cu foc infasurandu-te si cu vapaie hranindu-te, aratand astfel ca ravna ta e fierbinte pentru Dumnezeu si ca puterea graiurilor si a vietii tale e ca o lumina neprihanita; pentru aceea, cu uimire graim tie unele ca acestea :

Bucura-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mantuirea fiilor lui Israel;

Bucura-te, cel ce inca din pantecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevarului si al bunei cinstiri a lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce asupra caruia s-a descoperit preaslavita aratare, ce a minunat pe parintele tau;

Bucura-te, cel ce din tinerete ai iubit curatia feciorelnica si tacerea;

Bucura-te, cel ce ai urat desertaciunile lumii si toate bucuriile ei, iar sufletul tau in intregime l-ai inchinat lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce cu lumina intelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat si cu invatatura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adapat;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 2 :

Vazand nelegiuire si razvratire in Israel, preamarite profetule, te-ai intristat cu duhul si in ravna pentru slava lui Dumnezeu te-ai aprins, pentru ca fiii lui Israel se inchinau la idolii cei urati si de Dumnezeu cel adevarat se indepartau, Caruia toate ostile ceresti cu cutremur Ii cantau : Aliluia !

Icosul 2 :

Mintea intunecandu-si cu pornirile cele rele, Ahab, imparatul cel ce facea faradelege, lepadandu-se de adevaratul Dumnezeu, Atottiitorul, si inchinandu-se josnicului Baal, a inmultit inchinarea la idoli si nelegiuirea in imparatia sa. Iar tu, proorocule, ca un mare ravnitor pentru Dumnezeu, cu indrazneala ai infruntat pe imparat, amenintandu-l, prevestind pedeapsa pentru el si pentru imparatia sa, ca trei ani si sase luni nu va cadea ploaie, nici roua si foamete mare va fi peste tot pamantul. Drept aceea, minunandu-ne de ravna ta si de indrazneala ta cea mare pentru Dumnezeu, cu iubire graim tie :

Bucura-te, propovaduitorul neinfricat al adevarului si mare luptator pentru cucernicie;

Bucura-te, cel ce cu ravna ta dojenesti toata nelegiuirea;

Bucura-te, cel ce ai induplecat pe Domnul indelung-rabdatorul sa nu pedepseasca cu desavarsire pe cei pacatosi;

Bucura-te, cel ce cu cuvantul ai incuiat cerul, iar pamantul cel roditor l-ai facut sterp;

Bucura-te, cel ce pentru nelegiuirea oamenilor, foamete de trei ani de la Dumnezeu ai cerut;

Bucura-te, ca Domnul cel Preainalt te-a trimis la Ahab, precum oarecand pe Moise la Faraon;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 3 :

Cu puterea rugaciunii tale, preaminunate proorocule, in adevar ai incuiat cerul si n-a plouat trei ani si sase luni si a fost mare foamete peste tot pamantul, pana cand, chinuiti de arsita si foamete, cei nelegiuiti s-au intors catre Domnul, pocaindu-se si cu umilinta cantand Lui : Aliluia !

Icosul 3 :

Avand negraita bunavoire catre tine, proorocule, vrut-a Domnul sa te deosebeasca de fiii cei fara de lege ai lui Israel ca sa nu induri impreuna cu ei foametea si setea si ti-a poruncit sa te duci la raul Cherit, unde corbii te-au hranit, aducandu-ti paine si carne. De aceea, iti aducem laudele acestea :

Bucura-te, cel ce cu postul si cu privegherea ai nimicit toate desertaciunile si cugetarile pamantesti;

Bucura-te, cel ce cu rugaciuni si ganduri curate, mintea ti-ai inaltat-o spre cele de sus;

Bucura-te, marirea patriarhilor si podoaba proorocilor;

Bucura-te, lauda celor feciorelnici si marirea cuviosilor;

Bucura-te, indrumatorul ierarhilor si taria mucenieilor;

Bucura-te, ca ai intors pe calea adevarului pe fiii lui Israel orbiti de nelegiuire si necredinta;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 4 :

Vifor mare, daramand munti, mergea inainte, cand Domnul S-a apropiat de tine in Horeb, proorocule; inca si cutremur s-a facut, dar nu in cutremur S-a aratat Domnul, iar dupa cutremur foc, si nici in foc s-a aratat Domnul; ci, dupa foc, adiind vant racoritor, in el ti S-a aratat Domnul a Carui apropiere simtind, cu vesmant ti-ai acoperit fata, cantand cu frica si bucurie : Aliluia !

Icosul 4 :

Auzind nelegiuitul imparat Ahab de porunca ta, ca sa aduni toate semintiile lui Israel pe muntele Carmel, unde sa fie adusi si profetii cei mincinosi ai lui Baal, indata trimitand, i-a adunat pe toti si a venit si el acolo. Iar tu, ravnitor de slava lui Dummezeu, dorind sa rusinezi cu desavarsire pe idolii cei urati si sa preaslavesti pe adevaratul Dumnezeu, ai poruncit sa se pregateasca doua altare pentru jertfa, iar foc sa nu le puna, zicand : Adevaratul Dummezeu va fi acolo, Care la rugaciunea noastra ne va asculta, trimitand foc. Auzind acestea, poporul a grait, zicand : bine a zis Ilie, sa fie asa; iar noi, marindu-te, cantam tie :

Bucura-te, marele sol al Imparatului ceresc si vestitor al sfintelor Sale porunci;

Bucura-te, diamant statornic in ravna si stalp neclintit al bunei cinstiri;

Bucura-te, puternice aparator al adevarului si luptator neinvins impotriva vrajmasilor Domnului;

Bucura-te, dezradacinatorul necinstei ce sadesti evlavia si curatia;

Bucura-te, ravnitor inflacarat al slavei lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca si in ultimele zile ale lumii acesteia vei propovadui pe adevaratul Dummezeu si vei mustra pe antihristul cel blestemat;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 5 :

Imparateasa Isabela cea fara de lege, cugetand sa te stinga pe tine cel ce esti stea de Dumnezeu luminata, aprinzandu-se de manie asupra ta pentru nimicirea profetilor ei mincinosi a pus la cale ucidere ta. Totodata i s-a impietrit inima, nevoind sa creada in minunile tale, proorocule, nici sa cunoasca pe Adevaratul Dumnezeu, ca sa-I cante Lui : Aliluia !

Icosul 5 :

Toti israelitenii vazand ca, la rugaciunea ta, foc de la Domnul din cer s-a pogorat peste jertfa ta, preamarite proorocule, de s-a aprins si, mistuind-o pe ea, au ars toate : lemnele, pietrele precum si apa, cazut-au cu fetele lor la pamant, strigand : Cu adevarat Domnul Dumnezeu Acela este Dumnezeul cel adevarat ! Si au crezut oamenii in Dumnezeul ce adevarat, iar pe proorocii cei mincinosi i-au junghiat. Deci slavind pe Atotputernicul Dumnezeu, facatorul de minui, tie, celui ce ai placut lui Dumnezeu, iti cantam unele ca acestea :

Bucura-te, cel ce ai dobindit mare indrazneala inaintea Stapanitorului tuturor;

Bucura-te, cel ce prin semne si minuni adevarul dumnezeiesc ai intarit;

Bucura-te, cel ce inselaciunea demonilor ai rusinat, iar credinta adevarata o ai preamarit;

Bucura-te, cel ce pe necredinciosi cu adevarata cunostinta de Dumnezeu i-ai luminat;

Bucura-te, cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic Taina Preasfintei Treimi ai descoperit;

Bucura-te, ca toata firea cea fiitoare tie s-a supus, iar focul si apa ti-au fost ascultatoare, slujind tie;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 6 :

Propovaduitor al cunoasterii si cinstirii de Dumnezeu te-ai aratat, proorocule, nu numai intru Israel, ci si intre pagani, caci trimis ai fost de Domnul in Sarepta Sidonului, la o vaduva saraca, hranindu-te pe tine insuti si mai ales pe ea hranind-o in timpul foametei, prin darul facerii de minuni si inmultind faina si uleiul in casa ei, pe tot timpul foametei. Si dupa ce te-ai rugat, sufland de trei ori, ai inviat pe fiul vaduvei, cantand lui Dumnezeu, Celui ce face minuni : Aliluia !

Icosul 6 :

Stralucind cu mare ravna pentru Dumnezeu Atottiitorul, te-ai intristat foarte, proorocule, pentru ca fiii lui Israel au parasit legamantul, au daramat altarele Lui si au omorat pe profetii Lui. Domnul, insa, pentru mangaierea ta, ti-a vestit ca nu tot Israelul s-a indepartat de la El, ci are inca sapte mii de robi necunoscuti, care nu si-au plecat genunchii inaintea lui Baal. Pentru aceasta, amintindu-ne de ravna ta cea pentru Dumnezeu, iti cantam unele ca acestea :

Bucura-te, slujitor credincios si prieten apropiat al Domnului;

Bucura-te, chip si lauda binecredinciosilor pastori;

Bucura-te, indrumatorul mantuirii si luminatorul celor ce zac intru intuneric;

Bucura-te, cel ce imbarbatezi pe aparatorii adevarului si-i intaresti in lupte si suferinte pentru dreptate;

Bucura-te, cel ce ardeai ca o flacara serafimica pentru dragostea lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca si Domnul in toate te-a ascultat si, la rugaciunea ta, toate ti le-a implinit;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Icos 7 :

Domnul cel iubitor de oameni voind sa arate milostivirea Sa pacatosilor ce se pocaiesc, dupa trecerea timpului de foamete profetit de tine, proorocule, prin graiul buzelor tale a trimis ploaie imbelsugata si pasnica pamantului insetat; iar fiii lui Israel invrednicindu-se de aceasta mare milostivire, cu inima umilita si multumitoare au cantat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 7 :

O noua faradelege a adaugat faptelor sale celor rele necinstitul imparat Ahab, cand a poruncit sa-l omoare pe nevinovatul Nabot si a rapit via lui. Drept aceea, mustrand pe imparatul calcator de lege, i-ai profetit, sfinte proorocule, ca, in locul unde a fost omorit Nabot, porcii si cainii ii vor linge sangele, iar pe Isabela, femeia lui o vor manca cainii si toata casa lui va fi nimicita. Cunoscand ca aceasta profetie grozava s-a implinit, ne cutremuram graind tie unele ca acestea :

Bucura-te, groaznicule razbunator al asupritilor si asupra celor cu inima impietrita;

Bucura-te, aparator tare al orfanilor si al celor napastuiti;

Bucura-te, cel ce pedepseeti pe calcatorii sfintelor sarbatori ale Bisericii Ortodoxe;

Bucura-te, cel ce ai coborat din domnie pe defaimatorul numelui lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce cu cuvantul nimicesti ca prin traznet gandurile cele rele;

Bucura-te, cel ce cunosteai viitorul ca si prezentul, si cele indepartate ca pe cele apropiate le-ai proorocit;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 8 :

Purtare de grija minunata si mai presus de fire ti-a aratat Dommul, proorocule, cand a poruncit corbilor nesatiosi si salbatici sa te hraneasca, in timpul foametei langa riul Cherit, unde iti petreceai timpul in rugaciuni si in cugetare de Dumnezeu, cantand lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 8 :

Pe deplin ai fost impodobit cu smerenie, proorocule al lui Dumnezeu; pentru aceasta, pe cei doi sutasi, care cu mandrie au venit la tine cu ostasi ca sa te duca inaintea nelegiuitului imparat Ohozia, tu cu foc i-ai ars; iar pe Avdie, cel ce hranea pe ucenicii profetilor, care cu smerenie a venit la tine, l-ai miluit. Pentru aceasta, iti aducem aceste cantari de lauda :

Bucura-te, umilitorul si pedepsitorul celor ingamfati si ocrotitorul si aparatorul celor smeriti;

Bucura-te, cel ce esti groaza judecatorilor iubitori de mita si ajutatorul celor ce judeca cu dreptate;

Bucura-te, cel ce esti sprijin celor credinciosi si doboratorul dusmanilor nelegiuiti;

Bucura-te, cel ce esti imbracat cu platosa intelepciunii si cu dreptatea ca de un scut ai fost aparat;

Bucura-te, cel ce cu sabia ravnei de Dumnezeu ai fost inarmat si te-ai ridicat pe aripile infranarii;

Bucura-te, cel ce cu credinta ca de un coif al mantuirii ai fost acoperit si cu cununa dragostei prealuminat te-ai incununat;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 9 :

Toata firea omeneasca se minuneaza foarte cum tu, preamarite proorocule, ai mers 40 de zile fara sa mananci si sa bei pana la muntele Horeb, unde te-ai invrednicit de stralucita aratare a lui Dumnezeu Atottiitorul si de preadulcea vorbire cu El cantandu-I cu cutremur : Aliluia !

Icosul 9 :

Ritorii cei mult-graitori nu se pricep indeajuns si nu inteleg, cum tu cel cu nume mare,Sfinte Ilie, in trup omenesc fiind, asemanator noua in neputinte, ai fost rapit cu trupul la cer prin carul si caii de foc, care ti s-au aratat tie. Deci, minunandu-ne de inaltarea ta la cer, slavim pe Dumnezeu, Cel ce te-a inaltat astfel si cu umilinta te chemam :

Bucura-te, cel ce cu minunata infranare ai omorat in tine pe omul cel vechi;

Bucura-te, cel ce cu focul ravnei dumnezeiesti, ai ars in tine toata cugetarea cea materiala;

Bucura-te, cel ce, ridicandu-te la cer, neamului omenesc veselie ii daruiesti si viata vesnica o intaresti;

Bucura-te, cel ce esti insenmat de la Dumnezeu cu cinstea si marirea cea mai presus de fire si mai mult decit proorocii cei vechi ai fost preamarit;

Bucura-te, cel ce ai fost intampinat cu bucurie de cetele ingeresti in locasurile ceresti;

Bucura-te, ca numele tau in toata lumea se cinsteste si ravna ta pentru Dumnezeu mult se preamareste;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 10 :

Vrand Preabunul Dumnezeu sa mantuiasca poporul lui Israel de inselaciunile lui Baal, te-a ales pe tine, mare proorocule, drept unealta voii Sale sfinte si te-a umplut cu putere dumnezeiasca de a intoarce pe cei fara de lege, de a indrepta pe cei pacatosi, de a lumina pe cei intunecati si pe toti sa-i inveti a canta lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 10 :

Zid de aparare fii noua, preasfinte proorocule, mult mijlocind pentru potolirea maniei lui Dumnezeu, Care pe buna dreptate ne pedepseste pe noi pacatosii si netrebnicii cu seceta, foamete, cu vanturi nimicitoare aducatoare de boli, ca, izbavindu-ne din nevoi, sa-ti cantam tie :

Bucura-te, cel ce prin rugaciunile tale incui si descui cerurile si trimiti pe pamant, de la Dumnezeu, belsug sau lipsa;

Bucura-te, indelung-mijlocitorule inaintea lui Dumnezeu, cel ce trimiti ploi, liniste si roua datatoare de viata pe pamantul amortit;

Bucura-te, cel ce potolesti valurile napraznice ale marilor si furtunilor groaznice si cu voia lui Dumnezeu stapanesti tunetele si fulgerele;

Bucura-te, cel ce opresti vanturile nimicitoare si feresti oamenii si necuvantatoarele de plagile cele de moarte;

Bucura-te, hranitorui orfanilor si al vaduvelor si aparatorul celor milostivi;

Bucura-te, cel ce dobori pe prigonitorii hulitori ai credintei adevarate si alungi duhurile necurate de la credinciosii Domnului;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 11 :

Cantare de umilinta iti aducem tie, proorocule al lui Dumnezeu, Ilie; precum ai primit ruga lui Elisei, cand a cerut de la tine, ca puterea ce-o aveai sa treaca asupra lui si inaltandu-te spre cer, i-ai slobozit vesmantul tau, pe care luandu-l a despartit apa, precum si tu odata ai despartit apele Iordanului, mostenind darul lui Dumnezeu ce lucra in tine, asa, acum, acopera-ne si pe noi cu vesmantul milei tale si ne izbaveste de toate nevoile si necazurile, ca sa cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 11 :

Aratatu-te-ai ca un luceafar luminos intru Israel, prea laudate proorocule, stralucind asemenea ingerilor cu viata si intelepciunea ta si cu darul facerii de minuni si ai luminat pe oameni cu propovaduirea adevarului dumnezeiesc, alungand intunericul slujirii idolilor; drept aceea, laudandu-te te marim cantand :

Bucura-te, stea stralucitoare, ce cu stralucirea ta luminezi toata lumea;

Bucura-te, faclie pururea arzatoare, care, arzand, luminezi celor ce stau in intuneric;

Bucura-te, cel ce cu mintea si cu duhul intelepciunii ai fost luminat si cu duhul intelegerii si intaririi ai fost imputernicit;

Bucura-te, cel ce ai fost luminat cu duhul cunostintei si al smereniei si adapat ai fost cu temerea de Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce te-ai impodobit cu virtutile cele inalte si cu minunile cele mai presus de intelegere;

Bucura-te, cel ce ai implinit pe pamant judecatile Domnului si ai uns pe imparati si prooroci;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 12 :

Mare har ai aflat inaintea lui Dumnezeu, prealaudate proorocule Ilie, caci in viata ta pamanteasca ai proorocit si ai savarsit mari minuni, iar mai pe urma, rapit cu trupul la cer si dupa suirea cea mai presus de fire, te-ai infatisat pe Muntele Taborului unde Domnul S-a schimbat la fata si ai vorbit cu El; si pana astazi nu incetezi a savarsi minuni si a izvori bogatia milelor si a tamaduirilor, celor ce cu osardie te cinstesc, cantand lui Dumnezeu cu credinta : Aliluia !

Icosul 12 :

Cantand ravna ta cea fierbinte pentru Dumnezeu si viata ta cea ingereasca, precum si minunile tale cele mari si bunavointa lui Dumnezeu aratata pentru tine, lauda aducem tie, mare prooroc Ilie, cel cu nume mare, dar neputand infatisa dupa cuviinta, cinstea si marirea ta, cu umilinta cantam tie unele ca acestea :

Bucura-te, chivot al dumnezeiestii mariri si locas preasfintit al Sfintei Treimi;

Bucura-te, sfesnic prea luminat al Bisericii neinserate si mireasma cea cu bun miros a raiului dumnezeiesc;

Bucura-te, povatuitorul pustnicilor cuviosi iar celor feciorelnici indrumator si ajutator;

Bucura-te, cel ce indemni pe cei pacatosi la pocainta si mijlocesti viata vesnica pentru mantuirea intregului neam crestinesc;

Bucura-te, cel ce te-ai indulcit de lumina sfintilor si a negraitei slave si pururea preaslavesti pe Dumnezeu;

Bucura-te, ca la sfarsitul vremurilor vei arata semne mari si vei savarsi minuni pentru intarirea oamenilor in credinta cea adevarata spre a infrunta pe vrajmasul antihrist;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Condacul 13 :

O, preaminunate si preainaltate proorocule al lui Dumnezeu Ilie, mare ravnitor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimiti pe pamant ploile si seceta, belsugul si lipsa, asculta aceasta putina rugaciune, pe care cu evlavie o aducem, si prin mijlocirea ta cea fierbinte catre Domnul Dumnezeu, apara-ne de seceta, de foamete si de bolile cele aducatoare de moarte si daruieste noua buna intocmire a vazduhului si toata imbelsugarea pamantului intarindu-ne in dreapta credinta si viata curata, ca, izbavindu-ne de chinurile cele vesnice, sa ne invrednicim de fericirea raiului cantand lui Dumnezeu : Aliluia !

(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarasi Icosul intai:

Inger vietuitor in trup te-ai aratat, proorocule, prin ravna cea pentru Dumnezeu si prin viata ta curata; caci inca prunc fiind, parintele tau, Sovah, vazut-a ingeri luminati cu tine vorbind, cu foc infasurandu-te si cu vapaie hranindu-te, aratand astfel ca ravna ta e fierbinte pentru Dumnezeu si ca puterea graiurilor si a vietii tale e ca o lumina neprihanita; pentru aceea, cu uimire graim tie unele ca acestea :

Bucura-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mantuirea fiilor lui Israel;

Bucura-te, cel ce inca din pantecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevarului si al bunei cinstiri a lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce asupra caruia s-a descoperit preaslavita aratare, ce a minunat pe parintele tau;

Bucura-te, cel ce din tinerete ai iubit curatia feciorelnica si tacerea;

Bucura-te, cel ce ai urat desertaciunile lumii si toate bucuriile ei, iar sufletul tau in intregime l-ai inchinat lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce cu lumina intelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat si cu invatatura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adapat;

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

si Condacul intai:

Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru intoarcerea lui Israel de la inchinarea lui Baal, aspru mustrator al imparatilor nelegiuiti stralucind cu vapaia ravnei pentru Dumnezeu atottiitorul, cu sfintenia vietii si a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri si vei veni inaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, lauda iti aducem tie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare indrazneala catre Domnul, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile si necazurile cu rugaciunile tale, pe noi cei ce-ti cantam : Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos !

Rugaciune catre Sfantul Prooroc Ilie

Preamarite si preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pamant cu viata ta ingereasca, cu ravna ta fierbinte catre Dumnezeu Atottiitorul, cu semnele si cu minunile tale, si cu marea lui Dumnezeu bunavointa fata de tine, fiind ridicat la cer cu trupul intr-un car de foc; invrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, in timpul schimbarii Lui la fata, acum salasluind in locasurile raiului si stand in fata tronului Imparatului ceresc, auzi-ne pe noi pacatosii si nevrednicii, care in ceasul acesta stam in fata sfintei tale icoane, si cu umilinta alergam catre mijlocirea ta. Roaga-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, sa ne dea noua duhul pocaintei, al izbavirii de pacate si cu atotputernica Sa bunavointa sa ne ajute sa ne departam din calea pacatului, indrumandu-ne spre tot lucrul bun; ca sa ne intareasca in lupta impotriva poftelor si a patimilor noastre, sadind in inimile noastre duhul smereniei, al blandetii, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunatatii, al rabdarii, al intelepciunii, al ravnei pentru cuvantul lui Dumnezeu si al izbavirii aproapelui. Nimiceste prin rugaciunile tale, proorocule, naravurile cele rele ale lumii, ce intineaza neamul crestinesc prin necinstirea credintei dreptslavitoare, fata de randuielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea parintilor si a stapanitorilor ce ne stapanesc, aruncand astfel lumea in bezna necinstei, a desfraului si a pierzaniei.

Departeaza de la noi, preamarite proorocule, prin mijlocirea ta catre Domnul, dreapta manie a lui Dumnezeu; apara orasele, satele si tara noastra de seceta, de foamete, de furtuni napraznice, de cutremur, de boli si rani aducatoare de moarte, de neintelegeri intre frati, de navalirea asupra noastra a altor neamuri si de razboiul cel dintre noi. Prin rugaciunile tale, preamarite, intareste poporul nostru binecredincios si ajuta-l in toate faptele lui bune. Mijloceste, proorocule al lui Dumnezeu, pastoritilor nostri ravna fierbinte catre Dumnezeu, purtare de grija pentru mantuirea sufleteasca a pastoritilor, intelepciune in purtare si invatatura, cucernicie si tarie in ispite; judecatorilor daruieste-le nepartinire si lepadare de pofta castigurilor, dreptate si mila fata de cei obijduiti; tuturor carmuitorilor purtare de grija fata de supusi, mila si dreapta judecata, iar dreptcredinciosilor supunere si ascultare fata de carmuitori, cum si indeplinirea cu sarguinta a tuturor indatoririlor lor; ca astfel, in pace si cucernicie, sa petrecem veacul acesta. Sa ne invrednicim de impartasirea bunatatilor celor vesnice in Imparatia lui Dumnezeu si a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Caruia I se cuvine cinste si inchinaciune, impreuna cu Tatal cel fara de inceput si cu Preasfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Rugaciune catre Sfantul Ilie la vreme de seceta

Te cinstim pe tine proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, caci pentru ravna ta intru marirea Domnului Atottiitorului, neputind rabda sa vezi inchinarea la idoli si nelegiuirea fiilor lui Israel, l-ai infruntat pe regele Ahab, calcatorul de lege si pentru pedepsirea acestora prin rugaciune ai cerut de la Dumnezeu foamete de trei ani pe pamantul lui Israel, spre a-l indeparta de idolii netrebnici, pentru ca sa se lase de faradelegi si de nedreptati, sa se intoarca spre unul adevaratul Dumnezeu si spre implinirea sfintelor Sale porunci. In timp de foamete, preaminunate, ai hranit pe vaduva din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin rugaciune l-ai inviat. Dupa trecerea timpului de foamete proorocit, ai adunat pe Muntele Carmelului poporul israelit invechit in pacatosenie si lepadare de Dumnezeu si prin rugaciune foc din cer ai dobandit peste jertfa ta, cu aceasta minune intorcand pe Israel catre Domnul. Pe proorocii cei mincinosi ai lui Baal i-ai rusinat, iar dupa aceea, prin rugaciune, cerul iarasi l-ai deschis si ploaie multa pe pamant ai dobandit, iar pe credinciosii din Israel i-ai umplut de bucurie. Catre tine, preafericitul Domnului Ilie, cu umilinta alergam, noi pacatosii si smeriotii, chinuiti de arsita si seceta : Marturisim ca nu suntem vrednici de mila si de harul lui Dumnezeu; mai curand suntem vrednici pe dreptate de amenintarea aspra a maniei Lui cu tot felul de rele boli, necazuri si jale. Caci n-am umblat in frica de Dumnezeu, pe calea poruncilor Lui, ci in poftele desfranarii inimilor noastre, si tot felul de greseli fara de numar am savarsit. Faradelegile noastre ne-au intunecat mintea si nu suntem vrednici a ne arata in fata Domnului si a privi la cer.

Marturisim ca si noi ca si vechiul Israel, ne-am indepartat de Domnul Dumnezeul nostru prin faradelegile noastre, si de nu ne inchinam lui Baal si altor idoli netrebnici atunci prin robia patimilor si prin poftele noastre slujim idolului; prin patima imbuibarii si a poftelor slujim idolului lacomiei si al trufiei, idolului mandriei si al ingamfarii si mergem pe urmele impotrivirii fata de Dumnezeu prin naravuri rele si slujim duhului pierzator al veacului. Marturisim, ca pentru aceea s-a inchis cerul ai s-a facut ca arama, fiindca s-au inchis inimile noastre in fata milei si iubirii adevarate fata de aproapele nostru. Pentru aceea pamantul s-a uscat si s-a facut neroditor, fiindca nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune. De aceea, nu ne da ploaie si roua, fiindca nu avem lacrimi de umilinta si roua datatoare de viala a eugetului catre Dumnezeu. De aceca s-au vestejit toate bucatele si toata iarba campului fiindca s-a uscat in noi tot gandul cel bun. De aceea s-a intunecat vazduhul pentru ca mintea noastra s-a intunecat de ganduri rele, iar inima noastra s-a intinat de poftele faradelegii.

Marturisim ca si tie, proorocul Domnului suntem nevrednici a ne ruga. Caci tu, om fiind, asemanandu-te noua prin patimi, cu viata ta asemenea ingerilor te-ai facut si ca unul fara trup ai fost inaltat la cer; iar noi prin faptele si gandurile noastre rusinoase, sufletul nostru deopotriva trupului l-am facut. Tu prin post si priveghere i-ai minunat pe ingeri si pe oameni, iar noi ne-am facut robi necumptarii si poftelor. Tu ravneai la slava lui Dumnezeu, noi insa, ne departam de slavirea Domnului si Creatorului nostru si ne rusinam a marturisi preamarit numele Lui. Tu ai starpit necinstea si deprinderile rele, iar noi ne robim naravurilor lumii potrivnice Domnului mai vartos decit poruncilor Lui si a randuielilor Bisericii. Si cate pacate si nedreptati n-am savarsit noi pacatosii ! Prin pacatele noastre am istovit indelunga rabdare a Domnului. Pentru toate acestea dreptul Judecator s-a maniat pe noi si in mania Lui ne-a pedepsit. Deci, cu indrazanala mare fata de Dumnezeu si nadajduind in iubirea ta fata de neamul omenesc, cutezam a te ruga, marite proorocule. Milostiv fii fata de noi nemernicii si nevrednicii, roaga pe Atotbunul Dumnezeu sa nu se manie pe noi pana in sfarsit, ca sa ne piarda pentru faradelegile noastre, ci sa ne trimita pamantului insetat ploaie imbelsugata si curata si sa ne daruiasca roada bogata si bunaintocmirea vazduhului; mijloceste mila Imparatului ceresc, dar nu pentru noi pacatosii si nevrednicii, ci pentru alesii robii Lui care nu si-au plecat genunchii in fata lui Baal al lumii acesteia, pentru blandetea si curatia copiilor, pentru dobitoacele cele necuvantatoare si pentru pasarile cerului, care indura din pricina faradelegilor noastre si pier de foame, de arsita si de sete. Dobandeste pentru noi prin rugaciunile tale bine-placute lui Dumnezeu : duhul pocaintei si al smereniei, duhul blandetii si al infranarii, al iubirii, al rabdarii, al temerii de Dumnezeu si al bunei cinstiri, ca astfel, intorcandu-ne de la caile necinstei la calea cea dreapta a faptelor bune, sa umblam in lumina poruncilor Domnului si sa ajungem la bunurile fagaduite noua, binecuvantand pe Cel fara de inceput Dumnezeu-Tatal, pe iubitorul de oameni Unul-Nascut Fiul Sau si pe sfintitorul Duh Preasfant, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 cu mulţumiri acatist preluat de pe creştinortodox