blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


vineri, 14 februarie 2014

Simplă matematică ortodoxă

3 = 1

Sfânta Treime Nedespărţită, Tatăl - Dumnezeu cel Bun Atotţiitorul, Fiul - Dumnezeu Adevărat Mântuitorul Iisus Hristos şi Sfântul Duh - Dumnezeu Mângâietorul, sunt Unul - Dumnezeu Adevărat Iubitor Miluitor în trei ipostasuri cu o singură natură.

1 + 1 = 1

Prin Taina Cununiei, bărbatul şi femeia nu sunt jumătăţi ale unui întreg ci se contopesc devin una, un întreg.

(1 + 1) + 1 + 1 + 1 + ... + 1 = 1

Părinţii, bărbat şi femeie, nasc prin minunea lăsată de Dumnezeu copii, toţi împreună fiind o familie.

3 = 4

Crucea unită cu Trinitatea. Ne facem Cruce şi spunem În Numele Tatălui în sus la frunte, al Fiului în jos la buric şi al Sfântului Duh orizontal pe cei doi umeri, în cele patru direcţi, pe cele patru laturi ale Crucii. Dumnezeu Tatăl în Cer Făcătorul a toate - Sus , Dumnezeu Fiul întrupat pe pământ pentru ridicarea păcatelor şi salvarea oamenilor copii creaţi de Dumnezeu - Jos, Dumnezeu Duhul Sfânt - pe orizontală, cel ce pluteşte pe ape, cel ce purcede din Dumnezeu Tatăl trimis de Dumnezeu Fiul după ce a luat moarte pe Cruce şi a Înviat şi s-a Înălţat.

∞ = 1

Dumnezeu Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Fără Margini micşorat ca Om şi întrupat în Pântecele Sfânt al Pururea Preacuratei şi Preanevinovatei Fecioara Maria, dăruit din Iubirea Fără margini a Lui Dumnezeu Tatăl pentru neamul omenesc şi cu Puterea Nemărginită a Dumnezeului Duhului Sfânt.

Sănătate şi tot ce-i bun.

Pace şi Iubire pentru Calea, Adevărul şi Viaţa noastră Dumnezeu Iisus Hristosşi faţă de aproape.

Doamne Ajută.