blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


vineri, 25 mai 2012

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!

Hristos Iisus S-A Înălţat la Tronul Său Ceresc binecuvântând oamenii şi aşa se va şi întoarce, iubind oamenii! Ne-a iubit, ne iubeşte şi ne va iubi în vecii vecilor. El Bunul nostru este Cuvântul Iubirea Adevărul. AMIN.
HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!!!
Dumnezeu să odihnească cu drepţii la Dreapta Lui pe eroii neamului jertfiţi în lupte şi războaie, martirii români de pretutindeni, mucenicii prigoanei comuniste, luptătorii pentru Ţară, Neam, Patrie, Tricolor, Dreapta Credinţă Ortodoxă, pentru mame, pentru taţi, pentru bunici, pentru străbunici şi copii, pentru moşi şi strămoşi, pentru bunii pământului, pentru glia strămoşească, pentru ţarina străbună, pentru pământul nostru sfânt. Glorie şi veneraţie veteranilor noştrii care mai sunt în viaţă şi în care mai bate o inimă demnă şi vitează de ROMÂN!!! Praznic frumos, bun şi sănătos la toţi creştinii şi fraţii în Hristos şi tuturor de pretutindeni!!! Doamne Ajută!

marți, 22 mai 2012

Apocalipsa Sufletului

Trecem prin momente grele.
Omul trece prin momente grele în aceste momente.
Răbdarea este singura care ne poate ţine sufletul în credinţă, în iubire, în bunătate.
Rugăciunea Inimii este răbdarea sufletului, este lupta cu vrăjmaşul, este sabia de foc ce taie ispitele, poftele, revoltele, toate şireteniile pe care vrăjmaşul le trimite în sufletul omului.
Nu trebuie să deznădăjduim, nu trebuie să cădem şi să primim pe vrăjmaş în suflet.
Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului Pururea Fecioara Maria, Sfinţii şi Îngerii ne sar în ajutor.
Chiar de vor veni peste noi vremurile din urmă, trebuie să stăm drepţi ca şi soldaţi ai Domnului şi dacă va fi nevoie să ne primim smeriţi dar luminoşi mucenicia atât sufletească cât şi trupească.
Apocalipsa Sufletului disperat îi împinge pe mulţi la acte necugetate, la fapte după care nu mai există timp de pocăinţă. Aveţi grijă vrăjmaşul şi-a înteţit lupta şi prigoana!!!
Răsplata celor ce vor răbda până la urmă, va fi îndeplinirea promisiuni Domnului către noi, Împărăţia Cerurilor!
Domnul s-a jertfit pentru noi după ce ne-a creat în mare Mila şi Bunătatea Lui. Fii de Dumnezeu trebuie să-l urmăm pe El Tatăl nostru. Nu vrăjmaşul ne-a creat! Îl vom asculta pe Tatăl sau pe satana cel mândru cel care a vrut să-i ia locul cu toate că avea un loc foarte bine stabilit şi minunat?
Mântuirea ne este la îndemână, Domnul nostru Iisus Hristos s-a jertfit pentru a ne fi la îndemână.
Dumnezeu, Sfânta Treime, la un pas mic al nostru face către noi un pas infinit. Dar pasul nostru trebuie să fie făcut în direcţia cea bună, nu în hăul cel nepătruns. Să nu ascultăm vocile celor care ne trimit zilnic sminteala prin media, prin tv, prin internet, prin publicitatea faptelor greşite ale semenilor noştrii. Să nu urmăm calea cea întunecată pe carte au ales-o unii, din păcate din ce în ce mai tineri. Să SPUNEM LA ACEASTĂ MUNCĂ a diavolului RĂSPICAT: -DOAMNE FEREŞTE!
Să nu negăm adevărurile pe care le simţim, adevărurile pe care le vedem,  pietrele care acum strigă către noi - Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor! deoarece oamenii sfinţi şi fără frică care să o facă, sunt din ce în ce mai puţini. Nu mai vedem natura, pământul, aerul, apa, pădurile, plantele şi animalele care suferă de pe urma răutăţii noastre, a dorinţei de îmbogăţire, a modificărilor noastre prosteşti şi nelimitate, a lipsei de interes, a nesimţirii şi a nepăsării. Nu mai vedem săracii şi bolnavii care sunt marginalizaţi şi ocoliţi şi mor de foame între cei patru pereţi de beton ai blocurilor. Nu ne mai vedem şi chiar râdem sinistru de prietenii şi rudele noastre care divorţează, care fac avorturi, care cad în păcate mari şi grele din neştiinţă şi din cauză că noi nu ne mai băgăm pentru că nu avem nimic de câştigat. Ne înstrăinăm din ce în ce mai mult, duşmănim din ce în ce mai mult, invidiem din ce în ce mai mult, ne e lene din ce în ce mai mult!!!
Să spunem STOP şi să pornim pe un ALT DRUM. Să scoatem Apocalipsa din Suflet şi să primim cum trebuie Apocalipsa Dreptăţii dacă ea va veni, când va veni. Nimeni nu ştie acest timp doar TATĂL.
Doamne Miluieşte!

Doamne miluieşte poporul tău, robii tăi, românii tăi de pretutindeni!
Doamne Ajută!

luni, 21 mai 2012

Prăznuirea Sfinţilor Măriţilor de Dumnezeu Încoronaţilor şi Întocmai cu Apostolii Marilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena

Doamne Ajută!
Priveşte cât mai des în interiorul tău.
Noi înşine suntem doctorii sufleteşti proprii, nu psihologul, nu psihiatru.                                                                                                                                                                             Suntem şi trebuie să fim proprii noştri judecători.
Priveşte înăuntrul tău, în sufletul tău larg şi acolo vei vedea totul.
Cugetă la greşeli, la păcate, la ispite, roagă-te şi rugăciunea va scoate afară tot ce este ascuns în unghere.
Răul va ieşi la suprafaţă şi va putea fi spălat.
Sufletul trebuie curăţit.
Smerenie şi răbdare.
Doamne Ajută!