blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


sâmbătă, 25 aprilie 2015

Rugăciune în timp de trăsnete, fulgere şi cutremure

Doamne Atotputernice, Stăpânitorul şi Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, ştim că am greşit la cer şi înaintea Ta şi am mâniat bunătatea Ta şi am pornit certarea Ta spre noi şi suntem vrednici de cea mai cumplită certare a Ta. Însă, ştiind iubirea Ta de oameni - că precum este mărirea Ta, aşa şi bunătatea şi milostivirea Ta - cădem cu umilinţă la marea Ta Milostivire şi Te rugăm pe Tine, Cela ce nu vrei moartea păcătoşilor, îmblânzeşte-Ţi şi-Ţi întoarce groaznica Ta mânie de la noi nevrednicii robii Tăi şi nu ne pierde cu dreapta Ta mânie întru fărădelegile noastre. Ci după obiceiul iubirii Tale de oameni şi după Părinteasca Ta milă, îmblânzeşte şi încetează groaznicul glas al tunetului şi al fulgerului Tău şi ne miluieşte pe noi, că ne-am spăimântat foarte. Opreşte, Doamne, şi stinge focul mâniei tale, pornit asupra noastră; iar norii cei întunecaţi şi încărcaţi cu grindină stricătoare, risipeşte-i degrabă şi-i goneşte la munţi şi-n locuri pustii, unde nu este vieţuirea robilor Tăi. Iar nouă slugilor Tale, ne trimite ploaie lină şi curată, numai cât este pentru trebuinţa şi roada pământului nostru şi spre folosul norodului Tău. Aşa, Stăpâne Doamne, cu puterea Dumnezeirii porunceşte degrabă văzduhului să stea în linişte şi să se arate senin, curat, vesel şi cu strălucire de soare, ca, bucuându-ne şi mulţumind Ţie, să Te mărim pe Tine Preabunule, Dumnezeul nostru. Că bun şi iubitor de oameni eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

luni, 2 martie 2015

ORA DE RELIGIE şi nu numai

Scrisoare către părinţii unei clase de la Şcoala Maria Rosetti

"Dragii mei părinţi, confraţi şi colegi,
Îmi cer iertare încă de la început, pentru timpul pe care vi-l răpesc cu acest e-mail, din agitaţia activităţilor solicitante zilnice pe care sunt convins că le aveţi fiecare!
Vă scriu, pentru a încerca împreună, să ne îngrijim de copii noştri şi de viitorul lor, acum când poporul român trece prin clipe grele, prin multe atacuri şi prin multe sminteli aduse din diverse direcţii!
Nu numai sănătatea trupească şi sprijinul material sunt foarte importante pentru copiii noştri, lucruri de care cu toţii ne-am îngrijit şi ştim cu toţii cât de implicaţi am fost, suntem şi vom fi, sunt sigur, că noi considerăm cu toţii, că Sănătatea Sufletească, este şi ea foarte Importantă!
Ştim cu toţii din presă despre "ora de religie".
De aceea simt că noi toţi, ca şi "fani" ai doamnei Maria Rosetti, care a fost editoarea publicaţiei de educaţie "Mama şi copilul" şi care este imaginea patriotismului, a culturii şi a României Revoluţionare, (cu toate că ea a fost adoptată de România şi de ortodoxie fiind de altă origine, ca şi regii acestei ţări, dar care au iubit România poate mai mult ca alţi români "originali"), trebuie să încercăm să apărăm bunurile morale, culturale şi spirituale câştigate la Revoluţia din 1989, prin jertfa, martiriul şi sângele unor copii şi tineri şi prin jertfa unor adevăraţi mucenici ai închisorilor comuniste, bunuri printre care se numără şi acest bun de mare preţ DREPTUL LA RELIGIE!
Vă rog să luăm atitudine toată clasa, ţinând cont şi de faptul că nimic nu este întâmplător în viaţă iar noi ne bucurăm de privilegiul de a avea ca dirigintă o doamnă profesoară de religie şi să ne înscriem copiii la ora de religie indiferent de confesiune, pentru a contracara molima atee care se întinde tot mai mult.
Aşa cum spunea un prieten membru al APOR, trebuie să luptăm cu armele lor, dacă ei au invocat dreptul la liberă alegere pentru desfinţarea orei de religie, trebuie să solicităm şi noi acelaşi drept de a alege la început de an, pentru toate materiile existente acum, pentru că, poate că sunt materii care lipsesc din educaţia copiilor noştri şi ar trebui introduse (şi aici aş da eu exemple de ore de ecologie, de socializare, de bune maniere, de comportament, de arte, de ştiinţe diverse, politică jurnalism cinematografie fotografie teatru dans afaceri creaţie măiestrie meserii alimentaţie mediu şi multe altele şi cu toţii sunt convins că aveţi multe, variate şi bune idei) sau poate că sunt şi alte materii actuale, care nu au ce căuta din punctul de vedere al unor părinţi, în programa şcolară!
Vă rog să nu uitaţi că formularele pentru ORA DE RELIGIE se completează până în 6 martie 2015 şi pentru ortodocşi şi pentru catolici şi pentru orice creştin evreu sau musulman şi care Au Un Dumnezeu şi O Credinţă şi O Religie!!!!!!!
Ar trebui să facem o intervenţie la nivel de şcoală, să se facă automat aceste înscrieri fără consum de hârtie inutilă pentru că este din copacii tăiaţi ai ţării, pentru toţi copiii din şcoala doamnei Maria Rosetti şi pentru tot ciclul pe care îl desfăşoară copiii noştri aici, impusă ca şi normă internă, ... dar doar dacă suntem o majoritate!
Pentru cei interesaţi să aprofundeze problemele, ataşez acest link unde lucrurile sunt detaliate faţă de umila mea opinie. Am vorbit şi eu şi mă iertaţi din nou, aşa cum spunea doamna Maria Rosetti "Vorbeam şi eu în limba pe care mă învăţa Dumnezeu..."!
Mulţumesc.
Sănătate şi tot ce-i bun tuturor.
Post Luminat pentru cei care pot să se învrednicească şi Linişte, Pace, Credinţă şi Iubire pentru toţi.
Doamne Ajută.
cu respect, drag şi prietenie"

Şi nu numai ora de religie este importantă, cât şi multe alte atacuri asupra CREŞTINISMULUI. Trebuie să trecem la fapte pentru contracararea acestor atacuri! Armele Principale sunt CUVÂNTUL, FAPTA, IUBIREA, PACEA, RUGĂCIUNEA, CRUCEA, ICOANA, BISERICA, EDUCAŢIA COPIILOR, POSTUL, SMERENIA, AGHIASMA, ANAFURA, TĂMÂIA, CANDELA, LUMÂNAREA, POMANA, SFINŢII, ÎNGERII, MAICA DOMNULUI FECIOARA MARIA, SFINTELE TAINE, DUMNEZEU! 

Fraţilor chiar nu vedeți că idolii trecutului acum sunt cosmetizați, înnoiți şi așezaţi din nou în piețele publice! 
Sunteți orbi fraților? 
Ia mergeți prin oraș şi o să vedeți puși acești idoli în piețe pe postamente! Colo o maşină de lux, dincolo un telefon imens, ici pe faţadă o sticlă imensă de parfum sau de cola, dincolo un top model despuiat si împănat pe un magazin, mai încolo un televizor gigantic, ... ce bine ar da in locul lor niște Sfinți! Să mai așteptăm puțin să-i punem Crucificați din Carne Vie! Sau SĂ NU FIE !!! D A

SLAVĂ SFINTEI TREIMI UNUL DOMN DUMNEZEU ADEVĂRAT!
ALILUIA! ALILUIA! ALILUIA!

DOAMNE AJUTĂ!!!

joi, 5 februarie 2015

MOAŞTE. DOAMNE AJUTĂ.

Doamne Ajută.

Pentru cei ce nu ştiu ce sunt moaştele şi de ce le avem în biserici, mânăstiri sau chilii, vă spun câteva cuvinte, deoarece în ultimul timp am trăit experienţe care m-au frământat şi vi le împărtăşesc şi vouă şi încerc să le dau o explicaţie ca să vedeţi mai bine adevărul.

Mă aflam vis-a-vis de o Biserică unde mulţime de credincioşi, înfriguraţi exterior dar cu mare căldură luminoasă în suflete, strălucire care li se vedea cum radiază pe feţele senine, stăteau cuminţi la o coadă care se prelungea pe trotuar de-a lungul unei străduţe. De mine se apropie şi apoi trece pe lângă mine o pereche. Ea cu un tub de planşe atârnat pe umăr specific studenţilor arhitecţi sau ingineri, el lângă ea. Brusc văzând coada de vis-a-vis măresc pasul şi parcă cineva îi zmunceşte şi alungă pe trotuar înainte. 
Fără să vreau aud micul dialog. Ea întreabă - La ce stau la coadă aici? El nu cred că a apucat să spună ceva pentru că tot ea completează rapid - Cred că stau la biserică la moaşte, Hai mai repede că mi se face rău! Şi dispar în viteză în noapte...

În Biserică intră o doamnă tânără foarte decent îmbrăcată cu doi copii micuţi de mână. Se uită puţin prin Biserică şi vor să iasă. Cineva le spune - Dacă tot aţi intrat mergeţi cu copii la moaşte să vă închinaţi! Replica vine rapid din partea doamnei în timp ce cei trei se grăbesc să iasă - Noi am venit aici la Dumnezeu nu la nişte moaşte ... şi nu mai aud restul spre binele meu.

Participam la o petrecere şi un domn afirmă - Eu nu cred în moaşte domnule, nu cred în sfinţi, eu cred doar în Dumnezeu Creatorul, restul sunt oameni, etc.

Ce părere aveţi?
Părerea mea că sunt oameni care nu au găsit încă calea ortodoxă şi că cel rău le trimite gânduri amăgitoare, idei false, senzaţie de rău ca să îi inducă în eroare... Din experienţa proprie şi eu aveam o senzaţie de rău, de oboseală şi de nelinişte când participam la Sfânta Liturghie în Sfânta Duminică.

Majoritatea oamenilor care nu au cultură creştin ortodoxă au astfel de concepţii unele moştenite din ateism sau din comunism sau din alte religii.
Acum să vă spun câteva cuvinte. Moaştele sunt părticele din corp sau chiar corpul întreg al unor oameni ca şi noi dar care prin credinţă, smerenie, pace, iubire, pocăinţă, curăţenie sufletească şi trupească şi chiar jertfă de sânge au fost învredniciţi de Dumnezeu să ajungă la SFINŢENIE. Iar Dumnezeu pe lângă răsplata din ceruri i-a deosebit aici pe pământ dându-le trupuri după dreapta adormire neputrezite, izvorâtoare de lumină sfântă, plăcut mirositoare, izvorâtoare de mir şi făcătoare de minuni, minuni de la trecerea fără să fie afectate prin incendii, primejdii, nenorociri, până la protecţia asupra credincioşilor, vindecarea lor minunată de diverse boli, ajutor de tot felul şi multe altele. Ele au devenit în timp bijuterii de mare preţ pentru creştini, neam şi ţară. Ele ca şi Icoanele sunt o punte de legătură cu ceea ce nu vedem cu ochii noştri de muritori, cu Sfânta Treime Una şi Nedespărţită, Domnul Dumnezeu Adevărat, Tatăl Ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, cu Sfânta Maică Preacurata şi Preanevinovata Mărita Stăpâna noastră Împărăteasa Pururea Fecioara Maria, cu Toţi Sfinţii şi Îngerii Domnului.

E bine de ştiu că Domnul a răsplătit marea credinţă şi sub alte forme chiar răpind din viaţă pe unii sfinţi la El la Cer pe Sfântul Ilie şi pe Sfântul Enoh care la sfârşitul vremurilor vor veni să moară şi ei pe pământ, iar pe Sfânta Între Sfinte Maica Domnului Pururea Fecioara Maria luând-o chiar Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la El după Sfânta Ei Adormire.

Sănătate, tot ce-i bun şi mijlocirea rugăciunilor Sfinţilor pentru toţi şi buni şi răi în Vecii Vecilor, Amin.
Pace, Linişte, Iubire, Simţire, Mântuire, Ajutor şi Miluire de la Domnul nostru Iisus Hristos în Vecii Vecilor, Amin.
Sfânta Cruce cu Maica Domnului Fecioara Maria cu Sfinţii şi Îngerii să fie cu noi cu toţi în Vecii Vecilor, Amin.

ALILUIA! ALILUIA! ALILUIA!

Doamne Ajută. Doamne Miluieşte. Doamne Fereşte.


duminică, 1 februarie 2015

cuvânt de sănătate mintală, sufletească şi trupească

cu sinceritatea omului trecut prin unele experienţe creştine vă recomand un tratament celor ce sunteţi actuali sau viitori părinţi, dar în aceste timpuri nu reuşiţi din diverse cauze cunoscute, motive necunoscute sau boli să faceţi copii.

În primul rând nu uitaţi rugăciunea şi în tot timpul şi locul rugăciune inimii a Domnului nostru Iisus Hristos să vă stea împreunată cu repiraţia după puterea fiecăruia. Nu uitaţi zilele de post şi Ziua Domnului cinstită prin prezenţa la Sfânta Liturghie Duminica.

În al doilea rând rugaţi-vă Maicii Domnului Fecioara Maria, Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, Sfântului Simeon şi Sfântului Stelian Ocrotitori ai copiilor

În al treilea rând alegeţi-vă un Sfânt Ocrotitor al viitorului copil şi rugaţi-l să vă ajute să primiţi acest Dar De Sus De La Dumnezeu Sfânta Treime. Nu uitaţi să puneţi apoi în semn de mulţumire numele Sfântului micuţului prunc. Aşa să vă ajute Dumnezeu.

În al patrulea rând vizitaţi Mânăstirile, mergeţi la Icoanele Făcătoare de Minuni, rugaţi-vă pentru aproapele şi pentru duşmani, fiţi milostivi cu cei săraci şi mai ales cu văduvele cu copii, cu mamele şi famiile cu copii mulţi şi nu faceţi avorturi. Fiţi misionari în întărirea familiei creştin ortodoxe unde bătrânii noştri spuneau că minim patru copii trebuie să se nască. Lupaţi cu cuvântul împotriva celor nefireşti, împotriva avortului, homosexualităţii, onanismului, pornografiei, prostituţiei, exploatării copiilor, violenţei în familie, promiscuităţii globale şi generale.

Dacă dorinţa, credinţa şi iubirea sunt adevărate Dcumnezeu ascultă rugăciunea omului vrednic, smerit, drept, deştept, lucrător, pocăit şi bun!!!

Şi acum la final, deoarece astăzi 2 februarie 2015 în Duminica fariseului şi a vameşului, care pe mine mă duce cu gândul la cumpăna în care se pun într-o parte faptele bune şi în cealalaltă parte cele mai puţin bune sau care pot să fie interpretate în funcţie de curăţenia sufletului, credinţă, cultură creştină, bunătate, iubire, lumină, har,  intră în vigoare cardurile de sănătate şi mulţi preoţi, călugări sau mireni se opun şi nu vor să primească această nouă "îngrădire" iar pe de altă parte cu mult mai mulţi alţii consideră această evoluţie de sistem normală, firească şi corectă, vă rog gândiţi-vă cu toţii la aceste două faţete, una care ne arată că sistemul computerizat poate fi corect, profitabil şi folositor şi alta cu unele îndoieli, întrebări şi "posibilităţi" cum ar fi: -Ce se întâmplă dacă există erori ca în orice domeniu ce depinde de softuri şi computere, sau ce se întâmplă dacă este piratat sau folosit sistemul spre aflarea unor informaţii private ce ţin de persoana fiecăruia, sau ce se întâmplă dacă o să fie corupt şi folosit de corporaţii în selecţia angajaţilor, sau ce se întâmplă dacă ţi se pune în el o informaţie ce nu mai poate să fie schimbată, pecetea unei boli incurabile care devine vindecabilă sau printr-o minune dumnezeiască eşti vindecat total şi să ne gândim doar la acestea care par mai reale, pentru că la un eventual trafic de organe care poate duce la accidente voluntare şi la crimă nici nu vreau să mă gândesc... La aceste întrebări nu ştiu dacă chiar conducerea bisericii ortodoxe române poate să răspundă ferm! Aşa că fiecare trebuie să se gândească foarte bine ce decizie ia pentru el!!!

Doamne Ajută! Doamne Păzeşte! sau mai bine DOAMNE FEREŞTE!