blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


luni, 20 octombrie 2014

Rugăciune pentru îndepărtarea ebola, pentru iertarea păcatelor oamenilor de pretutindeni, pentru vindecarea lor, de Sfântul Mare Mucenic Artemie şi Sfânta Cuvioasă Matroana.Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Artemie cu Sfânta Cuvioasă Matroana cu Toţi Sfinţii şi Îngerii şi mijlociţi cu rugăciunile voastre la Tronul Domnului Dumnezeu Adevărat Iisus Hristos Maica Domnului Fecioara Maria şi în Faţa Luminii Strălucitoare şi Vindecătoare a Sfintei Treimi! Te rugăm Doamne Sfârşeşte Cupele Mâniei Bolile Întunericului Ebola Cancerul Sida Hemofilia Autismul Bolile Cardiovasculare şi Tuturor Virusurilor-Microbilor ce se abat asupra copiilor tăi de pretutindeni! Sănătate şi tot ce-i bun! Doamne Ajută!!! !


RUGĂCUNE ÎN CAZ DE BOLI MOILIPSITOARE


Întristare şi durere ne-a înconjurat pe noi oamenii şi chinurile iadului ne-au aflat pe noi, Mântuitorule şi umbra morţii ne-a acoperit pentru păcatele noastre, Iubitorule de oameni şi înainte de vreme ne lipsim de viaţă şi nu ne pricepem ce vom face. Numai către tine, Doctorul sufletelor şi al trupurilor şi la adâncul îndurării tale căzând, cu zdrobire de inimă şi cu umilinţă, strigăm: Izvorule al vieţii, miluieşte-ne şi păzeşte poporul Tău cel deznădăjduit, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ca un Îndurat.


MĂRIRE TATĂLUI ŞI FIULUI ŞI SFÂNTULUI DUH.


Viforul păcatelor acum ne-a ajuns, valurile bolilor acum ne înconjoară, neîncetate dureri ne cufundă, întristări şi dureri ne-au aflat pe noi ticăloşii. Apostoli ai Domnului! Tinde-ţi mână de ajutor, cu rugăciunile voastre.


ŞI ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR. AMIN.


Fiind loviţi, Fecioară, cu dureri grele şi neîncetate, toţi la Tine cădem. cu acoperământul Tău cel puternic mântuieşte-ne pe toţi, Preacurată, îndură-Te Maică Dumnezeiască şi mântuieşte-ne de ciumă şi de boala cea cumplită şi vindecă-ne durerile, mântuitoarea noastră.