blogul unui om

Dumnezeu să ne ajute şi să ne arate paşii mărunţi!!!


joi, 30 iunie 2011

Prăznuirea Soborului celor 12 Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos

Cei 12 Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos:

Sfântul Apostol Andrei, cel întăi chemat
Sfântul Apostol Andrei, primul chemat dintre Apostoli, frate al Sfântului Apostol Petru (Simon), era un pescar originar din Betsaida Galileii. Iniţial, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. După primirea Sfântului Duh, a propovăduit pe Hristos în Bitinia şi în toate părţile de pe lângă Marea Neagră, în Cherson şi în Rusia. Apoi, propovăduind în Sciţia cea Mare, Sciţia Mică (Dobrogea), în Sinopi şi în Miotia, s-a întors în Tracia şi ajungând în Pelopones, a primit moarte mucenicească în Patras, fiind răstignit pe o cruce în formă de X (Crucea Sfântului Andrei). Este prăznuit pe 30 noiembrie.
Sfântul Apostol Bartolomeu
În Sfânta Scriptură, Sfântul Bartolomeu este identificat cu Natanael (Ioan 1:45-51), despre care Mântuitorul Însuşi a mărturisit că reprezintă un israelian în care nu există vicleşug (Ioan 1:47). Potrivit tradiţiei Bisericii, a predicat Evanghelia în Licaonia, India si Armenia, unde a primit martiriul. Ziua sa de prăznuire este 11 iunie.
Sfântul Apostol Iacob, “cel bătrân”
Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, cel numit de Domnul "fiul tunetului", era fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Sfântul Apostol Iacob, este uneori numit “cel bătrân” pentru a-l deosebi de celălalt Apostol, Sfântul Iacov cel tânăr. Dupa Înălţarea Domnului, a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, mai intâi la toată Iudeea şi, după aceea, în Spania. Din Faptele Apostolilor aflăm că a fost ucis de către regele Agripa în Ierusalim (Fapte 12:2). Biserica îl prăznuieşte pe 30 aprilie.
Sfântul Apostol Ioan
Sfântul Ioan Evanghelistul (sau Teologul), a fost fiu al lui Zevedeu şi frate al Sfântului Apostol Iacov cel Bătrân. În Sfânta Scriptură este prezentat ca apostolul cel iubit Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui şi a stat lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, Ioan, împreună cu Petru şi Iacov erau văzuţi ca fiind stâlpii Bisericii din Ierusalim (Gal. 1:9). A propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes şi în toată Asia. Apostolul Ioan a trecut la cele veşnice în jurul anului 100 d.Hr., fiind exilat în insula Patmos. Sfântului Apostol Ioan îi sunt atribuite Evanghelia, trei epistole soborniceşti şi Apocalipsa. Zilele sale de prăznuire sunt 8 mai si 26 septembrie.
Sfântul Apostol Iuda
Sfântul Apostol Iuda, fiul Sfântului Iosif din Nazaret, este numit de Luca fratele lui Iacov, întâiul episcop al Ierusalimului, şi fratele Domnului. Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu îl numesc Levi respectiv Tadeu. A propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Idumeea, în Arabia, în Siria şi în Mesopotamia, fiind martirizat în Persia. Ziua sa de prăznuire este 19 iunie.
Sfântul Apostol Matei
Sfântul Apostol Matei (numit şi Levi, fiul lui Alfeu (Marcu 2:14)) a fost fratele Sfântului Apostol Iacov cel tânăr şi era vameş. Îi este atribuită prima Evanghelie, care, potrivit multor cercetători, a fost scrisă în aramaică. A propovăduit pe Hristos întâi în rândul iudeilor, apoi în Etiopia, Macedonia, Siria şi Persia. Sfântul Apostol Matei este prăznuit pe 16 noiembrie.
Sfântul Apostol Petru

Sfântul Apostol Petru a fost frate cu Sfântul Apostol Andrei, şi ca şi acesta, era pescar pe Marea Galileii când a fost chemat de Domnul să devină “pescar de oameni”. (Mat. 4:19) Iniţial s-a numit Simon, însă a primit ulterior numele de Petru (în aramaică Chefa însemnând piatra) chiar de la Iisus. Acesta a fost răspunsul Mântuitorului la declaraţia lui Petru: “Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu” (Matei 16:16), iar Domnul i-a zis, “Tu eşti Petru, şi pe această piatra voi zidi Biserica Mea (Mat. 16:18)”. Sfântul Apostol Petru a propovăduit Evanghelia mai intâi în Iudeea; apoi în Antiohia, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia, în Bitinia şi în Iliric. A ajuns până în Roma unde a şi primit moarte martirică. În cadrul scrierilor Noului Testament îi sunt atribuite două epistole soborniceşti. Este prăznuit, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Filip
Sfântul Apostol Filip, asemenea lui Petru şi Andrei, era originar din Betsaida Galileii (Matei 10:3). El a adus la Hristos pe Natanael, zicând: Am aflat pe Hristos, despre care au scris în Lege, Moise şi proorocii. Vino şi vezi. Potrivit tradiţiei Bisericii, a fost misionar în Frigia unde a şi primit moarte martirică în cetatea Ierapole. Este prăznuit pe 14 noiembrie.

Sfântul Apostol Simon Zilotul

Sfântul Apostol Simon Zilotul, este numit uneori şi cananeul, deoarece a fost originar din Cana Galileii. Potrivit tradiţiei bisericeşti el ar fi fost mirele de la nunta din Cana, la care Hristos a prefăcut apa în vin. Sfântul Apostol Simon Zilotul a călătorit în Egipt şi Africa, apoi în Mauritania şi Libia, propovăduind Evanghelia lui Hristos. Nu se cunoaşte cu exactitate locul martirului său, în această privinţă, existând mai multe tradiţii. Ziua sa de prăznuire este 10 mai.

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu


Sfântul Iacob a fost fratele Sfântului Apostol Matei, iar tatăl lor se numea Alfeu. A fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos şi a propovăduit cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei şi în Egipt. Tradiţia spune că Sfântul Iacob a murit răstignit pe cruce.
A vestit Evanghelia în sudul Palestinei şi în Egipt. Datorită lucrării sale, mulţi păgâni au crezut în Hristos, au fost construite biserici şi au fost hirotoniţi preoţi şi episcopi.
Sfântul Iacob al lui Alfeu a fost răstignit pe cruce de păgâni. Este prăznuit în Biserica pe 9 octombrie.

Sfântul Apostol Toma
Sfântul Apostol Toma, numit “geamănul” era originar din Paneida, cetatea Galileei. El a fost acela, care a pipăit rănile Domnului după Învierea Sa. Potrivit tradiţiei Bisericii, Sfântul Apostol Toma a predicat în Persia, Edesa şi India, unde este cinstit că întemeietor al Bisericii de aici. Zilele în care este prăznuit sunt 6 octombrie şi prima Duminică de după Învierea Domnului (Duminica Tomei).
Sfântul Apostol Matia
Potrivit Faptelor Apostolilor, Sfântul Matia a fost ales în locul lui Iuda Iscarioteanul după ce acesta s-a sinucis (Fapte 1:15-26). Potrivit tradiţiei Bisericii, Sfântul Apostol Matia a predicat în Etiopia şi Armenia, primind moartea pe cruce. Ziua sa de prăznuire este 9 august.

Cu rugăciunile lor Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-ne pe noi păcătoşii!

marți, 28 iunie 2011

Acatistul Sfinţilor Petru si Pavel


Acatistul Sfintilor Petru si Pavel

Acatistul Sfintilor Petru si Pavel

Petru si Pavel - Sfinti Apostoli !

(29 iunie)
 
Troparul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

Cei ce sunteti intre apostoli, mai intai pe scaun sezatori si lumii invatatori, stapanului tuturor rugativa, pace lumiii sa daruiasca si sufletelor noastre mare mila.


Condacul 1:

Pe cei ce impreuna cu oamenii s-au aratat mai inainte ingereste cugetand, si acum cu ingerii fiind, cu cantari ingeresti si lui Dumnezeu cuvioase, sa laudam pe intai statatorii Apostolilor, ca pe cei ce sunt izbavitorii sufletelor noastre, strigand: Bucurati-va Petru si Pavele, Apostolilor!

Icosul 1:

Fara de inceput fiind cu vremea, inceput de vreme a luat facatorul vremurilor Dumnezeu-Cuvantul si, trimis fiind la noi de la Tatal, apostol preales te-a aratat pe tine, Petre. Pentru aceea cantam tie:

Bucura-te, al cetei ucenicilor incepatorule;
Bucura-te, al tainelor lui Hristos tainuitorule;
Bucura-te, decat toti cuvantatorii de Dumnezeu mai inaltule;
Bucura-te, decat iconomii duhului mai intaiule;
Bucura-te, ca pe Hristos tie Tatal L-a descoperit;
Bucura-te, ca pe acesta Adevarat Dumnezeu l-ai propovaduit;
Bucura-te, piatra a Bisericii prea nesfaramata;
Bucura-te, temelie a marturisirii prea intemeiata;
Bucura-te, incepatura cea in chipul stihiilor a credintei;
Bucura-te, luminatorul cerestii cunostinte;
Bucura-te, prin care Hristos s-a slavit;
Bucura-te, prin care satana a fost rusinat;
Bucura-te, Petre, Apostole!

Condacul 2:

Vederea ta cea intelegatoare curatind-o, ai intrat in sanurile parintesti, o, minune, si printr-insele ai vazut, fara ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu impreuna fara de inceput cu Tatal si cu Duhul; si propovaduindu-L pe dansul ai strigat: Aliluia!

Icosul 2:

Luminat fiind de fulgerari neapropiate intelegerii, cand ti s-a aratat din cer Lumina, care biruia lumina soarelui, ai fost tras, Pavele, spre credinta indumnezeita, si vas alegerii te-ai facut. Pentru aceea auzi:

Bucura-te, privitorule al luminii celei nemarginite;
Bucura-te, tainuitorule al tainelor lui Hristos;
Bucura-te, ritorului cel bine graitor al Bisericii;
Bucura-te, preaintelepte propovaduitor al lumii;
Bucura-te, ca intru tine vietuieste Hristos, Care pentru lume S-a rastignit;
Bucura-te, ca pana la al treilea cer te-ai suit;
Bucura-te, ca la inaltimea Raiului ai fost rapit;
Bucura-te, mare invatator al neamurilor;
Bucura-te, al credinciosilor prin duhul nascator;
Bucura-te, cel prin care lumea s-a luminat;
Bucura-te, cel prin care intunericul s-a alungat;
Bucura-te, Pavele, Apostole!

Condacul 3:

Trecand toata firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai lipit de Hristos cel iubit al tau, si te-ai aratat impreuna cu dansul un duh, numai lui Hristos vietuind, pe Hristos indragind, pe Hristos socotindu-L rasuflare, lumina si dragoste, cantandu-I: Aliluia!

Icosul 3:

Intrand in norul cel mai presus de lumina al privirii, ti-ai muiat buzele tale, Petre; si umplandu-te intai de dumnezeire, ne-ai impartasit pe noi de dumnezeiescul dar, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise; pentru aceea glasuim tie acestea:

Bucura-te, indumnezeitule, cu Dumnezeu unitule;
Bucura-te, nascutule al lumii celei neinserate;
Bucura-te, pescarule, al pescarilor mai intaiule;
Bucura-te, cerule decat cerurile mai inaltule;
Bucura-te, ca te-ai aratat al dumnezeiestii firi partas;
Bucura-te, ca pe fii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu;
Bucura-te, sfatuitorule de trebuinta al bisericii;
Bucura-te, batran folositorule al turmei lui Hristos;
Bucura-te, indulcire preadesfatata a mintilor;
Bucura-te, dumnezeiasca desfatare a oamenilor;
Bucura-te, cel prin care credinta s-a latit;
Bucura-te, cel prin care ratacirea s-a zadarnicit;
Bucura-te, Petre, Apostole!

Condacul 4:
 Graiuri de viata vesnica a rostit Petru catre piatra Vietii zicand: L-a cine, afara de Tine, vom merge si sa fim vii? Aratand astfel dragostea cea catre Stapanul, a strigat catre El: Aliluia!

Icosul 4:

Ai fost rapit la inaltimile cele vesnice si ai trait, Pavele, in afara de cele simtite si gandite, nu cu gandul, ci intru Duhul care era unit cu trupul, sau era fara de trup, Dumnezeu stie; pentru aceasta strigam tie:

Bucura-te, indragirea lui Hristos cea neoprita;
Bucura-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat;
Bucura-te, cel ce ai cunoscut taina rapirii;
Bucura-te, camara tacerii celei intelegatoare;
Bucura-te, ca pentru Hristos pe toate gunoaie le-ai socotit;
Bucura-te, ca toate le-ai facut ca pe cei multi sa ii mantuiesti;
Bucura-te, al intelepciunii lui Dumnezeu vas mult incapator;
Bucura-te, Apostole al darului celui din lege aratator;
Bucura-te, al lui Hristos deasa indeletnicire;
Bucura-te, al lui Iisus dulce gandire;
Bucura-te, miros de viata purtator pentru uni;
Bucura-te, miros omorator pentru altii;
Bucura-te, Pavele, Apostole!

Condacul 5:

Luminile cinstitelor tale trimiteri, in toate zilele indumnezeiesc pe oameni, o, Pavele, prin care cei intelegatori cu adevarat ajung la indumnezeire si oglindesc slava lui Dumnezeu, strigand: Aliluia!

Icosul 5:

Ne-ai castigat la brau aur sau argint de-al tau, pe pamant, o, Simon Petre ci avand infricosator numele lui Iisus, ai impartasit zestre fericita si prinr-Insul minunile lucrai celor ce striga tie acestea:

Bucura-te, straina hrana a sufletului;
Bucura-te, prea dulce bautura a trupului;
Bucura-te, dumnezeiasca alifie a celor orbiti;
Bucura-te, neauzita doctorie a celor ce bolesc;
Bucura-te, ca pe Tavita, care murise, vie ai ridicat-o;
Bucura-te, ca pe Safira moarta dintr-o data ai aratat-o;
Bucura-te, cel ce pe Anania, dintr-o data mort l-ai facut;
Bucura-te, cel ce numai cu un cuvant pe slabanog l-ai indreptat;
Bucura-te, izvor care varsa sanatate;
Bucura-te, fantana odraslitoare de vindecari;
Bucura-te, cel ce ai gonit cu umbra bolile;
Bucura-te, cel ce cu rugaciunea pe Simon ai omorat;
Bucura-te, Petre, Apostole!

Condacul 6:

Tras ai fost, Petre, de frumusetea dumnezeirii lui Hristos, care ai fulgerat in munte. Pentru aceea vazand-o impodobita ca pe o camara de nunta cu stralucirile lumii celei nemarginite, inspaimantat m-ai strigat: bine este a petrece aici cantand: Aliluia!

Icosul 6:

Cuvintele cele ascunse ale docmelor celor preainalte ale iconomiei lui Hristos, o, Pavele, scotindu-le din cele neapuse, le talcuiesti mai presus de fire, ridicand pe cei credinciosi cu minune a striga tie:

Bucura-te, minunea Apostolilor cea laudata;
Bucura-te, frumusete cea incuviintata a scripturii celei noi;
Bucura-te, adancimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu;
Bucura-te, noianul intelegerilor celor inteleptite de Dumnezeu;
Bucura-te, inaltule talcuitor al dumnezeiestii intrupari;
Bucura-te, carte inchipuita de Dumnezeu, mintii la vedere inspaimantatoare;
Bucura-te, camara dumnezeiasca a cerestilor comori;
Bucura-te, materia cea trebuincioasa a celor invatatori;
Bucura-te, cel ce ai luat spre propovaduire neamurile;
Bucura-te, cel ce savarsesti minuni dese;
Bucura-te, cel ce numele lui Hristos ai purtat;
Bucura-te, cel ce te-ai aratat mare mester al cortului nou;
Bucura-te, Pavele, Apostole!

Condacul 7:

Minune mare s-a vazut la sfarsitul vietii tale celei dumnezeiesti, o, fericite Pavele: caci, taiat fiind capul tau, de trei ori la inaltime de la pamant a saltat cu saltarile ca si cu niste cantari, laudant Treimea asa: Aliluia!

Icosul 7:

Popor nou ai facut, prin Dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor, cu baia nasterii de Dumnezeu innoindu-l, pururea pomenite Petre, si locas darului aratandu-l, strigand tie:

Bucura-te, surpatorule al umbrei legii;
Bucura-te, stalp intaritor al adevarului;
Bucura-te, cel ce pe Israel din slava l-ai schimbat;
Bucura-te, cel ce intru duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat;
Bucura-te, ca in Tabor lumina Dumnezeirii ai vazut;
Bucura-te, ca alt soare cu totul luminos te-ai facut;
Bucura-te, cel ce ai fost ales sa auzi glasul parintesc;
Bucura-te, cel ce legea duhului ai luat;
Bucura-te, cel ce ai fost numit fericit de Hristos;
Bucura-te, cel ce in cuvinte te-ai imbogatit de stapanire;
Bucura-te, cel ce pe credinciosi in rabdare I-ai mantuit;
Bucura-te, Petre, Apostole!

Condacul 8:

Strain pe munte, indoita patima ai patimit, dupa simtire si gandire, Petre; caci biruite fiind cele firesti ale tale de asupreala luminii, singur Dumnezeu se vedea, prin suflet si prin trup, Caruia si cazand jos indumnezeit ai strigat: Aliluia!

Icosul 8:

Cer intelegator te-ai aratat, tuturor povestind Pavele, slava lui Dumnezeu; si vestirea ta a iesit in tot pamantul, propovaduind pe Treimea cea nezidita, si pe Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, neamurilor celor ce striga tie asa:

Bucura-te, cel ce cu adancurile duhului te imbogatesti;
Bucura-te, cel ce cu cunostinta cea nejefuita te falesti;
Bucura-te, casa cea preacinstita a Treimii;
Bucura-te, Biserica celor doua firi;
Bucura-te, necuprinsa latime a dragostei celei indoite;
Bucura-te, lungime a dumnezeiestii randuieli celei mai inalte de veci;
Bucura-te, neapropiata inaltime a teologiei;
Bucura-te, nevazuta adancime a iconomiei;
Bucura-te, vazatorule al sfaturilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, minte ascutita a descoperirilor;
Bucura-te, focul atotvederii de Dumnezeu;
Bucura-te, fantana adanca a intelepciunii de Dumnezeu;
Bucura-te, Pavele, Apostole!

Condacul 9:

Cu dor pipaind ascunsurile cele nemasurate ale adancului celui preainalt, o, Pavele, ai aflat in acestea margaritare, tacere intelegatoare, spaima si uimire, odihna si bucurie, impreuna a canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Pe ritorii cei zadarnici in cuvinte si intelepti, ca pe niste neintelepti I-a aratat Petru cel simplu, luand grai al inteleptirii de Dumnezeu si limba de foc a Dumnezeiescului Duh, ridicand pe cei ce cred, ca sa-I strige lui din inima:

Bucura-te, gura cinstita a Mangaietorului;
Bucura-te, limba cu foc ingradita;
Bucura-te, doborarea intelepciunii celor intelepti;
Bucura-te, lepadarea priceperii celor priceputi;
Bucura-te, Petre, porumbita cea alba a bucuriei;
Bucura-te, de Dumnezeu inchipuita tablita tuturor fericitilor;
Bucura-te, primitorule al cheilor Imparatiei Cerurilor;
Bucura-te, vistierul tainelor lui Hristos;
Bucura-te, cugetarea cea veche a credinciosilor;
Bucura-te, podoaba darului cea preamarita;
Bucura-te, saratura a focului ceresc;
Bucura-te, invatatura a Luminii celei neasemanate;
Bucura-te, Petre, Apostole!

Condacul 10:

Semn al dragostei Sale aratand Hristos pasterea oilor, ti-a zis tie: Daca Ma iubesti Petre, paste cu osardie oile Mele. Pecare le-ai si pascut, bucurandu-te pentru dumnezeiasca indragire si strigand: Aliluia!

Icosul 10:

Ce-mi este mie bogatia si slava si desfatarea, cea care se strica, Biserica lui Hristosstriga. A mea bogatie si slava si desfatare este Pavel, dulce graind si preainalt ritoricind; pe care si sarutandu-l strig:

Bucura-te, trambita adevarului;
Bucura-te, chitara teologiei;
Bucura-te, privighetoarea cerului cea dulce graitoare;
Bucura-te, randuneaua lui Hristos, cea mult glasuitoare;
Bucura-te, vioara care ai viersuit Evanghelia lui Luca;
Bucura-te, organ insuflat de suflarile Mangaietorului;
Bucura-te, limba de foc suflatoare care faci sa rasune cele dumnezeiesti;
Bucura-te, canon, alauta, si muza a duhului;
Bucura-te, indulcire cuviinta a urechilor mele;
Bucura-te, odihna a tamplelor mele;
Bucura-te, cel prin care de idoli m-am slobozit;
Bucura-te, cel prin care lui Hristos m-am logodit;
Bucura-te, Pavele, Apostole!

Condacul 11:

Covarsind doimea materiei cea care este cu neranduiala, ai cunoscut doimea firii lui Hristos, si curatindu-te la cele trei parti ale sufletului, singur vazator, nematerialnic al Treimii te-ai vazut, fara materie unindu-te si Acesteia din inima cantand, Pavele: Aliluia!

Icosul 11:

 
Lumina cea intai, care din Fecioara a stralucit, lumina a doua, pe tine, Petre, te-a aratat lumii, cu fulgerarile cele prealuminoase ale cunostintei de Dumnezeu luminand pe toti si desteptand cu laude multumitoare a canta tie:

Bucura-te, lumina celor intunecati;
Bucura-te, calea celor rataciti;
Bucura-te, al minunilor lui Hristos mai intaiule propovaduitor;
Bucura-te, al patimilor lui preaalesule marturisitor;
Bucura-te, ca tu singur lamuresti a iadului pogorare;
Bucura-te, ca tu intai ai vestit popoarelor invierea;
Bucura-te, cel ce ai cuvantat revarsarea Mangaietorului la popoare;
Bucura-te, cel ce ai invatat Evanghelia pe Marcu;
Bucura-te, cel intai luminator al neamurilor;
Bucura-te, calul lui Hristos cel preaales alergator;
Bucura-te, disc luminos al soarelui;
Bucura-te, urmare a neurmaritului Dumnezeu;
Bucura-te, Petre, Apostole!

Condacul 12:

Te bucuri negrait intru cele inalte, o, Petre, cu Hristos iubitul invatator ca un Dumnezeu, fara mijlocire cu Dumnezeu cel din fire, care cu punerea acum stai, si de slava cea dumnezeiesti incepatoare te umpli strigand neincetet: Aliluia!

Icosul 12:

Canti lui Dumnezeu-Treimii, cu preadulce vietuire, cantarea cea intreit Sfanta, Pavele, si cu duhul, cu cuvantul si cu mintea, unite fiind, vezi pe minte, pe cuvant si pe duh prin inchipuire pe cel intai chip, Dumnezeu spre Dumnezeu; pentru aceea auzi:

Bucura-te, icoana a frumusetii celei intai inchipuite;
Bucura-te, stapanirea docmelor lui Dumnezeu;
Bucura-te, descoperirea din nou a lumii celei gandite;
Bucura-te, aratare a celor gandite;
Bucura-te, gura cea graitoare de Hristos, rasuflarea lui Gura de Aur;
Bucura-te, preaindumnezeita zare a mintii lui Dionisie;
Bucura-te, privitorule al vederilor celor nevazute;
Bucura-te, auzitorule al graiurilor celor neauzite;
Bucura-te, cel plin de roadele Duhului;
Bucura-te, cel indestulat de darurile Lui;
Bucura-te, cel prin care Treimea a fost propovaduita;
Bucura-te, cel prin care Unimea a fost preaslavita;
Bucura-te, Pavele, Apostole!

Condacul 13:

O, preadulce Petre si preaiubite Pavele, Parintii cucerniciei noastre, primiti aceasta scurta cantare, ca pe o gangurire de prunci mici, si slavei celei vesnice invredniciti pe cei ce viersuiesc: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.
preluare crestin ortodox